Na początku lipca Wykonawca robót budowlanych odcinka 3 rozszerzył front robót. Rozpoczęto między innymi prace związane z budową Obwodu Utrzymania Drogi „Tryszczyn”  w kilometrze 14+076 drogi ekspresowej S5.

Do dnia dzisiejszego wykonano min.:

OUD

Przebudowa sieci gazowej:

-wykop i montaż zbiorników na gaz

Przebudowa energetyczna:

-roboty przygotowawcze do montażu transformatora

-montaż stacji transformatorowej

Przebudowa teletech.:

-roboty ziemne

-montaż kanału technologicznego

-prace przygotowawcze do wylania fundamentów obiektów kubaturowych

-betonowanie ław fundamentowych oraz słupów

Kanalizacja deszczowa

-montaż zbiornika

-montaż osadnika z separatorem lamelowym

-montaż pompowni

-betonowanie fundamentów

-ułożenie chudego betonu pod ławy

-wykonywanie fundamentów oraz ścian fundamentowych