Wykonawca rozpoczął prace związane z układaniem masy bitumicznej na Węźle Bydgoszcz Opławiec w miejscowości Tryszczyn (km 14+087 odcinka 3 S5). Układana masa stanowić będzie łącznice na węźle. Ponadto, w związku ze zbliżającą się zmianą organizacji ruchu w okolicy budowy węzła, przygotowane jezdnie posłużą za drogi objazdowe.

Video: