Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Odcinek 3: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo”

(z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km 

 

Numer Kontraktu:

GDDKiA.O.BY.D-3.2410.2.2015.8.cz.1

 Wartość Kontraktu (brutto):

369 000 000, 00 PLN

 Przewidywane lata realizacji Kontraktu:

2015 - 2020

 Data rozpoczęcia Kontraktu:

12.10.2015

 Data zakończenia Kontraktu:

34 miesięcy od Daty Rozpoczęcia + 334 dni przedłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z aneksem do Umowy.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów. Szczegółowych informacji udziela Zamawiający.

 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację:
 
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz 
tel.: + 48 52 323 45 00 
e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl
 
 
Konsultant
MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
tel. +48 14 626 38 90
fax +48 14 626 45 39
 
Biuro Inżyniera Kontraktu MGGP oddział w Bydgoszczy 
ul. Kościuszki 53
85-079 Bydgoszcz
tel. +48 882 351 170

 

Wykonawca Robót Budowlanych
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
INTERCOR Sp. z o.o. (Lider)
Okólna 10
42-400 Zawiercie
tel. +48 32 671 53 07
 
TRAKCJA PRKiI S.A. (Partner)
ul. Aleje Jerozolimskie 100, II.P 
00-807 Warszawa
tel: +48 22 483 30 00
 
 

 

Lista zatwierdzonych Podwykonawców:

Lp.

Nazwa Podwykonawcy

Typ umowy
[Podwykonawca /
Dalszy Podwykonawca]

Przedmiot umowy
[Roboty /
 Usługi /
Dostawy]

Zakres umowy -
opis

1.

"AUTOSTRADA II" Sp. z o.o. oraz Zakład Nowych Wdrożeń i Technologii Inmost-Projekt Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

prace projektowe

3.

"AUTOSTRADA II" Sp. z o.o. oraz Zakład Nowych Wdrożeń i Technologii Inmost-Projekt Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

podział dokumentacji projektowej na odcinki I i II

1.1.

GT Projekt Sp. z o.o. & Co Spółka komandytowa z siedzibą w Swadzimiu

Dalszy Podwykonawca

Usługi

część prac projektowych

1.2.

STOJ Geodezja Łukasz Stój

Dalszy Podwykonawca

Usługi

część prac projektowych

1.3.

Platanus Ochrona Środowiska Paweł Dudek

Dalszy Podwykonawca

Usługi

opracowanie dokumentacji środowiskowej

2.

Zakład Usługowo-Projektowy "MOSTEX"  Tadeusz Stefanowski

Podwykonawca

Usługi

opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego dla obiektów inżynierskich MS3-9 i PG 3/10

4.

M. Speed Poland
Marcin Stępniewski

Podwykonawca

Usługi

inwentaryzacja początkowa (referencyjna) stanu technicznego obiektów budowlanych w sąsiedztwie placu budowy

4. Aneks nr 1

M. Speed Poland
Marcin Stępniewski

Podwykonawca

Usługi

inwentaryzacja początkowa (referencyjna) stanu technicznego obiektów budowlanych w sąsiedztwie placu budowy

5.

Usługi Geodezyjne "PRYZMAT" Kajetan Lica

Podwykonawca

Usługi

kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji

5A. Aneks nr 1

Usługi Geodezyjne "PRYZMAT" Kajetan Lica

Podwykonawca

usługi

kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji

5B. Aneks nr 2

Usługi Geodezyjne "PRYZMAT" Kajetan Lica

Podwykonawca

usługi

kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji

58. Aneks nr 3

Usługi Geodezyjne "PRYZMAT" Kajetan Lica

Podwykonawca

Usługi

kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji

6.

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

kompleksowa obsługa laboratoryjna wraz z zapewnieniem doradztwa technologicznego

6A. Aneks nr 1

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

kompleksowa obsługa laboratoryjna wraz z zapewnieniem doradztwa technologicznego

6A. Aneks nr 2

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

kompleksowa obsługa laboratoryjna wraz z zapewnieniem doradztwa technologicznego

7.

GT Projekt

Podwykonawca

Usługi

dodatkowe pomiary i badania geotechniczne

7A. Aneks nr 1

GT Projekt

Podwykonawca

usługi

dodatkowe pomiary i badania geotechniczne

8.

Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa kruszywa 0-31,5 mm; 2-31,5 mm

8A. Aneks nr 1

Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa kruszywa 0-31,5 mm; 2-31,5 mm

8A. Aneks nr 2

Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa kruszywa 0-31,5 mm; 2-31,5 mm

9.

Lafarge Cement S.A.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa cementu

9A. Aneks nr 1

Lafarge Cement S.A.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa cementu

9A. Aneks nr 2

Lafarge Cement S.A.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa cementu

9A. Aneks nr 3

Lafarge Cement S.A.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa cementu

10.

Zbych-Pol&Mobet Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wykonanie i dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych

11.

EUROZNAK s.c. T. Byczek, M. Kończewski, P. Prętki

Podwykonawca

Roboty

wykonanie koncepcji Tymczasowej Organizacji Ruchu, Szczegółowych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu i Kompleksowego Utrzymania Oznakowania w ramach zatwierdzonych projektów TOR

12.

Aridos Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i podbudów w zakresie i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy w km 5+971 do 14+700

12A. Aneks nr 1

Aridos Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i podbudów w zakresie i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy w km 5+971 do 14+700

12A. Aneks nr 2

Aridos Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i podbudów w zakresie i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy w km 5+971 do 14+700

12.1

GOLD-TRANS Paweł Bodzianowski

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem samochodów ciężarowych
4-osiowych

12.2

TRANSPORT CIĘŻAROWY Mirosław Dąbrowski

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem 4 wozideł budowlanych

12.3

Ekspresowa Komunikacja Drogowa Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem samochodów ciężarowych 4-osiowych

13.

