Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Odcinek 3: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo”

(z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km 

 

Numer Kontraktu:

GDDKiA.O.BY.D-3.2410.2.2015.8.cz.1

 Wartość Kontraktu (brutto):

369 000 000, 00 PLN

 Przewidywane lata realizacji Kontraktu:

2015 - 2020

 Data rozpoczęcia Kontraktu:

12.10.2015

 Data zakończenia Kontraktu:

34 miesięcy od Daty Rozpoczęcia + 334 dni przedłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z aneksem do Umowy.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów. Szczegółowych informacji udziela Zamawiający.

 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację:
 
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz 
tel.: + 48 52 323 45 00 
e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl
 
 
Konsultant
MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
tel. +48 14 626 38 90
fax +48 14 626 45 39
 
Biuro Inżyniera Kontraktu MGGP oddział w Bydgoszczy 
ul. Kościuszki 53
85-079 Bydgoszcz
tel. +48 882 351 170

 

Wykonawca Robót Budowlanych
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
INTERCOR Sp. z o.o. (Lider)
Okólna 10
42-400 Zawiercie
tel. +48 32 671 53 07
 
TRAKCJA PRKiI S.A. (Partner)
ul. Złota 59 XVIII p. 
00-120 Warszawa
tel: +48 22 483 30 00
 
 

 

Lista zatwierdzonych Podwykonawców:

Lp.

Nazwa Podwykonawcy

Typ umowy
[Podwykonawca /
Dalszy Podwykonawca]

Przedmiot umowy
[Roboty /
 Usługi /
Dostawy]

Zakres umowy -
opis

1

"AUTOSTRADA II" Sp. z o.o. oraz Zakład Nowych Wdrożeń i Technologii Inmost-Projekt Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

prace projektowe

2

"AUTOSTRADA II" Sp. z o.o. oraz Zakład Nowych Wdrożeń i Technologii Inmost-Projekt Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

podział dokumentacji projektowej na odcinki I i II

3

GT Projekt Sp. z o.o. & Co Spółka komandytowa z siedzibą w Swadzimiu

Dalszy Podwykonawca

usługi

część prac projektowych

4

STOJ Geodezja Łukasz Stój

Dalszy Podwykonawca

usługi

część prac projektowych

5

Platanus Ochrona Środowiska Paweł Dudek

Dalszy Podwykonawca

usługi

opracowanie dokumentacji środowiskowej

6

Zakład Usługowo-Projektowy "MOSTEX"  Tadeusz Stefanowski 

Podwykonawca

usługi

opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego dla obiektów inżynierskich MS3-9 i PG 3/10

7

M. Speed Poland
Marcin Stępniewski

Podwykonawca

usługi

inwentaryzacja początkowa (referencyjna) stanu technicznego obiektów budowlanych w sąsiedztwie placu budowy

8

Usługi Geodezyjne "PRYZMAT" Kajetan Lica

Podwykonawca

usługi

kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji

9

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o. 

Podwykonawca

usługi

kompleksowa obsługa laboratoryjna wraz z zapewnieniem doradztwa technologicznego

10

GT Projekt

Podwykonawca

usługi

dodatkowe pomiary i badania geotechniczne 

11

Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa kruszywa 0-31,5 mm; 2-31,5 mm

12

Lafarge Cement S.A.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa cementu

13

Zbych-Pol&Mobet Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wykonanie i dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych

14

EUROZNAK s.c. T. Byczek, M. Kończewski, P. Prętki

Podwykonawca

Roboty

wykonanie koncepcji Tymczasowej Organizacji Ruchu, Szczegółowych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu i Kompleksowego Utrzymania Oznakowania w ramach zatwierdzonych projektów TOR

15

Aridos Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i podbudów w zakresie i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy w km 5+971 do 14+700

16

GOLD-TRANS Paweł Bodzianowski

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem samochodów ciężarowych
4-osiowych

17

TRANSPORT CIĘŻAROWY Mirosław Dąbrowski

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem 4 wozideł budowlanych

18

Ekspresowa Komunikacja Drogowa Sp. z o.o.

Dalszy podwykonawca

Usługi

najem samochodów ciężarowych 4-osiowych

19

INEL Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

kompleksowe roboty energetyczne

20

ENETON S.C. 

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa materiałów elektrycznych

21

SKANSKA S.A.

