Wykonawca odcinka 3 drogi ekspresowej S5 prowadzi prace m.in na największych obiektach: WS3-5, wiadukcie nad liniami kolejowymi 131
i 201 w Maksymilianowie (km 6+753) oraz MS3-9, moście nad rzeką Brdą w Tryszczynie (km 13+501).

Na obiekcie WS3-5 wykonywana jest izolacja cienka na płytach przejściowych, przygotowywana jest powierzchnia betonowa w strefie kap chodnikowych pod izolację termozgrzewalną, wykonywane są warstwy z żywic epoksydowych w strefie kap chodnikowych. Ponadto wykonywany jest drenaż za płytą przejściową w osi podpory P1 oraz montaż i betonowanie dylatacji.

 

 

Na obiekcie MS3-9 trwają prace wykończeniowe. Montowane są ekrany akustyczne oraz likwidowane jest zaplecze.