Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Odcinek 3: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo”

(z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km 

 

Numer Kontraktu:

GDDKiA.O.BY.D-3.2410.2.2015.8.cz.1

 Wartość Kontraktu (brutto):

369 000 000, 00 PLN

 Przewidywane lata realizacji Kontraktu:

2015 - 2020

 Data rozpoczęcia Kontraktu:

12.10.2015

 Data zakończenia Kontraktu:

34 miesięcy od Daty Rozpoczęcia + 334 dni przedłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z aneksem do Umowy.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów. Szczegółowych informacji udziela Zamawiający.

 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację:
 
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz 
tel.: + 48 52 323 45 00 
e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl
 
 
Konsultant
MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
tel. +48 14 626 38 90
fax +48 14 626 45 39
 
Biuro Inżyniera Kontraktu MGGP oddział w Bydgoszczy 
ul. Kościuszki 53
85-079 Bydgoszcz
tel. +48 882 351 170

 

Wykonawca Robót Budowlanych
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
INTERCOR Sp. z o.o. (Lider)
Okólna 10
42-400 Zawiercie
tel. +48 32 671 53 07
 
TRAKCJA PRKiI S.A. (Partner)
ul. Złota 59 XVIII p. 
00-120 Warszawa
tel: +48 22 483 30 00
 
 

 

Lista zatwierdzonych Podwykonawców:

1. "AUTOSTRADA II" Sp. z o.o. oraz Zakład Nowych Wdrożeń i Technologii Inmost-Projekt Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi prace projektowe
3. "AUTOSTRADA II" Sp. z o.o. oraz Zakład Nowych Wdrożeń i Technologii Inmost-Projekt Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi podział dokumentacji projektowej na odcinki I i II
1.1. GT Projekt Sp. z o.o. & Co Spółka komandytowa z siedzibą w Swadzimiu Dalszy Podwykonawca Usługi część prac projektowych
1.2. STOJ Geodezja Łukasz Stój Dalszy Podwykonawca Usługi część prac projektowych
1.3. Platanus Ochrona Środowiska Paweł Dudek Dalszy Podwykonawca Usługi opracowanie dokumentacji środowiskowej
2. Zakład Usługowo-Projektowy "MOSTEX"  Tadeusz Stefanowski  Podwykonawca Usługi opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego dla obiektów inżynierskich MS3-9 i PG 3/10
4. M. Speed Poland
Marcin Stępniewski
Podwykonawca Usługi inwentaryzacja początkowa (referencyjna) stanu technicznego obiektów budowlanych w sąsiedztwie placu budowy
5. Usługi Geodezyjne "PRYZMAT" Kajetan Lica Podwykonawca Usługi kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji
6. BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.  Podwykonawca Usługi kompleksowa obsługa laboratoryjna wraz z zapewnieniem doradztwa technologicznego
7. GT Projekt Podwykonawca Usługi dodatkowe pomiary i badania geotechniczne 
8. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy dostawa kruszywa 0-31,5 mm; 2-31,5 mm
9. Lafarge Cement S.A. Podwykonawca Dostawy dostawa cementu
10. Zbych-Pol&Mobet Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy wykonanie i dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych
11. EUROZNAK s.c. T. Byczek, M. Kończewski, P. Prętki Podwykonawca Roboty wykonanie koncepcji Tymczasowej Organizacji Ruchu, Szczegółowych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu i Kompleksowego Utrzymania Oznakowania w ramach zatwierdzonych projektów TOR
12. Aridos Polska Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i podbudów w zakresie i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy w km 5+971 do 14+700
12.1 GOLD-TRANS Paweł Bodzianowski Dalszy Podwykonawca Usługi najem samochodów ciężarowych
4-osiowych
12.2 TRANSPORT CIĘŻAROWY Mirosław Dąbrowski Dalszy Podwykonawca Usługi najem 4 wozideł budowlanych
12.3 Ekspresowa Komunikacja Drogowa Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Usługi najem samochodów ciężarowych 4-osiowych
13. INEL Sp. z o.o., Sp. k. Podwykonawca Roboty kompleksowe roboty energetyczne
13.1 ENETON S.C.  Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa materiałów elektrycznych
13.2 Hurtownia Elektryczna Kopel Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca dostawy dostawa artykułów elektronicznych niezbędnych do wykonania zadania
14. SKANSKA S.A. Podwykonawca Roboty roboty odwodnieniowe
14.1 PPHU STEN DROGS STEFANIA JAKUBOWSKA Dalszy Podwykonawca Roboty najem koparko-ładowarki z operatorem
14.2 P.U. "IRTECH" Koronka Ireneusz Dalszy Podwykonawca Roboty najem koparko-ładowarki, koparki kołowej, ciągnika z przyczepą lub beczką z operatorem
14.3 "Tom-Drogs" Usługi Drogowe, Prace Ziemne, Budowlane Koparko-Spycharką Dalszy Podwykonawca Roboty najem koparki kołowej z operatorem
14.4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ALSYBET" Sp. z o.o. Kurzętnik Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa studni
14.5 RADPOL S.A. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa rur PE
14.6 P.U. IRTECH-KAM Kamila Koronka Dalszy Podwykonawca Usługi najem pracowników branża wod-kan
14.7 P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa studni
14.8 HTI BP Sp. z o.o. PÓŁNOC Sp. k. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa kształtek, rur i wpustów
14.9 EcoBlue Polska Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa separatorów
14.10 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego PROMEL Robert Jeszke Dalszy Podwykonawca Roboty ułożenia rury PP DN1000 SN 8, ustawienia studzienki DN1000-DN20000, wylotu dokowego DN1000 KPED02.19 OT, umocnienia dna rowu i skarp w miejscach wylotów kanałów do rowów, ułożenia prefabrykatu KPED01.14 dla studzienki DN1500-DN2000 oraz podbudowy z kruszywa 16-31,5 mm)
