Na odcinku 3 drogi ekspresowej S5 Wykonawca i podwykonawcy prowadzą liczne prace:

Między innymi, na etapie II odcinka 3, na drodze krajowej nr 5 przeprowadzano układanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej.

Ponadto w okolicy profilowano rowy, skarpy, pasy technologiczne i pobocza.

 

Na obiekcie MS3-9, moście przez Brdę w miejscowości Tryszczyn, przeprowadzano betonowanie ścianki zaplecznej na podporze P4 na jezdni lewej. 

Ponadto montowano gzymsy na jezdni prawej.