Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Odcinek 3: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo”

(z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km 

 

Numer Kontraktu:

GDDKiA.O.BY.D-3.2410.2.2015.8.cz.1

 Wartość Kontraktu (brutto):

369 000 000, 00 PLN

 Przewidywane lata realizacji Kontraktu:

2015 - 2020

 Data rozpoczęcia Kontraktu:

12.10.2015

 Data zakończenia Kontraktu:

34 miesięcy od Daty Rozpoczęcia + 334 dni przedłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z aneksem do Umowy.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Do czasu objetego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów. Szczegółowych informacji udziela Zamawiający.

 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację:
 
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz 
tel.: + 48 52 323 45 00 
e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl
 
 
Konsultant
MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
tel. +48 14 626 38 90
fax +48 14 626 45 39
 
Biuro Inżyniera Kontraktu MGGP oddział w Bydgoszczy 
ul. Kościuszki 53
85-079 Bydgoszcz
tel. +48 882 351 170

 

Wykonawca Robót Budowlanych
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
INTERCOR Sp. z o.o. (Lider)
Okólna 10
42-400 Zawiercie
tel. +48 32 671 53 07
 
TRAKCJA PRKiI S.A. (Partner)
ul. Złota 59 XVIII p. 
00-120 Warszawa
tel: +48 22 483 30 00
 
 

 

Lista zatwierdzonych Podwykonawców:

Lp. Nazwa Podwykonawcy Typ umowy
[Podwykonawca /
Dalszy Podwykonawca]
Przedmiot umowy
[Roboty /
 Usługi /
Dostawy]
Zakres umowy -
opis
1 "AUTOSTRADA II" Sp. z o.o. oraz Zakład Nowych Wdrożeń i Technologii Inmost-Projekt Sp. z o.o. Podwykonawca usługi prace projektowe
2 "AUTOSTRADA II" Sp. z o.o. oraz Zakład Nowych Wdrożeń i Technologii Inmost-Projekt Sp. z o.o. Podwykonawca usługi podział dokumentacji projektowej na odcinki I i II
3 GT Projekt Sp. z o.o. & Co Spółka komandytowa z siedzibą w Swadzimiu Dalszy Podwykonawca usługi część prac projektowych
4 STOJ Geodezja Łukasz Stój Dalszy Podwykonawca usługi część prac projektowych
5 Platanus Ochrona Środowiska Paweł Dudek Dalszy Podwykonawca usługi opracowanie dokumentacji środowiskowej
6 Zakład Usługowo-Projektowy "MOSTEX"  Tadeusz Stefanowski  Podwykonawca usługi opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego dla obiektów inżynierskich MS3-9 i PG 3/10
7 M. Speed Poland
Marcin Stępniewski
Podwykonawca usługi inwentaryzacja początkowa (referencyjna) stanu technicznego obiektów budowlanych w sąsiedztwie placu budowy
8 Usługi Geodezyjne "PRYZMAT" Kajetan Lica Podwykonawca usługi kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji
9 BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.  Podwykonawca usługi kompleksowa obsługa laboratoryjna wraz z zapewnieniem doradztwa technologicznego
10 GT Projekt Podwykonawca usługi dodatkowe pomiary i badania geotechniczne 
11 Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy dostawa kruszywa 0-31,5 mm; 2-31,5 mm
12 Lafarge Cement S.A. Podwykonawca Dostawy dostawa cementu
13 Zbych-Pol&Mobet Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy wykonanie i dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych
14 EUROZNAK s.c. T. Byczek, M. Kończewski, P. Prętki Podwykonawca Roboty wykonanie koncepcji Tymczasowej Organizacji Ruchu, Szczegółowych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu i Kompleksowego Utrzymania Oznakowania w ramach zatwierdzonych projektów TOR
15 Aridos Polska Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i podbudów w zakresie i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy w km 5+971 do 14+700
16 GOLD-TRANS Paweł Bodzianowski Dalszy Podwykonawca Usługi najem samochodów ciężarowych
4-osiowych
17 TRANSPORT CIĘŻAROWY Mirosław Dąbrowski Dalszy Podwykonawca Usługi najem 4 wozideł budowlanych
18 Ekspresowa Komunikacja Drogowa Sp. z o.o. Dalszy podwykonawca Usługi najem samochodów ciężarowych 4-osiowych
19 INEL Sp. z o.o., Sp. k. Podwykonawca Roboty kompleksowe roboty energetyczne
20 ENETON S.C.  Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa materiałów elektrycznych
21 SKANSKA S.A. Podwykonawca Roboty roboty odwodnieniowe
22 PPHU STEN DROGS STEFANIA JAKUBOWSKA Dalszy Podwykonawca Roboty najem koparko-ładowarki z operatorem
23 PPHU STEN DROGS STEFANIA JAKUBOWSKA Dalszy Podwykonawca Usługi najem koparko-ładowarki bez operatora
24 P.U. "IRTECH" Koronka Ireneusz Dalszy Podwykonawca Roboty najem koparko-ładowarki, koparki kołowej, ciągnika z przyczepą lub beczką z operatorem
25 "Tom-Drogs" Usługi Drogowe, Prace Ziemne, Budowlane Koparko-Spycharką Dalszy Podwykonawca Roboty najem koparki kołowej z operatorem
26 "Tom-Drogs" Usługi Drogowe, Prace Ziemne, Budowlane Koparko-Spycharką Dalszy Podwykonawca Usługi najem koparki kołowej bez operatorem
27 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ALSYBET" Sp. z o.o. Kurzętnik Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa studni
28 RADPOL S.A. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa rur PE
29 P.U. IRTECH-KAM Kamila Koronka Dalszy Podwykonawca Usługi najem pracowników branża wod-kan
30 P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa studni
31 HTI BP Sp. z o.o. PÓŁNOC Sp. k. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa kształtek, rur i wpustów
32 EcoBlue Polska Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa separatorów
33 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego PROMEL Robert Jeszke Dalszy Podwykonawca Roboty ułożenia rury PP DN1000 SN 8, ustawienia studzienki DN1000-DN20000, wylotu dokowego DN1000 KPED02.19 OT, umocnienia dna rowu i skarp w miejscach wylotów kanałów do rowów, ułożenia prefabrykatu KPED01.14 dla studzienki DN1500-DN2000 oraz podbudowy z kruszywa 16-31,5 mm)