INEL Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

kompleksowe roboty energetyczne

13. Aneks nr 1

INEL Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

kompleksowe roboty energetyczne

13. Aneks nr 2

INEL Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

kompleksowe roboty energetyczne

13.1

ENETON S.C.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa materiałów elektrycznych

13.2

Hurtownia Elektryczna Kopel Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

dostawy

dostawa artykułów elektronicznych niezbędnych do wykonania zadania

13.3

Kaczmarek Eletric S.A.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa zespołu prądotwórczego

14.

SKANSKA S.A.

Podwykonawca

Roboty

roboty odwodnieniowe

14. Aneks nr 1

SKANSKA S.A.

Podwykonawca

Roboty

roboty odwodnieniowe

14. Aneks nr 2

SKANSKA S.A.

Podwykonawca

Roboty

roboty odwodnieniowe

14.1

PPHU STEN DROGS STEFANIA JAKUBOWSKA

Dalszy Podwykonawca

Roboty

najem koparko-ładowarki z operatorem

14.1A. Aneks

PPHU STEN DROGS STEFANIA JAKUBOWSKA

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparko-ładowarki bez operatora

14.1A. Aneks 2

PHU STEN DROGS STEFANIA JAKUBOWSKA

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparko-ładowarki bez operatora

14.1A. Aneks 3

PHU STEN DROGS STEFANIA JAKUBOWSKA

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparko-ładowarki bez operatora

14.2

P.U. "IRTECH" Koronka Ireneusz

Dalszy Podwykonawca

Roboty

najem koparko-ładowarki, koparki kołowej, ciągnika z przyczepą lub beczką z operatorem

14.2A. Aneks

P.U. "IRTECH" Koronka Ireneusz

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparko-ładowarki, koparki kołowej, ciągnika z przyczepą lub beczką bez operatorem

14.3

"Tom-Drogs" Usługi Drogowe, Prace Ziemne, Budowlane Koparko-Spycharką

Dalszy Podwykonawca

Roboty

najem koparki kołowej z operatorem

14.3A. Aneks

"Tom-Drogs" Usługi Drogowe, Prace Ziemne, Budowlane Koparko-Spycharką

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparki kołowej bez operatorem

14.3A. Aneks 2

"Tom-Drogs" Usługi Drogowe, Prace Ziemne, Budowlane Koparko-Spycharką

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparki kołowej bez operatorem

14.3A. Aneks 3

"Tom-Drogs" Usługi Drogowe, Prace Ziemne, Budowlane Koparko-Spycharką

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparki kołowej bez operatorem

14.4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ALSYBET" Sp. z o.o. Kurzętnik

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa studni

14,4 Aneks nr 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ALSYBET" Sp. z o.o. Kurzętnik

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa studni

14.5

RADPOL S.A.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa rur PE

14.5A. Aneks

RADPOL S.A.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa rur PE

14.6

P.U. IRTECH-KAM Kamila Koronka

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników branża wod-kan

14.7

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa studni

14.8

HTI BP Sp. z o.o. PÓŁNOC Sp. k.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa kształtek, rur i wpustów

14.9

EcoBlue Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa separatorów

14.10

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego PROMEL Robert Jeszke

Dalszy Podwykonawca

Roboty

ułożenia rury PP DN1000 SN 8, ustawienia studzienki DN1000-DN20000, wylotu dokowego DN1000 KPED02.19 OT, umocnienia dna rowu i skarp w miejscach wylotów kanałów do rowów, ułożenia prefabrykatu KPED01.14 dla studzienki DN1500-DN2000 oraz podbudowy z kruszywa 16-31,5 mm)

14.11

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REA Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem koparki gąsienicowej

14.12

Rurex Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa wpustów deszczowych oraz włazów kanalizacyjnych

15.

Keller Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

zaprojektowanie i wykonanie kolumn DSM stanowiących wzmocnienie podłoża pod obietkami mostowymi nr: WS3-5B, WD3-6, WD3-7, WD3-1, WD3-2, WD3-3, WD3-4

16.

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a

16A. Aneks nr 1

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a

16A. Aneks nr 2

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a

16A. Aneks nr 3

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a

16A. Aneks nr 4

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a

16.1

Firma Budowlana "ZBROPOL" Leopold Kwapisz

Dalszy Podwykonawca

Usługi

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6a, MS3-9

16.2

KAMIŃSCY Zbigniew Kamiński

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników jako brygady roboczej

16.2 Aneks nr 1

KAMIŃSCY Zbigniew Kamiński

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników jako brygady roboczej

16.3

B2 Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa mostowych łożysk garnkowych

16.3 Aneks 1

B2 Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa mostowych łożysk garnkowych dla MS3-9

16.4

DOKA POLSKA Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

16.4 Aneks nr 1

DOKA POLSKA Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

16.5

SA Group Sp. z o.o., Sp. k.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników jako brygady roboczej

16.6

PERI Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

16.7

"MAHER" Henryk Jaszczyk

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników jako brygady roboczej

16.8

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typ 2

16.9

MSP-INTOP Sp. z o.o.

Dalszy podwykonawca

roboty

wyprodukowanie i montaż urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80

16.9.1

MAURER SE

Dalszy Podwykonawca

dostawy

wytworzenie, dostawa i montaż wielomodułowych urządzeń dylatacyjnych DT160GO

16.10

DWD System Sp. z o.o.

