Pragniemy poinformować, na stronie internetowej GDDKiA uruchomiony został „Serwis dla podwykonawców”. Zebrane są tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

Szczegółowe informacje:

Link: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow