Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Odcinek 3: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo”

(z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km 

 

Numer Kontraktu:

GDDKiA.O.BY.D-3.2410.2.2015.8.cz.1

 Wartość Kontraktu (brutto):

369 000 000, 00 PLN

 Przewidywane lata realizacji Kontraktu:

2015 - 2020

 Data rozpoczęcia Kontraktu:

12.10.2015

 Data zakończenia Kontraktu:

34 miesięcy od Daty Rozpoczęcia + 334 dni przedłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z aneksem do Umowy.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Do czasu objetego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów. Szczegółowych informacji udziela Zamawiający.

 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację:
 
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz 
tel.: + 48 52 323 45 00 
e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl
 
 
Konsultant
MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
tel. +48 14 626 38 90
fax +48 14 626 45 39
 
Biuro Inżyniera Kontraktu MGGP oddział w Bydgoszczy 
ul. Kościuszki 53
85-079 Bydgoszcz
tel. +48 52 515 58 08

 

Wykonawca Robót Budowlanych
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
INTERCOR Sp. z o.o. (Lider)
Okólna 10
42-400 Zawiercie
tel. +48 32 671 53 07
 
TRAKCJA PRKiI S.A. (Partner)
ul. Złota 59 XVIII p. 
00-120 Warszawa
tel: +48 22 483 30 00
 
 

 

Lista zatwierdzonych Podwykonawców: 

 

Lp.

Nazwa Podwykonawcy

Typ umowy
[Podwykonawca /
Dalszy Podwykonawca]

Przedmiot umowy
[Roboty /
 Usługi /
Dostawy]

Zakres umowy -
opis

1

"AUTOSTRADA II" Sp. z o.o. oraz Zakład Nowych Wdrożeń i Technologii Inmost-Projekt Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

prace projektowe

2

"AUTOSTRADA II" Sp. z o.o. oraz Zakład Nowych Wdrożeń i Technologii Inmost-Projekt Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

podział dokumentacji projektowej na odcinki I i II

3

GT Projekt Sp. z o.o. & Co Spółka komandytowa z siedzibą w Swadzimiu

Dalszy Podwykonawca

usługi

część prac projektowych

4

STOJ Geodezja Łukasz Stój

Dalszy Podwykonawca

usługi

część prac projektowych

5

Platanus Ochrona Środowiska Paweł Dudek

Dalszy Podwykonawca

usługi

opracowanie dokumentacji środowiskowej

6

Zakład Usługowo-Projektowy "MOSTEX"  Tadeusz Stefanowski

Podwykonawca

usługi

opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego dla obiektów inżynierskich MS3-9 i PG 3/10

7

M. Speed Poland
Marcin Stępniewski

Podwykonawca

usługi

inwentaryzacja początkowa (referencyjna) stanu technicznego obiektów budowlanych w sąsiedztwie placu budowy

8

Usługi Geodezyjne "PRYZMAT" Kajetan Lica

Podwykonawca

usługi

kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji

9

Usługi Geodezyjne "PRYZMAT" Kajetan Lica

Podwykonawca

usługi

kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji

10

Usługi Geodezyjne "PRYZMAT" Kajetan Lica

Podwykonawca

usługi

kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji

11

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

kompleksowa obsługa laboratoryjna wraz z zapewnieniem doradztwa technologicznego

12

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

kompleksowa obsługa laboratoryjna wraz z zapewnieniem doradztwa technologicznego

13

GT Projekt

Podwykonawca

usługi

dodatkowe pomiary i badania geotechniczne

15

Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa kruszywa 0-31,5 mm; 2-31,5 mm

18

Lafarge Cement S.A.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa cementu

19

Zbych-Pol&Mobet Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wykonanie i dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych

20

EUROZNAK s.c. T. Byczek, M. Kończewski, P. Prętki

Podwykonawca

Roboty

wykonanie koncepcji Tymczasowej Organizacji Ruchu, Szczegółowych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu i Kompleksowego Utrzymania Oznakowania w ramach zatwierdzonych projektów TOR

21

Aridos Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i podbudów w zakresie i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy w km 5+971 do 14+700

22

Aridos Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i podbudów w zakresie i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy w km 5+971 do 14+700

23

Aridos Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i podbudów w zakresie i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy w km 5+971 do 14+700

24

GOLD-TRANS Paweł Bodzianowski

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem samochodów ciężarowych
4-osiowych

25

TRANSPORT CIĘŻAROWY Mirosław Dąbrowski

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem 4 wozideł budowlanych

26

Ekspresowa Komunikacja Drogowa Sp. z o.o.

