GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów
na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.
Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 30 lipca 2018r. w godzinach od 10.00-12.00 w siedzibie GDDKiA w Bydgoszczy
na ul. Fordońskiej 6. Prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału w w/w spotkaniu najpóźniej do dnia 16 lipca 2018r. - pod numerem telefonu: 52 323 45 00
Przypominamy, że na stronach internetowych kontraktów znajdują się aktualne informacje o realizowanych zadaniach jak również zamieszczone są zestawienia zatwierdzonych podwykonawców.