Podwykonawca

Roboty

roboty odwodnieniowe

22

PPHU STEN DROGS STEFANIA JAKUBOWSKA

Dalszy Podwykonawca

Roboty

najem koparko-ładowarki z operatorem

23

PPHU STEN DROGS STEFANIA JAKUBOWSKA

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparko-ładowarki bez operatora

24

P.U. "IRTECH" Koronka Ireneusz

Dalszy Podwykonawca

Roboty

najem koparko-ładowarki, koparki kołowej, ciągnika z przyczepą lub beczką z operatorem

25

"Tom-Drogs" Usługi Drogowe, Prace Ziemne, Budowlane Koparko-Spycharką

Dalszy Podwykonawca

Roboty

najem koparki kołowej z operatorem

26

"Tom-Drogs" Usługi Drogowe, Prace Ziemne, Budowlane Koparko-Spycharką

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparki kołowej bez operatorem

27

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ALSYBET" Sp. z o.o. Kurzętnik

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa studni

28

RADPOL S.A.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa rur PE

29

P.U. IRTECH-KAM Kamila Koronka

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników branża wod-kan

30

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa studni

31

HTI BP Sp. z o.o. PÓŁNOC Sp. k.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa kształtek, rur i wpustów

32

EcoBlue Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa separatorów

33

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego PROMEL Robert Jeszke

Dalszy Podwykonawca

Roboty

ułożenia rury PP DN1000 SN 8, ustawienia studzienki DN1000-DN20000, wylotu dokowego DN1000 KPED02.19 OT, umocnienia dna rowu i skarp w miejscach wylotów kanałów do rowów, ułożenia prefabrykatu KPED01.14 dla studzienki DN1500-DN2000 oraz podbudowy z kruszywa 16-31,5 mm)

34

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REA Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

usługi

najem koparki gąsienicowej

35

Rurex Sp. z o.o.

Dalszy podwykonawca

dostawy

dostawa wpustów deszczowych oraz włazów kanalizacyjnych

36

Keller Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

zaprojektowanie i wykonanie kolumn DSM stanowiących wzmocnienie podłoża pod obiektami mostowymi nr: WS3-5B, WD3-6, WD3-7, WD3-1, WD3-2, WD3-3, WD3-4

37

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a

38

Firma Budowlana "ZBROPOL" Leopold Kwapisz

Dalszy Podwykonawca

Usługi

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a, MS3-9

39

KAMIŃSCY Zbigniew Kamiński

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników jako brygady roboczej

40

B2 Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa mostowych łożysk garnkowych

41

B2 Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa mostowych łożysk garnkowych dla MS3-9

42

DOKA POLSKA Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

43

SA Group Sp. z o.o., Sp. k.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników jako brygady roboczej

44

PERI Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

45

"MAHER" Henryk Jaszczyk

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników jako brygady roboczej

46

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

dostawy

dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typ 2

47

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego

48

Herkules Wagi

Podwykonawca

Usługi

dostawa, montaż, uruchomienie i legalizacja Wagi Rhewa 82

49

ZULIT PPHU Roman Jopek

Podwykonawca

Roboty

kompleksowa wycinka drzew wraz z karczowaniem

50

BSK RETURN S.A.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa prętów prostych i zbrojenia prefabrykowanego wykonanego ze stali zbrojeniowej

51

KELO Aleksander Urbaniak

Podwykonawca

Roboty

przepusty pod koroną drogi PZM3-4, PZM3-5, PZM3-6, PZM3-7

52

PRB Drobet Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b oraz WD3-8 I WD3-11

53

MOSTY ŁÓDŹ S.A.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa prefabrykowanych belek typu T-21

54

Ewa Giemza Firma Budowlana  "GIEMBUD"

Dalszy Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b

55

Firma Budowlana R-Bud Radosław Kwapisz

Dalszy Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b

56

Firma Budowlana "ZBROPOL" Leopold Kwapisz

Dalszy Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b

57

DOKA POLSKA Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

58

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typu 2

59

MSP-INTOP Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80 MAURER

60

SA Group Sp. z o.o. Sp. k.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników jako brygady roboczej

61

PHU JAR-BUD JAROSŁAW STOLC

Dalszy Podwykonawca

roboty

wykonanie systemu ścian oporowych typu ViaBlock typ 2 

62

Hydromost Inwest Mariusz Baran

Dalszy Podwykonawca

roboty

wykonanie izolacji mostowych wraz z dostawą materiału na obiektach WD3-3, WD3-4, WD3-6, WD3-8, WD3-11 oraz PZ3-6b

