W miejscowości Żołędowo, w okolicach ulicy Leszczynowej (km 5+000 S5) przeprowadzono usunięcie kolizji energetycznej (o oznaczeniu 05SN).

W poprzek pasa budowanej drogi ekspresowej S5 przebiegała linia napowietrzna, która stanowiła tak zwaną kolizję z drogą ekspresową. Instalację należało usunąć – ściągnięto kable ze słupów wysokiego napięcia. Kable zostały wymienione na nowe i będą umieszczane pod ziemią czyli tym samym pod drogą ekspresową S5. Wymienione zostały również 4 krańcowe słupy, na których napowietrzna linia energetyczna będzie schodzić w linię  kablową pod S5.