Dalszy podwykonawca

Usługi

najem samochodów ciężarowych 4-osiowych

27

INEL Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

kompleksowe roboty energetyczne

28

ENETON S.C.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa materiałów elektrycznych

29

SKANSKA S.A.

Podwykonawca

Roboty

roboty odwodnieniowe

30

PPHU STEN DROGS STEFANIA JAKUBOWSKA

Dalszy Podwykonawca

Roboty

najem koparko-ładowarki z operatorem

31

PPHU STEN DROGS STEFANIA JAKUBOWSKA

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparko-ładowarki bez operatora

32

P.U. "IRTECH" Koronka Ireneusz

Dalszy Podwykonawca

Roboty

najem koparko-ładowarki, koparki kołowej, ciągnika z przyczepą lub beczką z operatorem

33

P.U. "IRTECH" Koronka Ireneusz

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparko-ładowarki, koparki kołowej, ciągnika z przyczepą lub beczką bez operatorem

34

"Tom-Drogs" Usługi Drogowe, Prace Ziemne, Budowlane Koparko-Spycharką

Dalszy Podwykonawca

Roboty

najem koparki kołowej z operatorem

35

"Tom-Drogs" Usługi Drogowe, Prace Ziemne, Budowlane Koparko-Spycharką

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparki kołowej bez operatorem

36

"Tom-Drogs" Usługi Drogowe, Prace Ziemne, Budowlane Koparko-Spycharką

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparki kołowej bez operatorem

37

"Tom-Drogs" Usługi Drogowe, Prace Ziemne, Budowlane Koparko-Spycharką

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparki kołowej bez operatorem

38

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ALSYBET" Sp. z o.o. Kurzętnik

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa studni

39

RADPOL S.A.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa rur PE

40

RADPOL S.A.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa rur PE

41

P.U. IRTECH-KAM Kamila Koronka

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników branża wod-kan

42

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa studni

43

HTI BP Sp. z o.o. PÓŁNOC Sp. k.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa kształtek, rur i wpustów

44

EcoBlue Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa separatorów

45

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego PROMEL Robert Jeszke

Dalszy Podwykonawca

Roboty

ułożenia rury PP DN1000 SN 8, ustawienia studzienki DN1000-DN20000, wylotu dokowego DN1000 KPED02.19 OT, umocnienia dna rowu i skarp w miejscach wylotów kanałów do rowów, ułożenia prefabrykatu KPED01.14 dla studzienki DN1500-DN2000 oraz podbudowy z kruszywa 16-31,5 mm)

46

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REA Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

usługi

najem koparki gąsienicowej

47

Rurex Sp. z o.o.

Dalszy podwykonawca

dostawy

dostawa wpustów deszczowych oraz włazów kanalizacyjnych

48

Keller Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

zaprojektowanie i wykonanie kolumn DSM stanowiących wzmocnienie podłoża pod obietkami mostowymi nr: WS3-5B, WD3-6, WD3-7, WD3-1, WD3-2, WD3-3, WD3-4

49

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a

50

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a

51

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a

52

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a

53

Firma Budowlana "ZBROPOL" Leopold Kwapisz

Dalszy Podwykonawca

Usługi

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a, MS3-9

54

KAMIŃSCY Zbigniew Kamiński

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników jako brygady roboczej

55

B2 Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa mostowych łożysk garnkowych

56

B2 Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa mostowych łożysk garnkowych dla MS3-9

57

DOKA POLSKA Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

58

SA Group Sp. z o.o., Sp. k.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników jako brygady roboczej

