Przez ostatni miesiąc, na budowie odcinka 3 drogi ekspresowej S5 - Etap I, przeprowadzono wiele robót. Wykonawca m.in. wykonał profil przyszłej Drogi Ekspresowej usuwając humus czyli prace polegające na zdejmowaniu wierzchniej warstwy gleby. Warstwa ta składa się zazwyczaj z mchu, trawy, roślin wraz z korzeniami. Humus musi zostać składowany na czas budowy, by po jej zakończeniu wrócił na pierwotne miejsce. Kontynuowano także karczowanie - proces oczyszczania gruntu pod budowę. Polega na usuwaniu drzew oraz pniaków wraz z korzeniami. Uzupełniano również gleby i wyrównywano teren. Zagęszczanie podłoża pod nasypy wykonuje się, jeśli grunt nie spełnia wymogów specjalnego współczynnika po przebadaniu, zostaje zagęszczony, by uniknąć ewentualnych uszkodzeń w przyszłości. Ponadto trwają prace polegające na tworzeniu nasypów i wykopów. Wykonawca Robót Budowlanych oczyszczał też Plac Budowy z pozostałych karpin. Karpiny (czyli elementy drzew znajdujące się pod ziemią wraz z pniem), są poddawane rozdrobnieniu i mieleniu, przy wykorzystaniu specjalnego sprzętu rozdrabniającego - zrębkowanie karpiny. Poza tym, na Placu Budowy w kilometrze 14+097 w pobliżu projektowanego Węzła Tryszczyn, ustawiono specjalistyczną wagę do materiałów budowlanych. Waga służy Wykonawcy do mierzenia ciężaru materiałów, które są transportowane na Plac Budowy. Wykonawca wybudował pas drogi technologicznej od rzeki Brda do przyszłego obiektu WD3-8. Dzięki Drodze technologicznej, materiały i sprzęt mogą zostać dostarczone na budowę, bez potrzeby ingerencji w drogi wojewódzkie czy krajowe.

        

Zrębkowanie karpiny                                                                   Prace ziemne