[17.05.2017] Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 16.05.2017 roku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie w związku z postępowaniem
w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzonym dla przedsięwzięcia pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego. Część 1 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km - Etap I od kilometra 6+171 do kilometra 14+700" na podstawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzonego
w miesiącu październiku 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji.