W dniu 03.04.2019 r. Wykonawca robót budowlanych odcinka 3 S5, rozpoczął układanie nawierzchni z betonu cementowego na odcinku próbnym (w kilometrze 8+000). Beton cementowy wytwarzany jest w wytwórni na węźle Maksymilianowo (w km 6+753), następnie transportowany na miejsce układania nawierzchni.

Zespół maszyn układa beton na żądaną szerokość i grubość. Beton rozkładany jest w dwóch warstwach, potem zostaje zatarty oraz pokryty powłoką pielęgnacyjną. W kolejnym etapie, po wstępnym związaniu, beton jest szczotkowany w celu nadania makrotekstury poprzez odkrycie kruszywa.

Opisywana wyżej nawierzchnia jest pierwszą tego typu w województwie kujawsko-pomorskim.