Dalszy podwykonawca

roboty

wyprodukowanie i zamontowanie kompletnej instalacji odwodnienia obiektów mostowych z polipropylenu wraz z systemem mocowań ze stali kwasoodpornej na WD3-1, WD3-2 oraz MS3-9

17.

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego

17. Aneks nr 1

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie robót telekomunikacyjnych w ramach OUD

18.

Herkules Wagi

Podwykonawca

Usługi

dostawa, montaż, uruchomienie i legalizacja Wagi Rhewa 82

19.

ZULIT PPHU Roman Jopek

Podwykonawca

Roboty

kompleksowa wycinka drzew wraz z karczowaniem

19A. Aneks

ZULIT PPHU Roman Jopek

Podwykonawca

Roboty

kompleksowa wycinka drzew wraz z karczowaniem

20.

BSK RETURN S.A.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa prętów prostych i zbrojenia prefabrykowanego wykonanego ze stali zbrojeniowej

21.

KELO Aleksander Urbaniak

Podwykonawca

Roboty

przepusty pod koroną drogi PZM3-4, PZM3-5, PZM3-6, PZM3-7

21. Aneks nr 1

KELO Aleksander Urbaniak

Podwykonawca

Roboty

przepusty pod koroną drogi PZM3-4, PZM3-5, PZM3-6, PZM3-7

22.

PRB Drobet Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b

22. Aneks nr 1

PRB Drobet Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b oraz WD3-8 I WD3-11

22. Aneks nr 2

PRB Drobet Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b oraz WD3-8 I WD3-11

22. Aneks nr 3

PRB Drobet Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b oraz WD3-8 I WD3-11

22. Aneks nr 4

PRB Drobet Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie wiaduktu WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b oraz WD3-8 I WD3-12

22.1

B2 Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa mostowych łożysk garnkowych

22.1 Aneks nr 1

B2 Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa mostowych łożysk garnkowych

22.2

MOSTY ŁÓDŹ S.A.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa prefabrykowanych belek typu T-21

22.3

Ewa Giemza Firma Budowlana  "GIEMBUD"

Dalszy Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b

22.4

Firma Budowlana R-Bud Radosław Kwapisz

Dalszy Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b

22.4A.Aneks

Firma Budowlana R-Bud Radosław Kwapisz

Dalszy Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b

22.5

Firma Budowlana "ZBROPOL" Leopold Kwapisz

Dalszy Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b

22.6

DOKA POLSKA Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

22.7

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typu 2

22.7 Aneks nr 1

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typu 2

22.8

MSP-INTOP Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80 MAURER

22.9

SA Group Sp. z o.o. Sp. k.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem pracowników jako brygady roboczej

22.10

PHU JAR-BUD JAROSŁAW STOLC

Dalszy Podwykonawca

roboty

wykonanie systemu ścian oporowych typu ViaBlock typ 2

22.11

Hydromost Inwest Mariusz Baran

Dalszy Podwykonawca

roboty

wykonanie izolacji mostowych wraz z dostawą materiału na obiektach WD3-3, WD3-4, WD3-6, WD3-8, WD3-11 oraz PZ3-6b

22.12

MSP-INTOP Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

roboty

wykonanie robót budowlano - montażowych urządzeń dylatacyjnych modułowych typu D80 MAURER

22.13

NASTRO Sp.z.o.o.

Dalszy Podwykonawca

roboty

usługi w zakresie robocizny przy robotach budowlanych przy obiekcie WD3-11

23.

PPMB "BOSTA-BETON" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wytworzenie i dostawa mieszanek betonowych oraz stabilizacji

23. Aneks nr 1

PPMB "BOSTA-BETON" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wytworzenie i dostawa mieszanek betonowych oraz stabilizacji

23. Aneks nr 2

PPMB "BOSTA-BETON" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

aktualizacja cen jednostkowych

24.

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie mostu MS3-9, przejazdu gospodarczego PG3-10 i wiaduktu WD3-7 oraz niezbędnych wykopów w zakresie robót drogowych przy podporach PZ3-2b, PZ3-6a, PZ3-6b

24A. Aneks nr 1

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie mostu MS3-9, przejazdu gospodarczego PG3-10 i wiaduktu WD3-7 oraz niezbędnych wykopów w zakresie robót drogowych przy podporach PZ3-2b, PZ3-6a, PZ3-6b

24A. Aneks nr 2

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie mostu MS3-9, przejazdu gospodarczego PG3-10 i wiaduktu WD3-7 oraz niezbędnych wykopów w zakresie robót drogowych przy podporach PZ3-2b, PZ3-6a, PZ3-6b

24A. Aneks nr 3

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie mostu MS3-9, przejazdu gospodarczego PG3-10 i wiaduktu WD3-7 oraz niezbędnych wykopów w zakresie robót drogowych przy podporach PZ3-2b, PZ3-6a, PZ3-6b

24A. Aneks nr 4

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

roboty mostowe w zakresie mostu MS3-9, przejazdu gospodarczego PG3-10 i wiaduktu WD3-7 oraz niezbędnych wykopów w zakresie robót drogowych przy podporach PZ3-2b, PZ3-6a, PZ3-6b

24A. Aneks nr 5

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

zbrojenie sprężające dla MS3-9

24A. Aneks nr 6

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Roboty

zmniejszenie zakresu umowy o WD3-7

25.

AARSLEFF Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

posadowienie pośrednie obiektu MS3-9

26.

BBR Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

sprężenie obiektów inżynierskich (w tym wykonanie programów sprężeń i dokumentacji powykonawczej) oraz zapewnieniu wózków do betonowania nawisowego wraz z ich obsługą

26. Aneks nr 1

BBR Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie podwieszenia linami patentowymi oraz cięgami prętowymi dla obiektu WS3-5

26.1

SKANSKA S.A.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem wózków do betonowania nawisowego Bridgebuilder

27.

Zakład Usługowo-Projektowy MOSTEX, Tadeusz Stefanowski

Podwykonawca

Usługi

opracowanie projektu wykonawczego i projektów technologicznych w zakresie zamiany konstrukcji zespolonej na skrzynkę kablobetonową dla obiektu MS3-9

28.

KO-ECO Andrzej Kozaczyk

Podwykonawca

Usługi

nadzór przyrodniczy, montaż skrzynek lęgowych, przeniesienie mrowisk

28A. Aneks

KO-ECO Andrzej Kozaczyk

Podwykonawca

Usługi

nadzór przyrodniczy, montaż skrzynek lęgowych, przeniesienie mrowisk

28B. Aneks

KO-ECO Andrzej Kozaczyk

Podwykonawca

Usługi

nadzór przyrodniczy, montaż skrzynek lęgowych, przeniesienie mrowisk

28C. Aneks

KO-ECO Andrzej Kozaczyk

Podwykonawca

Usługi

nadzór przyrodniczy, montaż skrzynek lęgowych, przeniesienie mrowisk

29.

HERKULES S.A.

Podwykonawca

Roboty

najem dwóch żurawi wieżowych marki Potain

30.

Aridos Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

roboty przygotowawcze, ziemne i podbudowy w km 0+000 do 6+171 (etap II)

30. Aneks nr 1

Aridos Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

roboty przygotowawcze, ziemne i podbudowy w km 0+000 do 6+171 (etap II)

31.

ALIDADA Roboty Geodezyjne i Kartograficzne

Podwykonawca

Usługi

obsługa geodezyjna w zakresie etapu II wraz z PZ3-6a, WS3-5

31. Aneks nr 1

ALIDADA Roboty Geodezyjne i Kartograficzne

Podwykonawca

Usługi

obsługa geodezyjna w zakresie etapu II wraz z PZ3-6a, WS3-5

32.

EKOTECH Trade

Podwykonawca

Dostawy

dostawa spoiwa TEFRA 15 do osuszenia i ulepszenia gruntu rodzimego

33.

Agencja Ochrony Osób i Mienia "PERFEKCJA" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

ochrona fizyczna budowy w zakresie zapobiegania przypadkom włamania, kradzieży i dewastacji mienia

33. Aneks 1

Agencja Ochrony Osób i Mienia "PERFEKCJA" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

ochrona fizyczna budowy w zakresie zapobiegania przypadkom włamania, kradzieży i dewastacji mienia

33. Aneks 2

Agencja Ochrony Osób i Mienia "PERFEKCJA" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

ochrona fizyczna budowy w zakresie zapobiegania przypadkom włamania, kradzieży i dewastacji mienia

34.

EURO-TED Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wykonanie klatek zbrojeniowych dla ścian szczelinowych wraz z dostawą na teren budowy

35.

STW BYDGOSZCZ Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

rozładunek kruszywa z wagonów na samochody samowyładowcze, przewóz na odległość do 2,0 km kruszywa z bocznicy PKP Maksymilianowo oraz oczyszczenie podłóg wagonów po rozładunku kruszywa

35. Aneks nr 1

STW BYDGOSZCZ Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

rozładunek kruszywa z wagonów na samochody samowyładowcze, przewóz na odległość do 2,0 km kruszywa z bocznicy PKP Maksymilianowo oraz oczyszczenie podłóg wagonów po rozładunku kruszywa

35. Aneks nr 2

STW BYDGOSZCZ Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

rozładunek kruszywa z wagonów na samochody samowyładowcze, przewóz na odległość do 2,0 km kruszywa z bocznicy PKP Maksymilianowo oraz oczyszczenie podłóg wagonów po rozładunku kruszywa

35. Aneks nr 3

STW BYDGOSZCZ Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

rozładunek kruszywa z wagonów na samochody samowyładowcze, przewóz na odległość do 2,0 km kruszywa z bocznicy PKP Maksymilianowo oraz oczyszczenie podłóg wagonów po rozładunku kruszywa

36.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Produkcyjne INKOM Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie ścianek szczelinowych

36.1

Tom-Kris
 Krzysztof Tomczyk

Dalszy Podwykonawca

Usługi

wywóz urobku ze ścian szczelinowych

36.2

Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych Bosta Beton Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa mieszanki betonowej wraz z pompą do betonu

37.

JMR POLSKA Robert Pietrzak

Podwykonawca

Roboty

roboty wyburzeniowe

38.

KELO Aleksander Urbaniak

Podwykonawca

Roboty

wykonanie przepustów pod koroną drogi PZP3-1, P3-1. P3-2, PZM3-3

38. Aneks nr 1

KELO Aleksander Urbaniak

Podwykonawca

Roboty

wykonanie przepustów pod koroną drogi PZP3-1, P3-1. P3-2, PZM3-3

39.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjnym "Instal" Sp. z o.o. Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia

39. Aneks nr 1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjnym "Instal" Sp. z o.o. Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia

39. Aneks nr 2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjnym "Instal" Sp. z o.o. Sp. k.

Podwykonawca

Roboty

przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia

39.1

TSG Brudnik Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

roboty

wykonanie prac hermetycznych w technologii T.D. Williamson

40.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Konstalex" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wykonanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i dostarczenie konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego WS3-5 w łącznej ilości około 3158 ton

40. Aneks nr 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Konstalex" Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

wykonanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i dostarczenie konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego WS3-5 w łącznej ilości około 3158 ton

41.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie nawierzchni bitumicznych na bypassach przy obiektach WD3-8 oraz PZ3-6A

42 Aneks nr 1

Tadex - Pol Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

wykonanie prac ogólnobudowlanych w formie najmu pracowników jako brygady roboczej do pracy przy obiekcie WS3-5

42R

Tadex - Pol Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

wykonanie prac ogólnobudowlanych w formie najmu pracowników jako brygady roboczej do pracy przy obiekcie WS3-5

43.