34 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REA Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca usługi najem koparki gąsienicowej
35 Rurex Sp. z o.o. Dalszy podwykonawca dostawy dostawa wpustów deszczowych oraz włazów kanalizacyjnych
36 Keller Polska Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty zaprojektowanie i wykonanie kolumn DSM stanowiących wzmocnienie podłoża pod obietkami mostowymi nr: WS3-5B, WD3-6, WD3-7, WD3-1, WD3-2, WD3-3, WD3-4
37 Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek Podwykonawca Roboty roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a
38 Firma Budowlana "ZBROPOL" Leopold Kwapisz Dalszy Podwykonawca Usługi montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a, MS3-9
39 KAMIŃSCY Zbigniew Kamiński Dalszy Podwykonawca Usługi najem pracowników jako brygady roboczej
40 B2 Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa mostowych łożysk garnkowych
41 B2 Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa mostowych łożysk garnkowych dla MS3-9
42 DOKA POLSKA Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Usługi dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych
43 SA Group Sp. z o.o., Sp. k. Dalszy Podwykonawca Usługi najem pracowników jako brygady roboczej
44 PERI Polska Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Usługi dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych
45 "MAHER" Henryk Jaszczyk Dalszy Podwykonawca Usługi najem pracowników jako brygady roboczej
46 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca dostawy dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typ 2
47 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego
48 Herkules Wagi Podwykonawca Usługi dostawa, montaż, uruchomienie i legalizacja Wagi Rhewa 82
49 ZULIT PPHU Roman Jopek Podwykonawca Roboty kompleksowa wycinka drzew wraz z karczowaniem
50 BSK RETURN S.A. Podwykonawca Dostawy dostawa prętów prostych i zbrojenia prefabrykowanego wykonanego ze stali zbrojeniowej
51 KELO Aleksander Urbaniak Podwykonawca Roboty przepusty pod koroną drogi PZM3-4, PZM3-5, PZM3-6, PZM3-7
52 PRB Drobet Sp. z o.o., Sp. k. Podwykonawca Roboty roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b oraz WD3-8 I WD3-11
53 MOSTY ŁÓDŹ S.A. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa prefabrykowanych belek typu T-21
54 Ewa Giemza Firma Budowlana  "GIEMBUD" Dalszy Podwykonawca Roboty montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b
55 Firma Budowlana R-Bud Radosław Kwapisz Dalszy Podwykonawca Roboty montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b
56 Firma Budowlana "ZBROPOL" Leopold Kwapisz Dalszy Podwykonawca Roboty montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b
57 DOKA POLSKA Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Usługi dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych
58 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typu 2
59 MSP-INTOP Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80 MAURER
60 SA Group Sp. z o.o. Sp. k. Dalszy Podwykonawca Usługi najem pracowników jako brygady roboczej
61 PHU JAR-BUD JAROSŁAW STOLC Dalszy Podwykonawca roboty wykonanie systemu ścian oporowych typu ViaBlock typ 2 
62 Hydromost Inwest Mariusz Baran Dalszy Podwykonawca roboty wykonanie izolacji mostowych wraz z dostawą materiału na obiektach WD3-3, WD3-4, WD3-6, WD3-8, WD3-11 oraz PZ3-6b
63 PPMB "BOSTA-BETON" Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy wytworzenie i dostawa mieszanek betonowych oraz stabilizacji
64 Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek Podwykonawca Roboty roboty mostowe w zakresie mostu MS3-9, przejazdu gospodarczego PG3-10 i wiaduktu WD3-7 oraz niezbędnych wykopów w zakresie robót drogowych przy podporach PZ3-2b, PZ3-6a, PZ3-6b
65 AARSLEFF Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty posadowienie pośrednie obiektu MS3-9
66 BBR Polska Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty sprężenie obiektów inżynierskich (w tym wykonanie programów sprężeń i dokumentacji powykonawczej) oraz zapewnieniu wózków do betonowania nawisowego wraz z ich obsługą
67 SKANSKA S.A. Dalszy Podwykonawca Usługi najem wózków do betonowania nawisowego Bridgebuilder
