Pomimo obowiązującej przerwy zimowej, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu warunki atmosferyczne. W ostatnich tygodniach Wykonawca na odcinku 3 prowadził prace między innymi na obiektach w Żołędowie, Maksymilianowie i Tryszczynie.

W Żołędowie na obiekcie PZ3-2b (przejście dla dużych zwierząt, km 3+912) montowano deskowanie oraz zbrojenie ustroju nośnego.

W Maksymilianowie na obiekcie WS3-5b (przejazd S5 nad bocznicą kolejową, km 6+290) zajmowano się rozdeskowaniem ścianki zaplecznej i płyt przejściowych.

W Tryszczynie na obiekcie PG3-10 (przejazd gospodarczy S5 nad ulicą Nad Brdą, km 13+673) monotwano zbrojenie płyty ustroju nośnego w sekcji 4.