59

PERI Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

60

"MAHER" Henryk Jaszczyk

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników jako brygady roboczej

61

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

dostawy

dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typ 2

62

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego

63

Herkules Wagi

Podwykonawca

Usługi

dostawa, montaż, uruchomienie i legalizacja Wagi Rhewa 82

64

ZULIT PPHU Roman Jopek

Podwykonawca

Roboty

kompleksowa wycinka drzew wraz z karczowaniem

65

ZULIT PPHU Roman Jopek

Podwykonawca

Roboty

kompleksowa wycinka drzew wraz z karczowaniem

66

BSK RETURN S.A.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa prętów prostych i zbrojenia prefabrykowanego wykonanego ze stali zbrojeniowej

67

KELO Aleksander Urbaniak

Podwykonawca

Roboty

przepusty pod koroną drogi PZM3-4, PZM3-5, PZM3-6, PZM3-7

68

KELO Aleksander Urbaniak

 

Roboty

przepusty pod koroną drogi PZM3-4, PZM3-5, PZM3-6, PZM3-7

69

PRB Drobet Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b

70

PRB Drobet Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b oraz WD3-8 I WD3-11

71

PRB Drobet Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b oraz WD3-8 I WD3-11

72

PRB Drobet Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b oraz WD3-8 I WD3-11

73

B2 Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa mostowych łożysk garnkowych

74

B2 Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa mostowych łożysk garnkowych

75

MOSTY ŁÓDŹ S.A.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa prefabrykowanych belek typu T-21

76

Ewa Giemza Firma Budowlana  "GIEMBUD"

Dalszy Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b

77

Firma Budowlana R-Bud Radosław Kwapisz

Dalszy Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b

78

Firma Budowlana R-Bud Radosław Kwapisz

Dalszy Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b

79

Firma Budowlana "ZBROPOL" Leopold Kwapisz

Dalszy Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b

80

DOKA POLSKA Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

81

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typu 2

82

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typu 2

83

MSP-INTOP Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80 MAURER

84

SA Group Sp. z o.o. Sp. k.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników jako brygady roboczej

85

PHU JAR-BUD JAROSŁAW STOLC

Dalszy Podwykonawca

roboty

wykonanie systemu ścian oporowych typu ViaBlock typ 2

86

Hydromost Inwest Mariusz Baran

Dalszy Podwykonawca

roboty

wykonanie izolacji mostowych wraz z dostawą materiału na obiektach WD3-3, WD3-4, WD3-6, WD3-8, WD3-11 oraz PZ3-6b

87

PPMB "BOSTA-BETON" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wytworzenie i dostawa mieszanek betonowych oraz stabilizacji

88

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie mostu MS3-9, przejazdu gospodarczego PG3-10 i wiaduktu WD3-7 oraz niezbędnych wykopów w zakresie robót drogowych przy podporach PZ3-2b, PZ3-6a, PZ3-6b

89

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie mostu MS3-9, przejazdu gospodarczego PG3-10 i wiaduktu WD3-7 oraz niezbędnych wykopów w zakresie robót drogowych przy podporach PZ3-2b, PZ3-6a, PZ3-6b

90

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie mostu MS3-9, przejazdu gospodarczego PG3-10 i wiaduktu WD3-7 oraz niezbędnych wykopów w zakresie robót drogowych przy podporach PZ3-2b, PZ3-6a, PZ3-6b

91

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie mostu MS3-9, przejazdu gospodarczego PG3-10 i wiaduktu WD3-7 oraz niezbędnych wykopów w zakresie robót drogowych przy podporach PZ3-2b, PZ3-6a, PZ3-6b

92

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie mostu MS3-9, przejazdu gospodarczego PG3-10 i wiaduktu WD3-7 oraz niezbędnych wykopów w zakresie robót drogowych przy podporach PZ3-2b, PZ3-6a, PZ3-6b

93

AARSLEFF Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

posadowienie pośrednie obiektu MS3-9

94

BBR Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

sprężenie obiektów inżynierskich (w tym wykonanie programów sprężeń i dokumentacji powykonawczej) oraz zapewnieniu wózków do betonowania nawisowego wraz z ich obsługą

95

SKANSKA S.A.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem wózków do betonowania nawisowego Bridgebuilder

