Budowa odcinka trzeciego drogi ekspresowej S5 zbliża się ku końcowi. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie prowadzonych robót od początku kontraktu.

 • Kontrakt rozpoczął się w dniu 12.10.2015 r. etapem projektowania. Następnie prowadzono konsultacje społeczne, wykupywano grunty pod budowę oraz starano się o uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji.
 • W dniu 01.06.2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Etapu I, natomiast niecałe dwa miesiące później, 24.08.2017 r. został wydany ZRID dla Etapu II.
 • W dniu 09.06.2017 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy plac budowy dla odcinka 3 (Etap I – od Węzła Maksymilianowo do węzła Bydgoszcz Opławiec). W związku z tym, na budowę wjechał ciężki sprzęt i rozpoczęto budowę odcinka 3 S5.
 • Dnia 31.08.2017 r. rozpoczęto również prace na Etapie II – od węzła Bydgoszcz Północ do Węzła Maksymilianowo - odcinka 3 S5.
 • W międzyczasie, w wyniku prowadzonych prac archeologicznych na odcinku 3, odnaleziono mogiły jeńców radzieckich w Żołędowie, które zostały uroczyście przeniesione na cmentarz przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.
 • W dniu 25.07.2018 r. ponad miliard złotych dofinansowania z UE otrzymała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę odcinka drogi ekspresowej S5 pomiędzy Bydgoszczą a miejscowością Nowe Marzy.
 • W dniu 31 grudnia 2019 r. GDDKiA w Bydgoszczy oddała do użytku 14,7 km drogi ekspresowej S5 (odcinek 3) od Bydgoszcz Północ do węzła Bydgoszcz Opławiec.

 

 • W trakcie budowy odcinka 3 ułożono ponad 278 000 metrów kwadratowych nawierzchni betonowej.
 • Wykopano ponad 1 570 000 metrów sześciennych wykopu oraz uformowano ponad 990 000 metrów sześciennych nasypu.

 

 • W ramach omawianego odcinka powstały 3 węzły drogowe (Bydgoszcz Północ, Maksymilianowo, Bydgoszcz Opławiec) oraz 15 obiektów inżynierskich, w tym ponad 160-metrowy most nad Brdą oraz 227-metrowy wiadukt nad linią PKP w Maksymilianowie.
 • Zrealizowano między innymi: przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników, oświetlenie drogowe, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej m.in. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia związaną z likwidacją kolizji. Wykonane zostały urządzenia ochrony środowiska, w tym: ogrodzenia, wygrodzenia naprowadzające, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne.

 

Odcinek 3 drogi ekspresowej S5 został udostępniony do ruchu kilka miesięcy przed planowanym terminem zakończenia. Prace na odcinku, zgodnie z Umową będą realizowane do połowy 2020 roku.

Film podsumowujący budowę: https://youtu.be/8wgzQPpfivA