14.11 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REA Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Usługi najem koparki gąsienicowej
14.12 Rurex Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa wpustów deszczowych oraz włazów kanalizacyjnych
15. Keller Polska Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty zaprojektowanie i wykonanie kolumn DSM stanowiących wzmocnienie podłoża pod obietkami mostowymi nr: WS3-5B, WD3-6, WD3-7, WD3-1, WD3-2, WD3-3, WD3-4
16. Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek Podwykonawca Roboty roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a
16.1 Firma Budowlana "ZBROPOL" Leopold Kwapisz Dalszy Podwykonawca Usługi montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a, MS3-9
16.2 KAMIŃSCY Zbigniew Kamiński Dalszy Podwykonawca Usługi najem pracowników jako brygady roboczej
16.3 B2 Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa mostowych łożysk garnkowych
16.4 DOKA POLSKA Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Usługi dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych
16.5 SA Group Sp. z o.o., Sp. k. Dalszy Podwykonawca Usługi najem pracowników jako brygady roboczej
16.6 PERI Polska Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Usługi dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych
16.7 "MAHER" Henryk Jaszczyk Dalszy Podwykonawca Usługi najem pracowników jako brygady roboczej
16.8 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typ 2
16.9 MSP-INTOP Sp. z o.o. Dalszy podwykonawca roboty  wyprodukowanie i montaż urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80
16.9.1 MAURER SE Dalszy Podwykonawca dostawy wytworzenie, dostawa i montaż wielomodułowych urządzeń dylatacyjnych DT160GO
17. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego
18. Herkules Wagi Podwykonawca Usługi dostawa, montaż, uruchomienie i legalizacja Wagi Rhewa 82
19. ZULIT PPHU Roman Jopek Podwykonawca Roboty kompleksowa wycinka drzew wraz z karczowaniem
20. BSK RETURN S.A. Podwykonawca Dostawy dostawa prętów prostych i zbrojenia prefabrykowanego wykonanego ze stali zbrojeniowej
21. KELO Aleksander Urbaniak Podwykonawca Roboty przepusty pod koroną drogi PZM3-4, PZM3-5, PZM3-6, PZM3-7
22. PRB Drobet Sp. z o.o., Sp. k. Podwykonawca Roboty roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b
22.1 B2 Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa mostowych łożysk garnkowych
22.2 MOSTY ŁÓDŹ S.A. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa prefabrykowanych belek typu T-21
22.3 Ewa Giemza Firma Budowlana  "GIEMBUD" Dalszy Podwykonawca Roboty montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b
22.4 Firma Budowlana R-Bud Radosław Kwapisz Dalszy Podwykonawca Roboty montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b
22.5 Firma Budowlana "ZBROPOL" Leopold Kwapisz Dalszy Podwykonawca Roboty montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b
22.6 DOKA POLSKA Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Usługi dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych
22.7 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typu 2
22.8 MSP-INTOP Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80 MAURER
22.9 SA Group Sp. z o.o. Sp. k. Dalszy Podwykonawca Usługi najem pracowników jako brygady roboczej
22.10 PHU JAR-BUD JAROSŁAW STOLC Dalszy Podwykonawca roboty wykonanie systemu ścian oporowych typu ViaBlock typ 2 
22.11 Hydromost Inwest Mariusz Baran Dalszy Podwykonawca roboty wykonanie izolacji mostowych wraz z dostawą materiału na obiektach WD3-3, WD3-4, WD3-6, WD3-8, WD3-11 oraz PZ3-6b
22.12 MSP-INTOP Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca roboty wykonanie robót budowlano - montażowych urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80 MAURER
22.13 NASTRO Sp.z.o.o. Dalszy Podwykonawca roboty usługi w zakresie robocizny przy robotach budowlanych przy obiekcie WD3-11
23. PPMB "BOSTA-BETON" Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy wytworzenie i dostawa mieszanek betonowych oraz stabilizacji
24. Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek Podwykonawca Roboty roboty mostowe w zakresie mostu MS3-9, przejazdu gospodarczego PG3-10 i wiaduktu WD3-7 oraz niezbędnych wykopów w zakresie robót drogowych przy podporach PZ3-2b, PZ3-6a, PZ3-6b
25. AARSLEFF Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty posadowienie pośrednie obiektu MS3-9
26. BBR Polska Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty sprężenie obiektów inżynierskich (w tym wykonanie programów sprężeń i dokumentacji powykonawczej) oraz zapewnieniu wózków do betonowania nawisowego wraz z ich obsługą
26.1 SKANSKA S.A. Dalszy Podwykonawca Usługi najem wózków do betonowania nawisowego Bridgebuilder
27. Zakład Usługowo-Projektowy MOSTEX, Tadeusz Stefanowski Podwykonawca Usługi opracowanie projektu wykonawczego i projektów technologicznych w zakresie zamiany konstrukcji zespolonej na skrzynkę kablobetonową dla obiektu MS3-9
28. KO-ECO Andrzej Kozaczyk Podwykonawca Usługi nadzór przyrodniczy, montaż skrzynek lęgowych, przeniesienie mrowisk
29. HERKULES S.A. Podwykonawca Roboty najem dwóch żurawi wieżowych marki Potain 
30. Aridos Polska Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty roboty przygotowawcze, ziemne i podbudowy w km 0+000 do 6+171 (etap II)
31. ALIDADA Roboty Geodezyjne i Kartograficzne Podwykonawca Usługi obsługa geodezyjna w zakresie etapu II wraz z PZ3-6a, WS3-5
32. EKOTECH Trade Podwykonawca Dostawy dostawa spoiwa TEFRA 15 do osuszenia i ulepszenia gruntu rodzimego
33. Agencja Ochrony Osób i Mienia "PERFEKCJA" Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi ochrona fizyczna budowy w zakresie zapobiegania przypadkom włamania, kradzieży i dewastacji mienia
34. EURO-TED Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy wykonanie klatek zbrojeniowych dla ścian szczelinowych wraz z dostawą na teren budowy
35. STW BYDGOSZCZ Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi rozładunek kruszywa z wagonów na samochody samowyładowcze, przewóz na odległość do 2,0 km kruszywa z bocznicy PKP Maksymilianowo oraz oczyszczenie podłóg wagonów po rozładunku kruszywa
36. Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Produkcyjne INKOM Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty wykonanie ścianek szczelinowych
36.1 Tom-Kris
 Krzysztof Tomczyk
Dalszy Podwykonawca Usługi wywóz urobku ze ścian szczelinowych
36.2 Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych Bosta Beton Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa mieszanki betonowej wraz z pompą do betonu
37. JMR POLSKA Robert Pietrzak Podwykonawca Roboty roboty wyburzeniowe
38. KELO Aleksander Urbaniak Podwykonawca Roboty wykonanie przepustów pod koroną drogi PZP3-1, P3-1. P3-2, PZM3-3
39. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnym "Instal" Sp. z o.o. Sp. k. Podwykonawca Roboty przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia
39.1 TSG Brudnik Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca roboty wykonanie prac hermetycznych w technologii T.D. Williamson 
40. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Konstalex" Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy wykonanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i dostarczenie konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego WS3-5 w łącznej ilości około 3158 ton
41. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Podwykonawca Roboty wykonanie nawierzchni bitumicznych na bypassach przy obiektach WD3-8 oraz PZ3-6A
42R Tadex - Pol Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty wykonanie prac ogólnobudowlanych w formie najmu pracowników jako brygady roboczej do pracy przy obiekcie WS3-5
43. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych "MEGA-POL" S.A. Podwykonawca Roboty przebudowa lini napowietrznej WN 110kV w miejscowości Bożenkowo
44. RUREX Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy dostawa rur i elementów systemowych
45. Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy dostawa kruszywa
46. Firma Budowlana ZBROPOL Leopold Kwapisz Podwykonawca Roboty montaż stali zbrojeniowej na obiekcie WS3-5
