Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych  INTERCOR nawiązuje współpracę z kolejnymi podwykonawcami. 

Do tej pory Wykonawca odc. 3 Aleksandrowo - Tryszczyn zawarł umowy z 66 usługodawcami, 54 dostawcami,69 podwykonawcami robót budowlanych. Duża liczba podwykonawców, umożliwia prowadzenie większej ilości prac we wszystkich branżach.

Lista zatwierdzonych Podwykonawców znajduje się w zakładce Dane ogólne http://s5aleksandrowo-tryszczyn.pl/dane-ogolne-0