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych "MEGA-POL" S.A.

Podwykonawca

Roboty

przebudowa lini napowietrznej WN 110kV w miejscowości Bożenkowo

43. Aneks nr 1

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych "MEGA-POL" S.A.

Podwykonawca

Roboty

przebudowa lini napowietrznej WN 110kV w miejscowości Bożenkowo

44.

RUREX Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa rur i elementów systemowych

44. Aneks nr 1

RUREX Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa rur, studnii, wpustów deszczowych, separatorów, pompowni i zbiornika przeciwpożarowego

45.

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa kruszywa

45. Aneks 1

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa kruszywa

45. Aneks 2

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa kruszywa

45. Aneks 3

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa kruszywa

46.

Firma Budowlana ZBROPOL Leopold Kwapisz

Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiekcie WS3-5

47.

WB Trans Błażej Woźniak

Podwykonawca

Usługi

usługi transportowe wg potrzeb

48.

YLE Inżynierowie Piotr Żółkowski

Podwykonawca

Usługi

wykonanie opracowań projektowych i pełnienie nadzoru dla WS3-5

49.

DOKA POLSKA Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

49. Aneks nr 1

DOKA POLSKA Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów szalunkowych

50.

STALER Towarzystwo Gospodarcze Wiesław Daniel Nowakowski

Podwykonawca

Dostawy

dostawa stali zbrojeniowej ciętej i giętej

51.

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

usługi transportowe przy wykonywaniu robót ziemnych

51.1

Tech-Project Sp. z o.o. Sp. k.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

najem sprzętu do ulepszenia podłoża z wykorzystaniem siewnika + recyklera (stabilizatora)

52.

WB Trans Błażej Woźniak

Podwykonawca

Usługi

usługi transportowe na budowie

53.

CONTINENTAL ROAD Sp. j.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa spoiwa HYDRATECH do stabilizacji i osuszenia gruntu w ilości 5 000 ton

53. Aneks nr 1

CONTINENTAL ROAD Sp. j.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa spoiwa HYDRATECH do stabilizacji i osuszenia gruntu w ilości 18 000 ton

54.

GRANIT ZEN  Zenon Piekielny

Podwykonawca

Dostawy

dostawa krawężników mostowych i drgowych granitowych oraz kostki brukowej granitowej

55.

B2 Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa oraz montaż łożysk soczewkowych dla obiektu WS3-5

56.

P.U. IRTECH Koronka Ireneusz

Podwykonawca

Roboty

wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach nowoprojektowanego obiketu OUD Tryszczyn

56. Aneks nr 1

P.U. IRTECH Koronka Ireneusz

Podwykonawca

Roboty

wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach nowoprojektowanego obiketu OUD Tryszczyn

57.

CONCRETE - ZABŁOCCY Sp. j.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa mieszanek betonowych na podbudowy

57. Aneks nr 1

CONCRETE - ZABŁOCCY Sp. j.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa mieszanek betonowych na podbudowy

57. Aneks nr 2

CONCRETE - ZABŁOCCY Sp. j.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa C3/4, C 5/6, C 8/10, C12/15 oraz podsypki cementowo-piaskowej

57. Aneks nr 3

CONCRETE - ZABŁOCCY Sp. j.

Podwykonawca

Dostawy

zmiana zapisów dotyczących zabezpieczenia wykonania

57. Aneks nr 4

CONCRETE - ZABŁOCCY Sp. j.

Podwykonawca

Dostawy

zmiana zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania, terminu zakończenia umowy oraz wystawiania faktur

57. Aneks nr 5

CONCRETE - ZABŁOCCY Sp. j.

Podwykonawca

Dostawy

zmiana zapisów dotyczących  terminu zakończenia umowy

57.1

STW Bydgoszcz Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

rozładunek i transport kruszywa

57.1 Aneks nr 1

STW Bydgoszcz Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

usługi

rozładunek i transport kruszywa

57.1 Aneks nr 2

STW Bydgoszcz Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

usługi

rozładunek i transport kruszywa

57.1 Aneks nr 3

STW Bydgoszcz Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

usługi

rozładunek i transport kruszywa

57.2

Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. j.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa 100 000 ton żwiru 2-8 mm

57.3

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa pospółki 0/8

57.4

EKOTECH TRADE Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

dostawa spoiwa TEFRA 15

57.4 Aneks nr 1

EKOTECH TRADE Sp. z o.o.

Dalszy podwykonawca

Dostawy

dostawa spoiwa TEFRA 15

58.

Dromaxx Sp. z o.o.

Podwykonawca

Roboty

roboty ziemne

59.

Rowibud Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa wpustów żeliwnych

60.

EKOTECH Trade Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dotyczy spoiwa TEFRA 15 i TEFRA 25

60. Aneks nr 1

EKOTECH Trade Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dotyczy spoiwa TEFRA 15 i TEFRA 25

61.

Centrum Budowlane TOMBUD PLUS Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa bloczków z betonu komórkowego 36,5 cm i 20 cm oraz zaprawy ytong

62.

BOWIM S.A.

Podwykonawca

dostawy

dostawa blach przeznaczonych do wykonania konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego WS3-5 przez KONSTALEX Sp. z o.o.