47. WB Trans Błażej Woźniak Podwykonawca Usługi usługi transportowe wg potrzeb
48. YLE Inżynierowie Piotr Żółkowski Podwykonawca Usługi wykonanie opracowań projektowych i pełnienie nadzoru dla WS3-5
49. DOKA POLSKA Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych
50. STALER Towarzystwo Gospodarcze Wiesław Daniel Nowakowski Podwykonawca Dostawy dostawa stali zbrojeniowej ciętej i giętej
51. SPT Polska Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi usługi transportowe przy wykonywaniu robót ziemnych
51.1 Tech-Project Sp. z o.o. Sp. k. Dalszy Podwykonawca Usługi najem sprzętu do ulepszenia podłoża z wykorzystaniem siewnika + recyklera (stabilizatora)
52. WB Trans Błażej Woźniak Podwykonawca Usługi usługi transportowe na budowie
53. CONTINENTAL ROAD Sp. j. Podwykonawca Dostawy dostawa spoiwa HYDRATECH do stabilizacji i osuszenia gruntu w ilości 5 000 ton
54. GRANIT ZEN  Zenon Piekielny Podwykonawca Dostawy dostawa krawężników mostowych i drgowych granitowych oraz kostki brukowej granitowej
55. B2 Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy dostawa oraz montaż łożysk soczewkowych dla obiektu WS3-5
56. P.U. IRTECH Koronka Ireneusz Podwykonawca Roboty wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach nowoprojektowanego obiketu OUD Tryszczyn
57. CONCRETE - ZABŁOCCY Sp. j. Podwykonawca Dostawy dostawa mieszanek betonowych na podbudowy
57.1 STW Bydgoszcz Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Usługi rozładunek i transport kruszywa
57.2 Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. j. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa 100 000 ton żwiru 2-8 mm
57.3 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa pospółki 0/8
57.4 EKOTECH TRADE Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa spoiwa TEFRA 15
58. Dromaxx Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty roboty ziemne
59. Rowibud Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy dostawa wpustów żeliwnych
60. EKOTECH Trade Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy dotyczy spoiwa TEFRA 15 i TEFRA 25
61. Centrum Budowlane TOMBUD PLUS Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostawa bloczków z betonu komórkowego 36,5 cm i 20 cm oraz zaprawy ytong
62. BOWIM S.A. Podwykonawca dostawy dostawa blach przeznaczonych do wykonania konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego WS3-5 przez KONSTALEX Sp. z o.o.
63. Lorena Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie przepustów drogowych i zbiorników retencyjno-infiltracyjnych
64. CONSULTORIA Justyna Kuceł Podwykonawca roboty wykonanie robót brukarskich w zakresie nawierzchni z kostki kamiennej i brukowej wraz z podbudową, krawężnikami i ściekami korytowymi
65. Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Zakład Pracy Chronionej Podwykonawca dostawy dostawa kostki betonowej, płyt JOMB, krawężników i obrzeży betonowych, korytek ściekowych oraz płyt MEBA
66. BSK Return  Podwykonawca dostawy dostawa blachy stalowej na konstrukcję obiektu WS3-5
67. DZWONNIK Gaz Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie sieci gazowej wraz z montażem zbiorników obiektu OUD w miejscowości Tryszczyn
68. APS-BUD Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie stanu surowego otwartego budynku biurowo - socjalnego OUD Tryszczyn
69. INEL Sp. z o.o., Sp.k. Podwykonawca roboty kompleksowe roboty energetyczne w ramach OUD
70. Systemy i Technologie Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy dostawa gzymsów mostowych płaskich
71. SPT Polska Sp. z o.o. Podwykonawca roboty roboty ziemne wraz z wykonaniem nasypów i stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym
71.1 Duet Kwidzyn K.Filarski, M. Anaczkowski, M. Rygielska, U. Rygielska Sp. j. Dalszy Podwykonawca Dostawy sprzedaż paliw płynnych
72. KRYS-INSTAL Danuta Pszczoła Podwykonawca roboty przebudowa urządzeń melioracji wodnych
73. PKP ENERGETYKA S.A. Podwykonawca roboty przebudowa sieci trakcyjnej w związku z budową wiaduktu WS3-5 nad linią kolejową nr 131 szlak Maksymilianowo - Kotomierz
74. TRZUSKAWICA S.A. Podwykonawca dostawy dostawa wapna do stabilizacji gruntu rodzimego w ilości 1000 ton
