Dnia 24 sierpnia 2017 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego, Część  – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km – Etap II od kilometra 0+000 do kilometra 6+171". 
Na mocy wydanej decyzji Wojewoda Kujawsko-Pomorski będzie mógł przystąpić do procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi oraz wypłaty odszkodowań od dnia uprawomocnienia się decyzji tzn. po upływie terminu odwoławczego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Prawo dostępu do Placu Budowy Wykonawcy, który będzie mógł niezwłoczne przystąpić do prac. 

Wykonawca 3 odcinka złożył wniosek dla Etapu II ( Aleksandrowo-Maksymilianowo) w późniejszym terminie, w związku ze zmianą warunków dot. budowy wiaduktu drogowego nad istniejącą linią kolejową PKP. W rejonie skrzyżowania S5 z liniami kolejowymi (rejon stacji kolejowej Maksymilianowo) PKP przewiduje w przyszłości duże inwestycje. W związku z powyższym konieczne było wykonanie nowej dokumentacji technicznej przedmiotowego obiektu inżynierskiego.

Źródło: http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/ogloszenia/decyzja-nr-13-2017-o-ze...