Na odcinku 3 drogi ekspresowej S5 Wykonawca i podwykonawcy prowadzą liczne prace:

Między innymi, na etapie II odcinka 3, na obiekcie WD3-2 w km 1+910 (przejazdu ul. Augustowskiej nad S5) przeprowadzano izolację płyty pomostu pod kapy chodnikowe.

 

Na obiekcie WD3-4 w km 4+848 przeprowadzano reprofilowanie skarp oraz humusowanie.

 

Na obiekcie WS3-5 w km 5+969 kontynuowano montaż konstrukcji stalowej. Ponadto montowano elementy do wciągania łuku oraz deski gzymsowe.

 

Na obiekcie MS3-9 w km 13+501 trwa ustawianie krawężników i desek gzymsowych na jezdni prawej oraz iniekcja kanałów kablowych.