Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Bożenkowo
w ramach budowy odcinka 3 drogi ekspresowej S5.

Zmiana organizacji nastąpi w dniu 14.05.2019 r. od godz. 10.00 i ulokowana będzie pomiędzy km 20+500 a km 20+600 drogi wojewódzkiej nr 244. W ramach wprowadzonej organizacji, ruch samochodów będzie odbywał się pod wybudowanym obiektem WD3-8 (km 12+098 odcinka 3 drogi ekspresowej S5).