Na odcinku 3 drogi ekspresowej S5 Wykonawca i podwykonawcy prowadzą liczne prace:

Na obiekcie WD3-1 mieszczącym się na węźle Bydgoszcz Północ (w kilometrze 0+777) montowane są bariery ochronne.

 

Na węźle Maksymilianowo będącym skrzyżowanie drogi ekspresowej S5 z drogą wojewódzką 244 (w kilometrze 6+753)  trwają liczne prace ziemne, prowadzone są wykopy oraz montaż kabli oświetleniowych.

 

Na obiekcie WS3-5, przejeździe S5 nad liniami kolejowymi w Maksymilianowie (w kilometrze 5+969) trwa montaż wieszaków łuku ustroju, montaż prefabrykatów deskowania traconego oraz montaż zbrojenia płyt przejściowych.

 

Na obiekcie MS3-9, moście nad rzeką Brdą w Tryszczynie (w kilometrze 13+501), trwają przygotowania powierzchni betonowej pod układanie izolacji termozgrzewalnej oraz prowadzone są zasypki na dojazdach.