75. Prace Ziemne Jacek Machuta Podwykonawca Usługi najem zestawu sprzętów do robót ziemnych bez operatorów: 1 równiarka, 2 walce stalowe gładkie, 2 walce gumowe
76. Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie nawierzchni bitumicznej objazdu obiektu
 WS3-3 w Maksymilianowie 
77. TADEX-POL Podwykonawca roboty wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu OUD Tryszczyn
78. Usługi Transportowo-Sprzętowe Zbigniew Urbański Podwykonawca dostawy dowóz materiału w koryto drogi
79. Elikopol BK Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostawę materiałów do wykonania zbiorników retencyjnych oraz retencyjno - infiltracyjnych 
80. Elikopol BK Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostawa materiału: siatka ARTER GT 60/60
81. Korporacja Budowlana MAAT Sp. z o.o., Sp. k. Podwykonawca Usługi usługi beczkowozem do polewania przy realizacji podbudowy pomocniczej i warstw GWN
82. SPT Polska Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi transport betonu
82.1 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe IGOMA Maciej Murzyn Dalszy Podwykonawca usługi transport suchego betonu
83. SPT Polska Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi załadunek i hałdowanie GWN
84. DP Technologie Damian Walter Podwykonawca dostawy dostawa materiału do umocnień skarp, przebudowy rowów melioracyjnych oraz wykonania pasów technologicznych
85. SPT Polska Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi dostawa wody wraz z usługą beczkowozem
86. "AIT" AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES Sp. z o.o. Podwykonawca roboty profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizacja gruntu oraz wykonanie podbudowy
87. LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna Podwykonawca roboty roboty ziemne - wykonanie wykopów i nasypów
87.1 P.P.H.U. MAJER Arkadiusz Majer Dalszy Podwykonawca Usługi wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidla VOLVO
87.2 P.H.U. TRANS-SPED Sławomir Przydacz Dalszy Podwykonawca Usługi wynajem sprzętu budowlanego w postaci walca Kołek
87.3 DRAGTRANS Słamowir Dragan Dalszy Podwykonawca Usługi wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidla CAT 730
87.4 Transport Budwolany Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Usługi wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidla VOLVO A30D
87.5 DUNAJEC A. Kukulka i Syn Spółka Jawna Dalszy Podwykonawca Usługi wynajem sprzętu budowlanego w postaci koparkek CASE cx210, spycharek CAT D6N LGP z systemem, wozideł CAT 730
87.6 TRANS-PUCH Bogumił Bodzianowski Dalszy Podwykonawca usługi wynajem sprzętu budowlanego
87.7 P.T.H.U. Mach Trans s.c. Jakub Machowski Dalszy Podwykonawca usługi wynajem sprzętu budowlanego
88. SPT Polska Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy zakup materiału na górne warstwy nasypu
89. VIADUKT Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie przepustów pod koroną drogi PZ3-2, P3-1, P3-2, PZM3-3
90. VIADUKT Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie przepustów pod koroną drogi PZM3-4, PZ3-5, PZM3-6, PZM3-7
91. TADEX-POL Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu OUD Tryszczyn 
92. Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek Podwykonawca Usługi dowóz materiału w koryto drogi
93. LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna Podwykonawca roboty wynajem koparki gąsienicowej oraz wozidła wraz z operatorem 
94. Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek Podwykonawca Usługi prace koparką kołową
95. BUDPOL Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie podbudowy betonowej z betonu C8/10 o grubości 18 cm oraz nawierzchni betonowej dwuwarstwowej z odkrytym kruszywem o grubości 27 cm
95.1 REKMA Sp. z o.o. dalszy Podwykonawca roboty kompleksowe wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni z betonu cementowego
95.2 SPT Polska Sp. z o.o. dalszy Podwykonawca usługi transport betonu
96. Usługi Transportowo-Sprzętowe Marcin Kusiołek Podwykonawca roboty wynajem sprzętu z operatorem
97. LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna Podwykonawca Usługi wynajem spycharki bez operatora