68 Zakład Usługowo-Projektowy MOSTEX, Tadeusz Stefanowski Podwykonawca Usługi opracowanie projektu wykonawczego i projektów technologicznych w zakresie zamiany konstrukcji zespolonej na skrzynkę kablobetonową dla obiektu MS3-9
69 KO-ECO Andrzej Kozaczyk Podwykonawca Usługi nadzór przyrodniczy, montaż skrzynek lęgowych, przeniesienie mrowisk
70 HERKULES S.A. Podwykonawca Roboty najem dwóch żurawi wieżowych marki Potain 
71 Aridos Polska Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty roboty przygotowawcze, ziemne i podbudowy w km 0+000 do 6+171 (etap II)
72 ALIDADA Roboty Geodezyjne i Kartograficzne Podwykonawca Usługi obsługa geodezyjna w zakresie etapu II wraz z PZ3-6a, WS3-5
73 EKOTECH Trade Podwykonawca Dostawy dostawa spoiwa TEFRA 15 do osuszenia i ulepszenia gruntu rodzimego
74 Agencja Ochrony Osób i Mienia "PERFEKCJA" Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi ochrona fizyczna budowy w zakresie zapobiegania przypadkom włamania, kradzieży i dewastacji mienia
75 EURO-TED Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy wykonanie klatek zbrojeniowych dla ścian szczelinowych wraz z dostawą na teren budowy
76 STW BYDGOSZCZ Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi rozładunek kruszywa z wagonów na samochody samowyładowcze, przewóz na odległość do 2,0 km kruszywa z bocznicy PKP Maksymilianowo oraz oczyszczenie podłóg wagonów po rozładunku kruszywa
77 Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Produkcyjne INKOM Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty wykonanie ścianek szczelinowych
78 Tom-Kris
 Krzysztof Tomczyk
Dalszy Podwykonawca Usługi wywóz urobku ze ścian szczelinowych
79 Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych Bosta Beton Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa mieszanki betonowej wraz z pompą do betonu
80 JMR POLSKA Robert Pietrzak Podwykonawca Roboty roboty wyburzeniowe
81 KELO Aleksander Urbaniak Podwykonawca Roboty wykonanie przepustów pod koroną drogi PZP3-1, P3-1. P3-2, PZM3-3
82 Przedsiębiorstwo Inżynieryjnym "Instal" Sp. z o.o. Sp. k. Podwykonawca Roboty przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia
83 TSG Brudnik Sp. z o.o. dalszy podwykonawca roboty wykonanie prac hermetycznych w technologii T.D. Williamson 
84 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Konstalex" Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy wykonanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i dostarczenie konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego WS3-5 w łącznej ilości około 3158 ton
85 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Podwykonawca Roboty wykonanie nawierzchni bitumicznych na bypassach przy obiektach WD3-8 oraz PZ3-6A
86 Tadex - Pol Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi wykonanie prac ogólnobudowlanych w formie najmu pracowników jako brygady roboczej do pracy przy obiekcie WS3-5
87 Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych "MEGA-POL" S.A. Podwykonawca Roboty przebudowa lini napowietrznej WN 110kV w miejscowości Bożenkowo
88 RUREX Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy dostawa rur i elementów systemowych
89 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy dostawa kruszywa
90 Firma Budowlana ZBROPOL Leopold Kwapisz Podwykonawca Roboty montaż stali zbrojeniowej na obiekcie WS3-5
91 WB Trans Błażej Woźniak Podwykonawca Usługi usługi transportowe wg potrzeb
92 YLE Inżynierowie Piotr Żółkowski Podwykonawca Usługi wykonanie opracowań projektowych i pełnienie nadzoru dla WS3-5
93 DOKA POLSKA Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych
94 STALER Towarzystwo Gospodarcze Wiesław Daniel Nowakowski Podwykonawca Dostawy dostawa stali zbrojeniowej ciętej i giętej
95 SPT Polska Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi usługi transportowe przy wykonywaniu robót ziemnych
96 Tech-Project Sp. z o.o. Sp. k. Dalszy Podwykonawca Usługi najem sprzętu do ulepszenia podłoża z wykorzystaniem siewnika + recyklera (stabilizatora)
97 WB Trans Błażej Woźniak Podwykonawca Usługi usługi transportowe na budowie
98 CONTINENTAL ROAD Sp. j. Podwykonawca Dostawy dostawa spoiwa HYDRATECH do stabilizacji i osuszenia gruntu w ilości 5 000 ton
99 GRANIT ZEN  Zenon Piekielny Podwykonawca Dostawy dostawa krawężników mostowych i drgowych granitowych oraz kostki brukowej granitowej