63

PPMB "BOSTA-BETON" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wytworzenie i dostawa mieszanek betonowych oraz stabilizacji

64

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie mostu MS3-9, przejazdu gospodarczego PG3-10 i wiaduktu WD3-7 oraz niezbędnych wykopów w zakresie robót drogowych przy podporach PZ3-2b, PZ3-6a, PZ3-6b

65

AARSLEFF Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

posadowienie pośrednie obiektu MS3-9

66

BBR Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

sprężenie obiektów inżynierskich (w tym wykonanie programów sprężeń i dokumentacji powykonawczej) oraz zapewnieniu wózków do betonowania nawisowego wraz z ich obsługą

67

SKANSKA S.A.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem wózków do betonowania nawisowego Bridgebuilder

68

Zakład Usługowo-Projektowy MOSTEX, Tadeusz Stefanowski

Podwykonawca

Usługi

opracowanie projektu wykonawczego i projektów technologicznych w zakresie zamiany konstrukcji zespolonej na skrzynkę kablobetonową dla obiektu MS3-9

69

KO-ECO Andrzej Kozaczyk

Podwykonawca

Usługi

nadzór przyrodniczy, montaż skrzynek lęgowych, przeniesienie mrowisk

70

HERKULES S.A.

Podwykonawca

Roboty

najem dwóch żurawi wieżowych marki Potain 

71

Aridos Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

roboty przygotowawcze, ziemne i podbudowy w km 0+000 do 6+171 (etap II)

72

ALIDADA Roboty Geodezyjne i Kartograficzne

Podwykonawca

Usługi

obsługa geodezyjna w zakresie etapu II wraz z PZ3-6a, WS3-5

73

EKOTECH Trade

Podwykonawca

Dostawy

dostawa spoiwa TEFRA 15 do osuszenia i ulepszenia gruntu rodzimego

74

Agencja Ochrony Osób i Mienia "PERFEKCJA" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

ochrona fizyczna budowy w zakresie zapobiegania przypadkom włamania, kradzieży i dewastacji mienia

75

EURO-TED Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wykonanie klatek zbrojeniowych dla ścian szczelinowych wraz z dostawą na teren budowy

76

STW BYDGOSZCZ Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

rozładunek kruszywa z wagonów na samochody samowyładowcze, przewóz na odległość do 2,0 km kruszywa z bocznicy PKP Maksymilianowo oraz oczyszczenie podłóg wagonów po rozładunku kruszywa

77

Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Produkcyjne INKOM Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie ścianek szczelinowych

78

Tom-Kris
 Krzysztof Tomczyk

Dalszy Podwykonawca

Usługi

wywóz urobku ze ścian szczelinowych

79

Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych Bosta Beton Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa mieszanki betonowej wraz z pompą do betonu

80

JMR POLSKA Robert Pietrzak

Podwykonawca

Roboty

roboty wyburzeniowe

81

KELO Aleksander Urbaniak

Podwykonawca

Roboty

wykonanie przepustów pod koroną drogi PZP3-1, P3-1. P3-2, PZM3-3

82

Przedsiębiorstwo Inżynieryjnym "Instal" Sp. z o.o. Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia

83

TSG Brudnik Sp. z o.o.

dalszy podwykonawca

roboty

wykonanie prac hermetycznych w technologii T.D. Williamson 

84

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Konstalex" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wykonanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i dostarczenie konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego WS3-5 w łącznej ilości około 3158 ton

85

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie nawierzchni bitumicznych na bypassach przy obiektach WD3-8 oraz PZ3-6A

86

Tadex - Pol Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

wykonanie prac ogólnobudowlanych w formie najmu pracowników jako brygady roboczej do pracy przy obiekcie WS3-5

87

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych "MEGA-POL" S.A.