98. SPT Polska Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy zakup kruszywa żwir 16-63 mm
99. CADmost Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi wykonanie próbbnych obciążeń obiektów mostowych
100. BUDWIP Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, gazowej oraz CO i CT w ramach OUD
101. RUREX Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostawa materiałów do wykonania drenażu drogowego
102. MERA Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostawa płytek gresowych
103. GT Projekt Sp. z o.o. & Co Sp. k. Podwykonawca Usługi Opracowania raportu z badań środowiskowych,
104. CONNEX LTD Sp. z o.o., Sp. k. Podwykonawca usługi usługa ładowarką teleskopową obrotową Merlo 45.21
105. Usługi transportowo-sprzętowe Marcin Kusiołek Podwykonawca usługi usługa beczkowozem, polewanie podbufowy, zamiatanie dróg publicznych
106. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Władysław Jamróż Podwykonawca roboty humusowanie z obsianiem mieszanką traw skarp i zaplanowanych terenów zielonych obejmujące jednorazowe koszenie, bez pielęgnacji i utrzymania robót w okresie gwarancyjnym oraz wykonanie profilowania skarp, przeciwskarp i rowów
107. Usługi Remontowo-Budowlane ROBMOST Danuta Kukuczka Podwykonawca usługi wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu WD3-11
108. Roboty i Usługi Budowlane Dariusz Olech Podwykonawca roboty roboty budowlane w ramach obiektów WD3-3 oraz PZ3-6b
109. B2 Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostaw i transport mostowych łożysk garnkowych dla obiektu WD3-3
110. DP TECHNOLOGIE Damian Walter Podwykonawca roboty ułożenie geokraty, uszczelnienia rowów geowłokniną oraz folią PCV
111. IMKOP Firma Usług Wielobranżowych Ireneusz Machuta Podwykonawca roboty wykopanie zbiorników ZR10A oraz ZR10B wraz z wywozem i utylizacją materiału
112. KELO Aleksander Urbaniak Podwykonawca usługi przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego obiektów WD3-4, WD3-8 ORAZ WS3-5b pod izolację z papy termozgrzewalnej
113. Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek Podwykonawca usługi wynajem sprzętu budowlanego
114. ZBROPOL Leopold Kwapisz Podwykonawca Roboty montaż stali zbrojeniowej na obiektach: WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b, WD3-8, WD3-11
115. Kanbud usługi koparko-ładowarką i remonty budowlane Grzegorz Marek Podwykonawca usługi usługa beczkowozem, polewanie podbudowy, zamiatanie dróg publicznych w rejonie wyjazdów z budowy
116. Usługi Remontowo-Budowlane Anna Spławska Podwykonawca usługi wykonanie prac ogólnobudowlanych - praca na godziny przy obiektach: WD3-6, WS3-5b, PZ3-6b, WD3-8
117. SPT Polska Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy kruszywo drobne (piasek płukany o frakcji 0/2 mm) oraz kruszywa otoczakowego (żwiru o frakcjach 16/32, 32/63, 63/120 mm)
118. GOLD FISH Łukasz Łatka Podwykonawca roboty wykonanie tynków oraz gładzi w budynku warsztatowym OUD Tryszczyn
119. PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostawa blachy oraz rynien
120. PHZ POL-TRADE Sp. z o.o. podwykonawca dostawy dostawa spoiny KB
121. Cementownia WARTA S.A. podwykonawca dostawy dostawa cementu portlandzkiego autostradowego WARTA niskoalkaicznego CEM i 42,5 N - NA w ilości 30 260 ton
122. BELLATOR Maszyny Budowlane Sp. z o.o. Podwykonawca usługi usługa frezowania nawierzchni DK5 i DK25
123. Regan Sp. z o.o. Sp. k. Podwykonawca usługi usługa pracy żurawiem 120 t do montażu belek stalowych na obiekcie WD3-11
124. RIVABUD Paweł Śmigiel Podwykonawca roboty wykonanie tynków oraz gładzi w budynku socjalnym OUD Tryszczyn
125. ViaCon Polska Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typ 2 - ściany oporowe z gruntu zbrojonego na obiektach WD3-3, WD3-4, WD3-7 oraz WD3-8
126. Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek Podwykonawca usługi wynajem podnośnika typu Manitou
127. Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy wytworzenie i dostawa franco plac budowy prefabrykowanych murów oporowych - zasieków według zestawienia
128. ERPLAST Sp. z o.o. Podwykonawca roboty dostawa i montaż urządzeń zabezpieczających ruch pieszych - balustrad szczeblinowych U11a
