Na odcinku 3 drogi ekspresowej S5 Wykonawca i podwykonawcy prowadzą liczne prace:

Między innymi, na etapie II odcinka 3, w pobliżu obiektu WS3-5 (przejazdu S5 nad liniami kolejowymi w Maksymilianowie) 
układana jest podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10.

 

Układana jest nawierzchnia z betonu cementowego (C35/45) w km 6+400 do 7+700.

 

 

Na wielu obiektach inżynierskich prowadzone są prace montażowe, wykonywane są skrzydła z gruntu zbrojonego i mury oporowe.

 

Na OUD (Obwód Utrzymania Drogi) Wykonawcy pracują przy montażu okien, ustawianiu ścian działowych, zbrojeniu fundamentów magazynu soli, instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku biurowo-socjalnym oraz instalacji elektrycznej w budynku warsztatowo-garażowym.