Od końca sierpnia do przełomu września i października, na budowie odcinka 3 drogi ekspresowej S5, przeprowadzono wiele robót. Wykonawca m.in. przeprowadził porządkowanie terenu po pracach z poprzednich tygodni. Z placu budowy wywieziono karpiny oraz humus. Sfinalizowano odhumusowanie ostatnich gruntów na Etapie I odcinka 3 w okolicach Węzła Tryszczyn. Kontynuowano również uzupełnianie gleby i wyrównywano teren. Pod koniec sierpnia Wykonawca otrzymał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Etapu II odcinka 3. Dzięki temu, roboty mogły rozpocząć się na całym odcinku 3 drogi ekspresowej S5. Ruszyły prace polegające na wycince drzew, zrębkowaniu karpin i odhumusowaniu terenów Etapu II. W Żołędowie przy ulicy Leszczynowej pracowano nad przebudową wodociągu oraz montażem kanalizacji sanitarnej. Ponadto trwają prace polegające na tworzeniu nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej S5. Na wielu Obiektach Inżynierskich pojawił się pierwszy beton a wraz z nim fundamenty obiektów. Zajmowano się wbijaniem pali prefabrykowanych, pali DSM, zbrojeniem fundamentów i filarów.

 

    

Prace ziemne w Żołędowie                                                                  Betonowanie na obiekcie PZ3-6a