100 B2 Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy dostawa oraz montaż łożysk soczewkowych dla obiektu WS3-5
101 P.U. IRTECH Koronka Ireneusz Podwykonawca Roboty wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach nowoprojektowanego obiketu OUD Tryszczyn
102 CONCRETE - ZABŁOCCY Sp. j. Podwykonawca Dostawy dostawa mieszanek betonowych na podbudowy
103 STW Bydgoszcz Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca usługi rozładunek i transport kruszywa
104 Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. j. Dalszy Podwykonawca dostawy dostawa 100 000 ton żwiru 2-8 mm
105 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Dostawy dostawa pospółki 0/8
106 Dromaxx Sp. z o.o. Podwykonawca Roboty roboty ziemne
107 Rowibud Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy dostawa wpustów żeliwnych
108 EKOTECH Trade Sp. z o.o. Podwykonawca Dostawy dotyczy spoiwa TEFRA 15 i TEFRA 25
109 Centrum Budowlane TOMBUD PLUS Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostawa bloczków z betonu komórkowego 36,5 cm i 20 cm oraz zaprawy ytong
110 BOWIM S.A. Podwykonawca dostawy dostawa blach przeznaczonych do wykonania konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego WS3-5 przez KONSTALEX Sp. z o.o.
111 Lorena Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie przepustów drogowych i zbiorników retencyjno-infiltracyjnych
112 CONSULTORIA Justyna Kuceł Podwykonawca roboty wykonanie robót brukarskich w zakresie nawierzchni z kostki kamiennej i brukowej wraz z podbudową, krawężnikami i ściekami korytowymi
113 Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Zakład Pracy Chronionej Podwykonawca dostawy dostawa kostki betonowej, płyt JOMB, krawężników i obrzeży betonowych, korytek ściekowych oraz płyt MEBA
114 BSK Return  Podwykonawca dostawy dostawa blachy stalowej na konstrukcję obiektu WS3-5
115 DZWONNIK Gaz Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie sieci gazowej wraz z montażem zbiorników obiektu OUD w miejscowości Tryszczyn
116 APS-BUD Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie stanu surowego otwartego budynku biurowo - socjalnego OUD Tryszczyn
117 INEL Sp. z o.o., Sp.k. Podwykonawca roboty kompleksowe roboty energetyczne w ramach OUD
118 Systemy i Technologie Sp. z o.o. Podwykonawca dostawa dostawa gzymsów mostowych płaskich
119 SPT Polska Sp. z o.o. Podwykonawca roboty roboty ziemne wraz z wykonaniem nasypów i stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym
120 Duet Kwidzyn K.Filarski, M. Anaczkowski, M. Rygielska, U. Rygielska Sp. j. dalszy podwykonawca Dostawy sprzedaż paliw płynnych
121 KRYS-INSTAL Danuta Pszczoła Podwykonawca roboty przebudowa urządzeń melioracji wodnych
122 PKP ENERGETYKA S.A. Podwykonawca roboty przebudowa sieci trakcyjnej w związku z budową wiaduktu WS3-5 nad linią kolejową nr 131 szlak Maksymilianowo - Kotomierz
123 TRZUSKAWICA S.A. Podwykonawca dostawy dostawa wapna do stabilizacji gruntu rodzimego w ilości 1000 ton
124 Prace Ziemne Jacek Machuta Podwykonawca usługi najem zestawu sprzętów do robót ziemnych bez operatorów: 1 równiarka, 2 walce stalowe gładkie, 2 walce gumowe
125 Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. podwykonawca roboty wykonanie nawierzchni bitumicznej objazdu obiektu
 WS3-3 w Maksymilianowie 
126 TADEX-POL podwykonawca roboty wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu OUD Tryszczyn
127 Usługi Transportowo-Sprzętowe Zbigniew Urbański podwykonawca dostawy dowóz materiału w koryto drogi
128 Elikopol BK Sp. z o.o. podwykonawca dostawy dostawę materiałów do wykonania zbiorników retencyjnych oraz retencyjno - infiltracyjnych 
129 Elikopol BK Sp. z o.o. podwykonawca dostawy dostawa materiału: siatka ARTER GT 60/60
130 Korporacja Budowlana MAAT Sp. z o.o., Sp. k. podwykonawca usługi usługi beczkowozem do polewania przy realizacji podbudowy pomocniczej i warstw GWN
131 SPT Polska Sp. z o.o. podwykonawca usługi transport betonu
132 SPT Polska Sp. z o.o. podwykonawca usługi załadunek i hałdowanie GWN
133 DP Technologie Damian Walter podwykonawca dostawy dostawa materiału do umocnień skarp, przebudowy rowów melioracyjnych oraz wykonania pasów technologicznych
134 SPT Polska Sp. z o.o. podwykonawca usługi dostawa wody wraz z usługą beczkowozem
