Na Odcinku 3 Drogi ekspresowej S5 Etap I, pojawiła się pierwsza masa bitumiczna. Nawierzchnia została ułożona w dniu 2.11.2017r. w okolicy obiektu PZ3-6a (przejście dla dużych zwierząt) w kilometrze ok. 7+750. Nawierzchnia będzie stanowić objazd z Drogi Wojewódzkiej nr 244 w momencie rozbudowy obiektu PZ3-6a.