Prezentujemy Państwu graficzny postęp robót na obiektach mostowych Odcinka 3 Drogi Ekspresowej S5.

Schemat dotyczy obiektów znajdujących się na Etapie I Odcinka 3 - od kilometra 6+171 do kilometra 14+700.

Stan na dzień 15.11.2017.