63.

Lorena Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie przepustów drogowych i zbiorników retencyjno-infiltracyjnych

63. Aneks nr 1

Lorena Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie przepustów drogowych i zbiorników retencyjno-infiltracyjnych

64.

CONSULTORIA Justyna Kuceł

Podwykonawca

roboty

wykonanie robót brukarskich w zakresie nawierzchni z kostki kamiennej i brukowej wraz z podbudową, krawężnikami i ściekami korytowymi

64. Aneks nr 1

CONSULTORIA Justyna Kuceł

Podwykonawca

roboty

wykonanie robót brukarskich w zakresie nawierzchni z kostki kamiennej i brukowej wraz z podbudową, krawężnikami i ściekami korytowymi w ramach obiektów: Rondo na DK5

65.

Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Zakład Pracy Chronionej

Podwykonawca

dostawy

dostawa kostki betonowej, płyt JOMB, krawężników i obrzeży betonowych, korytek ściekowych oraz płyt MEBA

65. Aneks nr 1

Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Zakład Pracy Chronionej

Podwykonawca

dostawy

zmiana terminów dostaw oraz wartości materiałów

66.

BSK Return

Podwykonawca

dostawy

dostawa blachy stalowej na konstrukcję obiektu WS3-5

67.

DZWONNIK Gaz Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie sieci gazowej wraz z montażem zbiorników obiektu OUD w miejscowości Tryszczyn

68.

APS-BUD Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie stanu surowego otwartego budynku biurowo - socjalnego OUD Tryszczyn

69.

INEL Sp. z o.o., Sp.k.

Podwykonawca

roboty

kompleksowe roboty energetyczne w ramach OUD

69. Aneks nr 1

INEL Sp. z o.o., Sp.k.

Podwykonawca

roboty

kompleksowe roboty energetyczne w ramach OUD

69. Aneks nr 2

INEL Sp. z o.o., Sp.k.

Podwykonawca

roboty

kompleksowe roboty energetyczne w ramach OUD

69.1

LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

dostawy

dostawa opraw oświetleniowych oraz innych materiałów oświetleniowych na OUD Tryszczyn

70.

Systemy i Technologie Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa gzymsów mostowych płaskich

71.

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

roboty ziemne wraz z wykonaniem nasypów i stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym

71. Aneks nr 1

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

aneks zwiększa zakres prac Podwykonawcy oraz wynagrodzenie należne wykonawcy

71. Aneks nr 2

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

aneks zmienia termin obowiązywania umowy

71.1

Duet Kwidzyn K.Filarski, M. Anaczkowski, M. Rygielska, U. Rygielska Sp. j.

Dalszy Podwykonawca

Dostawy

sprzedaż paliw płynnych

72.

KRYS-INSTAL Danuta Pszczoła

Podwykonawca

roboty

przebudowa urządzeń melioracji wodnych

72 Aneks nr 1

KRYS-INSTAL Danuta Pszczoła

Podwykonawca

roboty

wykonanie drenażu podłużnego typu RoadDrain

73.

PKP ENERGETYKA S.A.

Podwykonawca

roboty

przebudowa sieci trakcyjnej w związku z budową wiaduktu WS3-5 nad linią kolejową nr 131 szlak Maksymilianowo - Kotomierz

73. Aneks nr 1

PKP ENERGETYKA S.A.

Podwykonawca

roboty

przebudowa sieci trakcyjnej w związku z budową wiaduktu WS3-5 nad linią kolejową nr 131 szlak Maksymilianowo - Kotomierz

73. Aneks nr 2

PKP ENERGETYKA S.A.

Podwykonawca

roboty

przebudowa sieci trakcyjnej w związku z budową wiaduktu WS3-5 nad linią kolejową nr 131 szlak Maksymilianowo - Kotomierz

74.

TRZUSKAWICA S.A.

Podwykonawca

dostawy

dostawa wapna do stabilizacji gruntu rodzimego w ilości 1000 ton

75.

Prace Ziemne Jacek Machuta

Podwykonawca

Usługi

najem zestawu sprzętów do robót ziemnych bez operatorów: 1 równiarka, 2 walce stalowe gładkie, 2 walce gumowe

75. Aneks nr 1

Prace Ziemne Jacek Machuta

Podwykonawca

usługi

najem zestawu sprzętów do robót ziemnych bez operatorów: 1 równiarka, 2 walce stalowe gładkie, 2 walce gumowe

75. Aneks nr 2

Prace Ziemne Jacek Machuta

Podwykonawca

usługi

aneks zwiększający wynagrodzenie należnego Podwykonawcy

75. Aneks nr 3

Prace Ziemne Jacek Machuta

Podwykonawca

Usługi

aneks zwiększający wynagrodzenie należnego Podwykonawcy

76.

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie nawierzchni bitumicznej objazdu obiektu
 WS3-3 w Maksymilianowie

77.

TADEX-POL

Podwykonawca

roboty

wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu OUD Tryszczyn

77. Aneks nr 1

TADEX-POL

Podwykonawca

roboty

wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu OUD Tryszczyn

78.

Usługi Transportowo-Sprzętowe Zbigniew Urbański

Podwykonawca

dostawy

dowóz materiału w koryto drogi

79.

Elikopol BK Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawę materiałów do wykonania zbiorników retencyjnych oraz retencyjno - infiltracyjnych

80.

Elikopol BK Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa materiału: siatka ARTER GT 60/60

81.

Korporacja Budowlana MAAT Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

Usługi

usługi beczkowozem do polewania przy realizacji podbudowy pomocniczej i warstw GWN

81. Aneks nr 2

Korporacja Budowlana MAAT Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

usługi

zwiększenie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy

82.

