W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi, przede wszystkim procedury związanej z przejmowaniem gruntów pod drogę S5, prezentujemy dla Państwa broszurę informacyjną dot. procedury przejmowania nieruchomości i wypłaty odszkodowań.

 

BROSZURA

 

Powyższa broszura/ulotka służy tylko do celów informacyjnych i poglądowych, a zawarte w niej informacje są uogólnione. Prosimy pamiętać, że wiele spraw dotyczących wywłaszczenia gruntów będzie rozpatrywanych indywidualnie – zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami prawa.

Powyższy materiał (w wersji papierowej), został również przekazany do urzędów gmin, w granicach których przebiega realizowana droga.

 

Poniżej prezentujemy druki związane z nabywaniem nieruchomości pod inwestycje drogowe m.in. drogę ekspresową S5:

1. OŚWIADCZENIE o wydaniu nieruchomości.pdf
2. WNIOSEK zaliczka.pdf 
3. OŚWIADCZENIE numer konta.pdf

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przed protokolarnym przejęciem, od właściciela nieruchomości zabudowanym budynkiem mieszkalnym bądź budynkiem w którym wyodrębniono lokal mieszkalny, zobowiązuje właścicieli do:

- rozwiązania umów z gestorami mediów (woda, prąd, gaz itp.),

- jak również zgłoszenie obowiązku wymeldowania z zajmowanych budynków mieszkalnych czy lokali.

Czynności rozwiązania umów z gestorami mediów należy również dokonać w przypadku przejęcia pod inwestycję budynków gospodarczych, w sytuacji, w której tego rodzaju zabudowa posiada odrębne przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe itp.