135 "AIT" AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES Sp. z o.o. podwykonawca roboty profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizacja gruntu oraz wykonanie podbudowy
136 LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna podwykonawca roboty roboty ziemne - wykonanie wykopów i nasypów
137 SPT Polska Sp. z o.o. podwykonawca dostawy zakup materiału na górne warstwy nasypu
138 VIADUKT Sp. z o.o. podwykonawca roboty wykonanie przepustów pod koroną drogi PZ3-2, P3-1, P3-2, PZM3-3
139 MSP-INTOP Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca roboty wykonanie robót budowlano - montażowych urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80 MAURER
140 VIADUKT Sp. z o.o. podwykonawca roboty wykonanie przepustów pod koroną drogi PZM3-4, PZ3-5, PZM3-6, PZM3-7
141 P.P.H.U. MAJER Arkadiusz Majer dalszy podwykonawca usługi wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidla VOLVO
142 P.H.U. TRANS-SPED Sławomir Przydacz dalszy podwykonawca usługi wynajem sprzętu budowlanego w postaci walca Kołek
143 DRAGTRANS Słamowir Dragan dalszy podwykonawca usługi wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidla CAT 730
144 Transport Budwolany Sp. z o.o. dalszy podwykonawca usługi wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidla VOLVO A30D
145 MSP-INTOP Sp. z o.o. dalszy podwykonawca  roboty  wyprodukowanie i montaż urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80
146 DUNAJEC A. Kukulka i Syn Spółka Jawna dalszy podwykonawca usługi wynajem sprzętu budowlanego w postaci koparkek CASE cx210, spycharek CAT D6N LGP z systemem, wozideł CAT 730
147 SPT Polska Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy zakup materiału na górne warstwy nasypu
148 VIADUKT Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie przepustów pod koroną drogi PZ3-2, P3-1, P3-2, PZM3-3
149 VIADUKT Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie przepustów pod koroną drogi PZM3-4, PZ3-5, PZM3-6, PZM3-7
150 TADEX-POL Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu OUD Tryszczyn 
151 Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek Podwykonawca Usługi dowóz materiału w koryto drogi
152 LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna Podwykonawca roboty wynajem koparki gąsienicowej oraz wozidła wraz z operatorem 
153 LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna Podwykonawca roboty wynajem koparki gąsienicowej oraz wozidła wraz z operatorem 
154 Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek Podwykonawca Usługi prace koparką kołową
155 BUDPOL Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie podbudowy betonowej z betonu C8/10 o grubości 18 cm oraz nawierzchni betonowej dwuwarstwowej z odkrytym kruszywem o grubości 27 cm
156 Usługi Transportowo-Sprzętowe Marcin Kusiołek Podwykonawca roboty wynajem sprzętu z operatorem
157 LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna Podwykonawca Usługi wynajem spycharki bez operatora
158 SPT Polska Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy zakup kruszywa żwir 16-63 mm
159 CADmost Sp. z o.o. Podwykonawca Usługi wykonanie próbbnych obciążeń obiektów mostowych
160 BUDWIP Sp. z o.o. Podwykonawca roboty wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, gazowej oraz CO i CT w ramach OUD
161 RUREX Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostawa materiałów do wykonania drenażu drogowego
162 MERA Sp. z o.o. Podwykonawca dostawy dostawa płytek gresowych
163 GT Projekt Sp. z o.o. & Co Sp. k. Podwykonawca Usługi Opracowania raportu z badań środowiskowych,
164 CONNEX LTD Sp. z o.o., Sp. k. Podwykonawca usługi usługa ładowarką teleskopową obrotową Merlo 45.21
165 Usługi transportowo-sprzętowe Marcin Kusiołek Podwykonawca usługi usługa beczkowozem, polewanie podbufowy, zamiatanie dróg publicznych
166 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Władysław Jamróż Podwykonawca roboty humusowanie z obsianiem mieszanką traw skarp i zaplanowanych terenów zielonych obejmujące jednorazowe koszenie, bez pielęgnacji i utrzymania robót w okresie gwarancyjnym oraz wykonanie profilowania skarp, przeciwskarp i rowów
167 Usługi Remontowo-Budowlane ROBMOST Danuta Kukuczka Podwykonawca usługi wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu WD3-11