129. BSK Return S.A. Podwykonawca dostawy dostawa stali zbrojeniowej oraz zbrojenia prefabrykowanego wykonanego ze stali zbrojeniowej
130. Biuro Ochrony RENOMA S.C. Podwykonawca usługi ochrona fizyczna budowy
131. TARCOPOL Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego gr. 4,0 cm, warstwy ścieralnej z asfaltu lanego gr.4,0 cm oraz przeciwspadków z asfaltu lanego
132. DWD System Sp. z o.o. Podwykonawca roboty dostawa i montaż odwodnienia rur kształtek z polipropylenu PP lub polietylenu HD-PE DWD System wraz z usługą montażową mocowania wykonanego ze stali kwasoodpornej
133. EKRAN TECH Bartłomiej Zieliński Podwykonawca roboty montaż ekranów akustycznych
134. PRB Drobet Sp. z o.o. Sp.k. Podwykonawca usługi najem agregatu prądotwórczego przy obiekcie PZ3-6b
135. Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe "BOBREK" Sp. j. J. Małek, B. Macianty Podwykonawca dostawy dostawa dwuteowników typu HEB 160 w gat. S235JR
136. SPT Polska Sp. z o.o. Podwykonawca usługi wynajem 4 samochodów ciężarowych do wykonania próbnych obciążeń obiektu WD3-6
137. LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Sp. j. Podwykonawca usługi najem sprzętu zestawu sprzętu do robót ziemnych bez operatorów, składającego się z: 1 sztuki koparki, 1 sztuki wozidła oraz 1 sztuki samochodu samowyładowczego
138. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A Podwykonawca roboty wykonanie nawierzchni bitumicznych
139. MSP Engineering Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wyprodukowania i dostawa modułowych urządzeń dylatacyjnych MAURER dla obiektów WD3-3, WD3-4, WD3-8, WD3-11 oraz montaż urządzeń dylatacyjnych na obiekcie WS3-5
140. Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek Podwykonawca usługi  najem zestawu sprzętów do robót ziemnych bez operatorów, składającego się z: 1 sztuki koparki, 1 sztuki wozidła oraz 1 sztuki samochodu samowyładowczego
141. RUREX Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostawa komory rozdzielczej, komory zbiorczej, rury GRP DN800 z łącznikiem, łuku GRP DN800 z łącznikiem oraz łącznika specjalnego z jednostronnie wydłużoną strefą kompensacyjną do rur GRP DN800
142. JSV Sławomir Kubica Podwykonawca usługi usługa wykonania prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektów
WD3-3, WD3-4, WD3-7, WD3-8 – praca pracowników na godziny
usługa wykonania prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektów
WD3-3, WD3-4, WD3-7, WD3-8 – praca pracowników na godziny
143. Regan Sp. z o.o. Sp.k. Podwykonawca usługi wynajem dźwigu 40 t przy obiektach WS3-5b, PZ3-6b, WD3-7, WD3-3, WD3-4, WD3-8
144. Izomost Michał Fila Podwykonawca roboty wykonanie izolacji mostowych na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b, WD3-8, WD3-11, WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6b, WD3-7, MS3-9, PG3-10
145. Benedykt-1 Krzysztof Stradza Podwykonawca roboty dokończenie prac antykorozyjnych na WS3-5
146. ROTO Polska Sp. z o.o. Podwykonawca usługi wynajem ładowarki teleskopowej Merlo 45.21 bez operatora
147. P.W. WIMABUD Jacek Paczkowski Podwykonawca roboty wykonanie cementowej warstwy posadzkowej - jastrychu
148. BELLATOR Maszyny Budowlane Sp. z o.o. Podwykonawca usługi frezowanie nawierzchni DW244
149. ARKADIA Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie betonu posadzki przemysłowej w budynku warsztatowym na OUD Tryszczyn
150. CONSULTORIA Justyna Kuceł Podwykonawca roboty wykonanie robót brukarskich w zakresie nawierzchni z kostki kamiennej i brukowej wraz z podbudową, krawężnikami i ściekami korytowymi w ramach obiektów: WD3-3, WD3-4, WD3-5b, WD3-6, PZ3-6b, WD3-8, WD3-11
151. PRB Drobet Sp. z o.o. Sp.k. Podwykonawca usługi najem koparko-ładowarki bez operatora
152. STALER Towarzystwo Gospodarcze Nowakowski Wiesław Podwykonawca dostawy dostawa koszy zbrojeniowych pod palen na ekrany akustyczne
153. ANKRA Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostawa gzymsów mostowych POLIAN ™ STANDARD
154. SIG Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostawa wełny mineralnej
155. Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek Podwykonawca usługi wynajem wozidła bez operatora WD3-11