Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Odcinek 3: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo”

(z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km 

 

Numer Kontraktu:

GDDKiA.O.BY.D-3.2410.2.2015.8.cz.1

 Wartość Kontraktu (brutto):

369 000 000, 00 PLN

 Przewidywane lata realizacji Kontraktu:

2015 - 2019

 Data rozpoczęcia Kontraktu:

12.10.2015

 Data zakończenia Kontraktu:

34 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Do czasu objetego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów. Szczegółowych informacji udziela Zamawiający.

 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację:
 
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz 
tel.: + 48 52 323 45 00 
e-mail: 
sekretariat_byd@gddkia.gov.pl
 
 
Konsultant
MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
tel. +48 14 626 38 90
fax +48 14 626 45 39
 
Biuro Inżyniera Kontraktu MGGP oddział w Bydgoszczy 
ul. Kościuszki 53
85-079 Bydgoszcz
tel. +48 52 515 58 08

 

Wykonawca Robót Budowlanych
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
INTERCOR Sp. z o.o. (Lider)
Okólna 10
42-400 Zawiercie
tel. +48 32 671 53 07
 
TRAKCJA PRKiI S.A. (Partner)
ul. Złota 59 XVIII p. 
00-120 Warszawa
tel: +48 22 483 30 00
 
 

Lista zatwierdzonych Podwykonawców: 

 1. "AUTOSTRADA II" Sp. z o.o. oraz Zakład Nowych Wdrożeń i Technologii Inmost-Projekt Sp. z o.o.
 2. "TELEKOM WARMIA" Sp. z o.o.
 3. "GT Projekt" Sp. z o.o. & Co Sp. K.
 4. "SKANSKA S.A."
 5. "Keller Polska" Sp. z o.o.
 6. Firma Ogólnobudowlana "KORDEK"
 7. Zakład Usługowo-Projektowy "MOSTEX"  Tadeusz Stefanowski 
 8. "M. Speed Poland Marcin Stępniewski"
 9. Usługi Geodezyjne "PRYZMAT" Kajetan Lica
 10. "BARG M.B. Gdańsk" Sp. z o.o. 
 11. "ZULIT PPHU" Roman Jopek
 12. "EUROZNAK" s.c. T. Byczek, M. Kończewski, P. Prętki
 13. "Aridos Polska" Sp. z o.o.
 14. "INEL" Sp. z o.o., Sp. k.