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

transport betonu

82.1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe IGOMA Maciej Murzyn

Dalszy Podwykonawca

usługi

transport suchego betonu

83.

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

załadunek i hałdowanie GWN

83. Aneks nr 1

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

załadunek i hałdowanie GWN

84.

DP Technologie Damian Walter

Podwykonawca

dostawy

dostawa materiału do umocnień skarp, przebudowy rowów melioracyjnych oraz wykonania pasów technologicznych

85.

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

dostawa wody wraz z usługą beczkowozem

86.

"AIT" AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizacja gruntu oraz wykonanie podbudowy

86. Aneks nr 1

"AIT" AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizacja gruntu oraz wykonanie podbudowy

86. Aneks nr 2

"AIT" AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizacja gruntu oraz wykonanie podbudowy

86. Aneks nr 3

"AIT" AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizacja gruntu oraz wykonanie podbudowy

87.

LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna

Podwykonawca

roboty

roboty ziemne - wykonanie wykopów i nasypów

87. Aneks nr 1

LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna

Podwykonawca

roboty

roboty ziemne - wykonanie wykopów i nasypów

87.1

P.P.H.U. MAJER Arkadiusz Majer

Dalszy Podwykonawca

Usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidla VOLVO

87.2

P.H.U. TRANS-SPED Sławomir Przydacz

Dalszy Podwykonawca

Usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci walca Kołek

87.3

DRAGTRANS Słamowir Dragan

Dalszy Podwykonawca

Usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidla CAT 730

87.4

Transport Budowlany Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

Usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci wozidla VOLVO A30D

87.5

DUNAJEC A. Kukulka i Syn Spółka Jawna

Dalszy Podwykonawca

Usługi

wynajem sprzętu budowlanego w postaci koparkek CASE cx210, spycharek CAT D6N LGP z systemem, wozideł CAT 730

87.6

TRANS-PUCH Bogumił Bodzianowski

Dalszy Podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego

87.7

P.T.H.U. Mach Trans s.c. Jakub Machowski

Dalszy Podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego

87.8

Zakład Usługowo-Handlowy Bożena Kapuścińska

Dalszy podwykonawca

usługi

najem koparki kołowej KOMATSU PW130

87.9

TRANS-PUCH Bogumił Bodzianowski

dalszy podwykonawca

usługi

najem samochodów 4-osiowych 8x8

87.10

TRANS-PUCH Bogumił Bodzianowski

Dalszy podwykonawca

usługi

najem koparki kołowej CAT316 bez operatora

87.11

DELIKATESY "u Pawła" Paweł Pastusiak

Dalszy Podwykonawca

usługi

wynajem samochodu 4-osiowego 8x8, koparki kołowej Liebherr 316 i koparki gąsienicowej Liebherr 914

87.12

Przedsiębiorstwo transportowo-sprzętowe Marcin Kusiołek

Dalszy Podwykonawca

usługi

wynajem koparki kołowej Liebherr

87.13

M-TRANS Mariola Miśkowiec

Dalszy Podwykonawca

usługi

wynajem samochodu 4-osiowego 8x8

88.

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

zakup materiału na górne warstwy nasypu

88. Aneks nr 1

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

zakup materiału na górne warstwy nasypu

89.

VIADUKT Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie przepustów pod koroną drogi PZ3-2, P3-1, P3-2, PZM3-3

90.

VIADUKT Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie przepustów pod koroną drogi PZM3-4, PZ3-5, PZM3-6, PZM3-7

91.

TADEX-POL Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu OUD Tryszczyn

92.

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Usługi

dowóz materiału w koryto drogi

93.

LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna

Podwykonawca

roboty

wynajem koparki gąsienicowej oraz wozidła wraz z operatorem

93. Aneks nr 1

LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna

Podwykonawca

roboty

wynajem koparki gąsienicowej oraz wozidła wraz z operatorem

94.

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

Usługi

prace koparką kołową

95.

BUDPOL Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie podbudowy betonowej z betonu C8/10 o grubości 18 cm oraz nawierzchni betonowej dwuwarstwowej z odkrytym kruszywem o grubości 27 cm

95. Aneks nr 1

BUDPOL Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

przygotowanie warstwy antypoślizgowej oraz dostarczenie domieszek do betonu MASTERPOZZOLITH 18BVC oraz MASTERAIR 117 firmy BASF Polska Sp. z o.o.

95.1

REKMA Sp. z o.o.

dalszy Podwykonawca

roboty

kompleksowe wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni z betonu cementowego

95.2

SPT Polska Sp. z o.o.

dalszy Podwykonawca

usługi

transport betonu

95.3

BASF Polska Sp. z o.o.

dalszy Podwykonawca

dostawy

dostawa chemii budowlanej do mieszanki betonowej - plastyfikatora oraz napowietrzacza

96.

Usługi Transportowo-Sprzętowe Marcin Kusiołek

Podwykonawca

roboty

wynajem sprzętu z operatorem

96. Aneks nr 1

Usługi Transportowo-Sprzętowe Marcin Kusiołek

Podwykonawca

roboty

wynajem sprzętu z operatorem

96. Aneks nr 2

Usługi Transportowo-Sprzętowe Marcin Kusiołek

Podwykonawca

roboty

wynajem sprzętu z operatorem

97.

LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Spółka Jawna

Podwykonawca

Usługi

wynajem spycharki bez operatora

98.

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

zakup kruszywa żwir 16-63 mm

99.

CADmost Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

wykonanie próbbnych obciążeń obiektów mostowych

100.