96

Zakład Usługowo-Projektowy MOSTEX, Tadeusz Stefanowski

Podwykonawca

Usługi

opracowanie projektu wykonawczego i projektów technologicznych w zakresie zamiany konstrukcji zespolonej na skrzynkę kablobetonową dla obiektu MS3-9

97

KO-ECO Andrzej Kozaczyk

Podwykonawca

Usługi

nadzór przyrodniczy, montaż skrzynek lęgowych, przeniesienie mrowisk

98

KO-ECO Andrzej Kozaczyk

Podwykonawca

Usługi

nadzór przyrodniczy, montaż skrzynek lęgowych, przeniesienie mrowisk

99

KO-ECO Andrzej Kozaczyk

Podwykonawca

Usługi

nadzór przyrodniczy, montaż skrzynek lęgowych, przeniesienie mrowisk

100

HERKULES S.A.

Podwykonawca

Roboty

najem dwóch żurawi wieżowych marki Potain

101

Aridos Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

roboty przygotowawcze, ziemne i podbudowy w km 0+000 do 6+171 (etap II)

102

Aridos Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

roboty przygotowawcze, ziemne i podbudowy w km 0+000 do 6+171 (etap II)

103

ALIDADA Roboty Geodezyjne i Kartograficzne

Podwykonawca

Usługi

obsługa geodezyjna w zakresie etapu II wraz z PZ3-6a, WS3-5

104

EKOTECH Trade

Podwykonawca

Dostawy

dostawa spoiwa TEFRA 15 do osuszenia i ulepszenia gruntu rodzimego

105

Agencja Ochrony Osób i Mienia "PERFEKCJA" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

ochrona fizyczna budowy w zakresie zapobiegania przypadkom włamania, kradzieży i dewastacji mienia

106

Agencja Ochrony Osób i Mienia "PERFEKCJA" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

ochrona fizyczna budowy w zakresie zapobiegania przypadkom włamania, kradzieży i dewastacji mienia

107

EURO-TED Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wykonanie klatek zbrojeniowych dla ścian szczelinowych wraz z dostawą na teren budowy

108

STW BYDGOSZCZ Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

rozładunek kruszywa z wagonów na samochody samowyładowcze, przewóz na odległość do 2,0 km kruszywa z bocznicy PKP Maksymilianowo oraz oczyszczenie podłóg wagonów po rozładunku kruszywa

109

Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Produkcyjne INKOM Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie ścianek szczelinowych

110

Tom-Kris
 Krzysztof Tomczyk

Dalszy Podwykonawca

Usługi

wywóz urobku ze ścian szczelinowych

111

Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych Bosta Beton Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa mieszanki betonowej wraz z pompą do betonu

112

JMR POLSKA Robert Pietrzak

Podwykonawca

Roboty

roboty wyburzeniowe

113

KELO Aleksander Urbaniak

Podwykonawca

Roboty

wykonanie przepustów pod koroną drogi PZP3-1, P3-1. P3-2, PZM3-3

114

KELO Aleksander Urbaniak

Podwykonawca

Roboty

wykonanie przepustów pod koroną drogi PZP3-1, P3-1. P3-2, PZM3-3

115

Przedsiębiorstwo Inżynieryjnym "Instal" Sp. z o.o. Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia

116

Przedsiębiorstwo Inżynieryjnym "Instal" Sp. z o.o. Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia

117

TSG Brudnik Sp. z o.o.

dalszy podwykonawca

roboty

wykonanie prac hermetycznych w technologii T.D. Williamson

118

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Konstalex" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wykonanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i dostarczenie konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego WS3-5 w łącznej ilości około 3158 ton

119

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie nawierzchni bitumicznych na bypassach przy obiektach WD3-8 oraz PZ3-6A

120

Tadex - Pol Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

wykonanie prac ogólnobudowlanych w formie najmu pracowników jako brygady roboczej do pracy przy obiekcie WS3-5

121

Tadex - Pol Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

wykonanie prac ogólnobudowlanych w formie najmu pracowników jako brygady roboczej do pracy przy obiekcie WS3-5

122

Tadex - Pol Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie prac ogólnobudowlanych w formie najmu pracowników jako brygady roboczej do pracy przy obiekcie WS3-5

123

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych "MEGA-POL" S.A.