Podwykonawca

Roboty

przebudowa linii napowietrznej WN 110kV w miejscowości Bożenkowo

88

RUREX Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa rur i elementów systemowych

89

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa kruszywa

90

Firma Budowlana ZBROPOL Leopold Kwapisz

Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiekcie WS3-5

91

WB Trans Błażej Woźniak

Podwykonawca

Usługi

usługi transportowe wg potrzeb

92

YLE Inżynierowie Piotr Żółkowski

Podwykonawca

Usługi

wykonanie opracowań projektowych i pełnienie nadzoru dla WS3-5

93

DOKA POLSKA Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

94

STALER Towarzystwo Gospodarcze Wiesław Daniel Nowakowski

Podwykonawca

Dostawy

dostawa stali zbrojeniowej ciętej i giętej

95

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

usługi transportowe przy wykonywaniu robót ziemnych

96

Tech-Project Sp. z o.o. Sp. k.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem sprzętu do ulepszenia podłoża z wykorzystaniem siewnika + recyklera (stabilizatora)

97

WB Trans Błażej Woźniak

Podwykonawca

Usługi

usługi transportowe na budowie

98

CONTINENTAL ROAD Sp. j.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa spoiwa HYDRATECH do stabilizacji i osuszenia gruntu w ilości 5 000 ton

99

GRANIT ZEN  Zenon Piekielny

Podwykonawca

Dostawy

dostawa krawężników mostowych i drogowych granitowych oraz kostki brukowej granitowej

100

B2 Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa oraz montaż łożysk soczewkowych dla obiektu WS3-5

101

P.U. IRTECH Koronka Ireneusz

Podwykonawca

Roboty

wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach nowoprojektowanego obiektu OUD Tryszczyn

102

CONCRETE - ZABŁOCCY Sp. j.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa mieszanek betonowych na podbudowy

103

STW Bydgoszcz Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

usługi

rozładunek i transport kruszywa

104

Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. j.

Dalszy Podwykonawca

dostawy

dostawa 100 000 ton żwiru 2-8 mm

105

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa pospółki 0/8

106

Dromaxx Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

roboty ziemne

107

Rowibud Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa wpustów żeliwnych

108

EKOTECH Trade Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dotyczy spoiwa TEFRA 15 i TEFRA 25

109

Centrum Budowlane TOMBUD PLUS Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa bloczków z betonu komórkowego 36,5 cm i 20 cm oraz zaprawy Ytong

110

BOWIM S.A.

Podwykonawca

dostawy

dostawa blach przeznaczonych do wykonania konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego WS3-5 przez KONSTALEX Sp. z o.o.

111

Lorena Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie przepustów drogowych i zbiorników retencyjno-infiltracyjnych

112

CONSULTORIA Justyna Kuceł

Podwykonawca

roboty

wykonanie robót brukarskich w zakresie nawierzchni z kostki kamiennej i brukowej wraz z podbudową, krawężnikami i ściekami korytowymi

113

Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Zakład Pracy Chronionej

Podwykonawca

dostawy

dostawa kostki betonowej, płyt JOMB, krawężników i obrzeży betonowych, korytek ściekowych oraz płyt MEBA

114

BSK Return 

Podwykonawca

dostawy

dostawa blachy stalowej na konstrukcję obiektu WS3-5

115

DZWONNIK Gaz Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie sieci gazowej wraz z montażem zbiorników obiektu OUD w miejscowości Tryszczyn

116

APS-BUD Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie stanu surowego otwartego budynku biurowo - socjalnego OUD Tryszczyn

117

INEL Sp. z o.o., Sp.k.

Podwykonawca

roboty

kompleksowe roboty energetyczne w ramach OUD

118

Systemy i Technologie Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawa

dostawa gzymsów mostowych płaskich

119

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

roboty ziemne wraz z wykonaniem nasypów i stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym

120

Duet Kwidzyn K.Filarski, M. Anaczkowski, M. Rygielska, U. Rygielska Sp. j.

dalszy podwykonawca

Dostawy

sprzedaż paliw płynnych

121

KRYS-INSTAL Danuta Pszczoła

Podwykonawca

roboty

przebudowa urządzeń melioracji wodnych

122

PKP ENERGETYKA S.A.

Podwykonawca

roboty

przebudowa sieci trakcyjnej w związku z budową wiaduktu WS3-5 nad linią kolejową nr 131 szlak Maksymilianowo - Kotomierz

123

TRZUSKAWICA S.A.

