Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przed protokolarnym przejęciem od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym bądź budynkiem w którym wyodrębniono lokal mieszkalny, zobowiązuje właścicieli do rozwiązania umów z gestorami mediów (woda, prąd, gaz itp.), jak również zgłoszenie obowiązku wymeldowania z zajmowanych budynków mieszkalnych czy lokali.

Czynności rozwiązania umów z gestorami mediów należy dokonać w przypadku przejęcia pod inwestycję budynków gospodarczych,
w sytuacji, w której tego rodzaju zabudowa posiada odrębne przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe itp. 

 

Poniżej zamieszczamy dla Państwa wzory dokumentów, stanowiących prośbę o zaliczkę, oświadczenie o wydaniu nieruchomości oraz oświadczenie o numerze konta bankowego. Poniższe dokumenty, będą niezbędne w procedurze nabywania nieruchomości i wypłaty odszkodowań.  

Niezbędne dokumenty do pobrania:

Wzór - zaliczka

Wzór - oświadczenie o wydaniu nieruchomości

Wzór - oświadczenie nr konta