Na odcinku 3 drogi ekspresowej S5 Wykonawca i podwykonawcy prowadzą liczne prace:

Na obiekcie WD3-2 w kilometrze 1+910 przeprowadzane jest humusowanie skarp. Na pobliskich drogach dojazdowych DD05 i DD06 wykopywane są rowy.

 

Na obiekcie PZ3-2b w kilometrze 3+912 przeprowadzano humusowanie. Na pozostałych przejściach dla dużych zwierząt prowadzony jest montaż ekranów przeciwolśnieniowych i akustycznych.

 

Na obiektach Obwodu Utrzymania Drogi w Tryszczynie przeprowadzano wykańczanie konstrukcji dachu magazynu soli, układano płytki w budynku biurowo-socjalnym i w budynku warsztatowym oraz przeprowadzano instalacje teletechniczne i sanitarne.