Podwykonawca

Roboty

przebudowa lini napowietrznej WN 110kV w miejscowości Bożenkowo

124

RUREX Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa rur i elementów systemowych

125

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa kruszywa

126

Firma Budowlana ZBROPOL Leopold Kwapisz

Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiekcie WS3-5

127

WB Trans Błażej Woźniak

Podwykonawca

Usługi

usługi transportowe wg potrzeb

128

YLE Inżynierowie Piotr Żółkowski

Podwykonawca

Usługi

wykonanie opracowań projektowych i pełnienie nadzoru dla WS3-5

129

DOKA POLSKA Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

130

STALER Towarzystwo Gospodarcze Wiesław Daniel Nowakowski

Podwykonawca

Dostawy

dostawa stali zbrojeniowej ciętej i giętej

131

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

usługi transportowe przy wykonywaniu robót ziemnych

132

Tech-Project Sp. z o.o. Sp. k.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem sprzętu do ulepszenia podłoża z wykorzystaniem siewnika + recyklera (stabilizatora)

133

WB Trans Błażej Woźniak

Podwykonawca

Usługi

usługi transportowe na budowie

134

CONTINENTAL ROAD Sp. j.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa spoiwa HYDRATECH do stabilizacji i osuszenia gruntu w ilości 5 000 ton

135

GRANIT ZEN  Zenon Piekielny

Podwykonawca

Dostawy

dostawa krawężników mostowych i drgowych granitowych oraz kostki brukowej granitowej

136

B2 Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa oraz montaż łożysk soczewkowych dla obiektu WS3-5

137

P.U. IRTECH Koronka Ireneusz

Podwykonawca

Roboty

wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach nowoprojektowanego obiketu OUD Tryszczyn

138

CONCRETE - ZABŁOCCY Sp. j.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa mieszanek betonowych na podbudowy

139

CONCRETE - ZABŁOCCY Sp. j.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa mieszanek betonowych na podbudowy

140

STW Bydgoszcz Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

usługi

rozładunek i transport kruszywa

141

STW Bydgoszcz Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

usługi

rozładunek i transport kruszywa

142

Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. j.

Dalszy Podwykonawca

dostawy

dostawa 100 000 ton żwiru 2-8 mm

143

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa pospółki 0/8

144

Dromaxx Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

roboty ziemne

145

Rowibud Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa wpustów żeliwnych

146

EKOTECH Trade Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dotyczy spoiwa TEFRA 15 i TEFRA 25

147

EKOTECH Trade Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dotyczy spoiwa TEFRA 15 i TEFRA 25

148

Centrum Budowlane TOMBUD PLUS Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa bloczków z betonu komórkowego 36,5 cm i 20 cm oraz zaprawy ytong

149

BOWIM S.A.

Podwykonawca

dostawy

dostawa blach przeznaczonych do wykonania konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego WS3-5 przez KONSTALEX Sp. z o.o.

150

Lorena Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie przepustów drogowych i zbiorników retencyjno-infiltracyjnych

151

CONSULTORIA Justyna Kuceł

Podwykonawca

roboty

wykonanie robót brukarskich w zakresie nawierzchni z kostki kamiennej i brukowej wraz z podbudową, krawężnikami i ściekami korytowymi

152

Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Zakład Pracy Chronionej

Podwykonawca

dostawy

dostawa kostki betonowej, płyt JOMB, krawężników i obrzeży betonowych, korytek ściekowych oraz płyt MEBA

153

BSK Return

Podwykonawca

dostawy

dostawa blachy stalowej na konstrukcję obiektu WS3-5

154

DZWONNIK Gaz Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie sieci gazowej wraz z montażem zbiorników obiektu OUD w miejscowości Tryszczyn

155

APS-BUD Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie stanu surowego otwartego budynku biurowo - socjalnego OUD Tryszczyn

156

INEL Sp. z o.o., Sp.k.