Podwykonawca

dostawy

dostawa wapna do stabilizacji gruntu rodzimego w ilości 1000 ton

124

Prace Ziemne Jacek Machuta

Podwykonawca

usługi

najem zestawu sprzętów do robót ziemnych bez operatorów: 1 równiarka, 2 walce stalowe gładkie, 2 walce gumowe

125

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

podwykonawca

roboty

wykonanie nawierzchni bitumicznej objazdu obiektu
 WS3-3 w Maksymilianowie 

126

TADEX-POL

podwykonawca

roboty

wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu OUD Tryszczyn

127

Usługi Transportowo-Sprzętowe Zbigniew Urbański

podwykonawca

dostawy

dowóz materiału w koryto drogi

128

Elikopol BK Sp. z o.o.

podwykonawca

dostawy

dostawę materiałów do wykonania zbiorników retencyjnych oraz retencyjno - infiltracyjnych 

129

Elikopol BK Sp. z o.o.

podwykonawca

dostawy

dostawa materiału: siatka ARTER GT 60/60

130

Korporacja Budowlana MAAT Sp. z o.o., Sp. k.

podwykonawca

usługi

usługi beczkowozem do polewania przy realizacji podbudowy pomocniczej i warstw GWN

131

SPT Polska Sp. z o.o.

podwykonawca

usługi

transport betonu

132

SPT Polska Sp. z o.o.

podwykonawca

usługi

załadunek i hałdowanie GWN

133

DP Technologie Damian Walter

podwykonawca

dostawy

dostawa materiału do umocnień skarp, przebudowy rowów melioracyjnych oraz wykonania pasów technologicznych

134

SPT Polska Sp. z o.o.

podwykonawca

usługi

dostawa wody wraz z usługą beczkowozem

135

"AIT" AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

podwykonawca

roboty

profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizacja gruntu oraz wykonanie podbudowy

136

LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna

podwykonawca

roboty

roboty ziemne - wykonanie wykopów i nasypów

137

SPT Polska Sp. z o.o.

podwykonawca

dostawy

zakup materiału na górne warstwy nasypu

138

VIADUKT Sp. z o.o.

podwykonawca

roboty

wykonanie przepustów pod koroną drogi PZ3-2, P3-1, P3-2, PZM3-3

139

MSP-INTOP Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

roboty

wykonanie robót budowlano - montażowych urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80 MAURER

140

VIADUKT Sp. z o.o.

podwykonawca

roboty

wykonanie przepustów pod koroną drogi PZM3-4, PZ3-5, PZM3-6, PZM3-7

141

P.P.H.U. MAJER Arkadiusz Majer

dalszy podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidła VOLVO

142

P.H.U. TRANS-SPED Sławomir Przydacz

dalszy podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci walca Kołek

143

DRAGTRANS Sławomir Dragan

dalszy podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidła CAT 730

144

Transport Budowlany Sp. z o.o.

dalszy podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidła VOLVO A30D

145

MSP-INTOP Sp. z o.o.

dalszy podwykonawca 

roboty 

wyprodukowanie i montaż urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80

146

DUNAJEC A. Kukułka i Syn Spółka Jawna

dalszy podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci koparek CASE cx210, spycharek CAT D6N LGP z systemem, wozideł CAT 730

147

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

zakup materiału na górne warstwy nasypu

148

VIADUKT Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie przepustów pod koroną drogi PZ3-2, P3-1, P3-2, PZM3-3

149

VIADUKT Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie przepustów pod koroną drogi PZM3-4, PZ3-5, PZM3-6, PZM3-7

150

TADEX-POL Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu OUD Tryszczyn 

151

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Usługi

dowóz materiału w koryto drogi

152

LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna

Podwykonawca

roboty

wynajem koparki gąsienicowej oraz wozidła wraz z operatorem 

153

LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna

Podwykonawca

roboty

wynajem koparki gąsienicowej oraz wozidła wraz z operatorem 

154

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Usługi

prace koparką kołową

155

BUDPOL Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie podbudowy betonowej z betonu C8/10 o grubości 18 cm oraz nawierzchni betonowej dwuwarstwowej z odkrytym kruszywem o grubości 27 cm

156

Usługi Transportowo-Sprzętowe Marcin Kusiołek

Podwykonawca

roboty

wynajem sprzętu z operatorem

157

LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna

Podwykonawca

Usługi

wynajem spycharki bez operatora

158

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

zakup kruszywa żwir 16-63 mm

159

CADmost Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

wykonanie próbnych obciążeń obiektów mostowych

160

BUDWIP Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, gazowej oraz CO i CT w ramach OUD

161

RUREX Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa materiałów do wykonania drenażu drogowego

162

MERA Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa płytek gresowych

163

GT Projekt Sp. z o.o. & Co Sp. k.

Podwykonawca

Usługi

Opracowania raportu z badań środowiskowych,

164

CONNEX LTD Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

usługi

usługa ładowarką teleskopową obrotową Merlo 45.21

165

Usługi transportowo-sprzętowe Marcin Kusiołek

Podwykonawca

usługi

usługa beczkowozem, polewanie podbudowy, zamiatanie dróg publicznych

166

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Władysław Jamróż

Podwykonawca

roboty

humusowanie z obsianiem mieszanką traw skarp i zaplanowanych terenów zielonych obejmujące jednorazowe koszenie, bez pielęgnacji i utrzymania robót w okresie gwarancyjnym oraz wykonanie profilowania skarp, przeciwskarp i rowów

167

Usługi Remontowo-Budowlane ROBMOST Danuta Kukucza

Podwykonawca

usługi

wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu WD3-11

168

Roboty i Usługi Budowlane Dariusz Oiech

Podwykonawca

 

roboty

 

roboty budowlane w ramach obiektów WD3-3 oraz PZ3-6b

 

169

B2 Sp. z o.o.

Podwykonawca

 

dostawy

 

dostaw i transport mostowych łożysk garnkowych dla obiektu WD3-3

 

170

DP TECHNOLOGIE Damian Walter

Podwykonawca

 

roboty

 

ułożenie geokraty, uszczelnienia rowów geowłokniną oraz folią PCV

 

171

IMKOP Firma Usług Wielobranżowych Ireneusz Machuta

Podwykonawca

 

roboty

 

wykopanie zbiorników ZR10A oraz ZR10B wraz z wywozem i utylizacją materiału

 

172

KELO Aleksander Urbaniak

Podwykonawca

 

usługi

 

przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego obiektów WD3-4, WD3-8 ORAZ WS3-5b pod izolację z papy termozgrzewalnej

 

173

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

 

usługi

 

wynajem sprzętu budowlanego

 

174

ZBROPOL Leopold Kwapisz

Podwykonawca

 

Roboty

 

montaż stali zbrojeniowej na obiektach: WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b, WD3-8, WD3-11

 

175

Kanbud usługi koparko-ładowarką i remonty budowlane Grzegorz Marek

Podwykonawca

 

usługi

 

usługa beczkowozem, polewanie podbudowy, zamiatanie dróg publicznych w rejonie wyjazdów z budowy

 

176

Usługi Remontowo-Budowlane Anna Spławska

Podwykonawca

 

usługi

 

wykonanie prac ogólnobudowlanych - praca na godziny przy obiektach: WD3-6, WS3-5b, PZ3-6b, WD3-8

 

177

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

 

dostawy

 

kruszywo drobne (piasek płukany o frakcji 0/2 mm) oraz kruszywa otoczakowego (żwiru o frakcjach 16/32, 32/63, 63/120 mm)

178

GOLD FISH Łukasz Łatka

 

Podwykonawca

 

roboty

 

wykonanie tynków oraz gładzi w budynku warsztatowym OUD Tryszczyn

 

179

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

 

Podwykonawca

 

dostawy

 

dostawa blachy oraz rynien

 

180

PHZ POL-TRADE Sp. z o.o.

 

podwykonawca

 

dostawy

 

dostawa spoiny KB

 

181

Cementownia WARTA S.A.

 

podwykonawca

 

dostawy

 

dostawa cementu portlandzkiego autostradowego WARTA niskoalkaicznego CEM i 42,5 N - NA w ilości 30 260 ton

 

182

BELLATOR Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

 

Podwykonawca

 

usługi

 

usługa frezowania nawierzchni DK5 i DK25

 

183

Regan Sp. z o.o. Sp. k.

 

Podwykonawca

 

usługi

 

usługa pracy żurawiem 120 t do montażu belek stalowych na obiekcie WD3-11

 

184

RIVABUD Paweł Śmigiel

 

Podwykonawca

 

roboty

 

wykonanie tynków oraz gładzi w budynku socjalnym OUD Tryszczyn

 

185

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

 

dostawy

 

dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typ 2 - ściany oporowe z gruntu zbrojonego na obiektach WD3-3, WD3-4, WD3-7 oraz WD3-8

186 ERPLAST Sp. z o.o. Podwykonawca roboty ddostawa i montaż urządzeń zabezpieczających ruch pieszych - balustrad szczeblinowych U11a

187

BSK Return S.A.

Podwykonawca

dostawy

dostawa stali zbrojeniowej oraz zbrojenia prefabrykowanego wykonanego ze stali zbrojeniowej

188 Biuro Ochrony RENOMA S.C. Podwykonawca usługi ochrona fizyczna budowy