Podwykonawca

roboty

kompleksowe roboty energetyczne w ramach OUD

157

Systemy i Technologie Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawa

dostawa gzymsów mostowych płaskich

158

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

roboty ziemne wraz z wykonaniem nasypów i stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym

159

Duet Kwidzyn K.Filarski, M. Anaczkowski, M. Rygielska, U. Rygielska Sp. j.

dalszy podwykonawca

Dostawy

sprzedaż paliw płynnych

160

KRYS-INSTAL Danuta Pszczoła

Podwykonawca

roboty

przebudowa urządzeń melioracji wodnych

161

PKP ENERGETYKA S.A.

Podwykonawca

roboty

przebudowa sieci trakcyjnej w związku z budową wiaduktu WS3-5 nad linią kolejową nr 131 szlak Maksymilianowo - Kotomierz

162

TRZUSKAWICA S.A.

Podwykonawca

dostawy

dostawa wapna do stabilizacji gruntu rodzimego w ilości 1000 ton

163

Prace Ziemne Jacek Machuta

Podwykonawca

usługi

najem zestawu sprzętów do robót ziemnych bez operatorów: 1 równiarka, 2 walce stalowe gładkie, 2 walce gumowe

164

Prace Ziemne Jacek Machuta

Podwykonawca

usługi

najem zestawu sprzętów do robót ziemnych bez operatorów: 1 równiarka, 2 walce stalowe gładkie, 2 walce gumowe

165

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

podwykonawca

roboty

wykonanie nawierzchni bitumicznej objazdu obiektu
 WS3-3 w Maksymilianowie

166

TADEX-POL

podwykonawca

roboty

wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu OUD Tryszczyn

167

Usługi Transportowo-Sprzętowe Zbigniew Urbański

podwykonawca

dostawy

dowóz materiału w koryto drogi

168

Elikopol BK Sp. z o.o.

podwykonawca

dostawy

dostawę materiałów do wykonania zbiorników retencyjnych oraz retencyjno - infiltracyjnych

169

Elikopol BK Sp. z o.o.

podwykonawca

dostawy

dostawa materiału: siatka ARTER GT 60/60

170

Korporacja Budowlana MAAT Sp. z o.o., Sp. k.

podwykonawca

usługi

usługi beczkowozem do polewania przy realizacji podbudowy pomocniczej i warstw GWN

171

SPT Polska Sp. z o.o.

podwykonawca

usługi

transport betonu

172

SPT Polska Sp. z o.o.

podwykonawca

usługi

załadunek i hałdowanie GWN

173

DP Technologie Damian Walter

podwykonawca

dostawy

dostawa materiału do umocnień skarp, przebudowy rowów melioracyjnych oraz wykonania pasów technologicznych

174

SPT Polska Sp. z o.o.

podwykonawca

usługi

dostawa wody wraz z usługą beczkowozem

175

"AIT" AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

podwykonawca

roboty

profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizacja gruntu oraz wykonanie podbudowy

176

LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna

podwykonawca

roboty

roboty ziemne - wykonanie wykopów i nasypów

177

SPT Polska Sp. z o.o.

podwykonawca

dostawy

zakup materiału na górne warstwy nasypu

178

VIADUKT Sp. z o.o.

podwykonawca

roboty

wykonanie przepustów pod koroną drogi PZ3-2, P3-1, P3-2, PZM3-3

179

MSP-INTOP Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

roboty

wykonanie robót budowlano - montażowych urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80 MAURER

180

VIADUKT Sp. z o.o.

podwykonawca

roboty

wykonanie przepustów pod koroną drogi PZM3-4, PZ3-5, PZM3-6, PZM3-7

181

P.P.H.U. MAJER Arkadiusz Majer

dalszy podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidla VOLVO

182

P.H.U. TRANS-SPED Sławomir Przydacz

dalszy podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci walca Kołek

183

DRAGTRANS Słamowir Dragan

dalszy podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidla CAT 730

184

Transport Budwolany Sp. z o.o.

dalszy podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidla VOLVO A30D

185

MSP-INTOP Sp. z o.o.

dalszy podwykonawca

roboty

wyprodukowanie i montaż urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80

186

DUNAJEC A. Kukulka i Syn Spółka Jawna

dalszy podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci koparkek CASE cx210, spycharek CAT D6N LGP z systemem, wozideł CAT 730