BUDWIP Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, gazowej oraz CO i CT w ramach OUD

100. Aneks nr 1

BUDWIP Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, gazowej oraz CO i CT w ramach OUD

101.

RUREX Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa materiałów do wykonania drenażu drogowego

102.

MERA Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa płytek gresowych

103.

GT Projekt Sp. z o.o. & Co Sp. k.

Podwykonawca

Usługi

Opracowania raportu z badań środowiskowych,

104.

CONNEX LTD Sp. z o.o., Sp. k.

Podwykonawca

usługi

usługa ładowarką teleskopową obrotową Merlo 45.21

105.

Usługi transportowo-sprzętowe Marcin Kusiołek

Podwykonawca

usługi

usługa beczkowozem, polewanie podbufowy, zamiatanie dróg publicznych

105. Aneks nr 1

Usługi transportowo-sprzętowe Marcin Kusiołek

Podwykonawca

usługi

usługa beczkowozem, polewanie podbufowy, zamiatanie dróg publicznych

105. Aneks nr 2

Usługi transportowo-sprzętowe Marcin Kusiołek

Podwykonawca

usługi

usługa beczkowozem, polewanie podbufowy, zamiatanie dróg publicznych

105. Aneks nr 3

Usługi transportowo-sprzętowe Marcin Kusiołek

Podwykonawca

usługi

usługa beczkowozem, polewanie podbufowy, zamiatanie dróg publicznych

106.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Władysław Jamróż

Podwykonawca

roboty

humusowanie z obsianiem mieszanką traw skarp i zaplanowanych terenów zielonych obejmujące jednorazowe koszenie, bez pielęgnacji i utrzymania robót w okresie gwarancyjnym oraz wykonanie profilowania skarp, przeciwskarp i rowów

107.

Usługi Remontowo-Budowlane ROBMOST Danuta Kukuczka

Podwykonawca

usługi

wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu WD3-11

107. Aneks nr 1

Usługi Remontowo-Budowlane ROBMOST Danuta Kukuczka

Podwykonawca

usługi

wykonanie prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektu WD3-11 - praca na godziny

108.

Roboty i Usługi Budowlane Dariusz Olech

Podwykonawca

roboty

roboty budowlane w ramach obiektów WD3-3 oraz PZ3-6b

108. Aneks nr 1

Roboty i Usługi Budowlane Dariusz Olech

Podwykonawca

roboty

roboty budowlane w ramach obiektów WD3-3, PZ3-6b oraz WD3-7

108. Aneks nr 2

Roboty i Usługi Budowlane Dariusz Olech

Podwykonawca

roboty

roboty budowlane w ramach obiektów WD3-3, PZ3-6b, WD3-7 oraz WS3-5

108. Aneks nr 3

Roboty i Usługi Budowlane Dariusz Olech

Podwykonawca

roboty

najem pracowników na godziny

109.

B2 Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostaw i transport mostowych łożysk garnkowych dla obiektu WD3-3

110.

DP TECHNOLOGIE Damian Walter

Podwykonawca

roboty

ułożenie geokraty, uszczelnienia rowów geowłokniną oraz folią PCV

110. Aneks nr 1

DP TECHNOLOGIE Damian Walter

Podwykonawca

roboty

ułożenie geokraty, uszczelnienia rowów geowłokniną oraz folią PCV

111.

IMKOP Firma Usług Wielobranżowych Ireneusz Machuta

Podwykonawca

roboty

wykopanie zbiorników ZR10A oraz ZR10B wraz z wywozem i utylizacją materiału

112.

KELO Aleksander Urbaniak

Podwykonawca

usługi

przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego obiektów WD3-4, WD3-8 ORAZ WS3-5b pod izolację z papy termozgrzewalnej

113.

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego

114.

ZBROPOL Leopold Kwapisz

Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiektach: WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b, WD3-8, WD3-11

114. Aneks nr 1

ZBROPOL Leopold Kwapisz

Podwykonawca

Roboty

montaż stali zbrojeniowej na obiektach: WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b, WD3-8, WD3-11 oraz WD3-7

115.

Kanbud usługi koparko-ładowarką i remonty budowlane Grzegorz Marek

Podwykonawca

usługi

usługa beczkowozem, polewanie podbudowy, zamiatanie dróg publicznych w rejonie wyjazdów z budowy

Aneks nr 1

Kanbud usługi koparko-ładowarką i remonty budowlane Grzegorz Marek

Podwykonawca

usługi

usługa beczkowozem, polewanie podbudowy, zamiatanie dróg publicznych w rejonie wyjazdów z budowy

Aneks nr 2

Kanbud usługi koparko-ładowarką i remonty budowlane Grzegorz Marek

Podwykonawca

usługi

usługa beczkowozem, polewanie podbudowy, zamiatanie dróg publicznych w rejonie wyjazdów z budowy

116.

Usługi Remontowo-Budowlane Anna Spławska

Podwykonawca

usługi

wykonanie prac ogólnobudowlanych - praca na godziny przy obiektach: WD3-6, WS3-5b, PZ3-6b, WD3-8

116. Aneks nr 1

Usługi Remontowo-Budowlane Anna Spławska

Podwykonawca

usługi

wykonanie prac ogólnobudowlanych - praca na godziny przy obiektach: WD3-6, WS3-5b, PZ3-6b, WD3-8

117.

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

kruszywo drobne (piasek płukany o frakcji 0/2 mm) oraz kruszywa otoczakowego (żwiru o frakcjach 16/32, 32/63, 63/120 mm)

117. Aneks 1

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

kruszywo drobne (piasek płukany o frakcji 0/2 mm) oraz kruszywa otoczakowego (żwiru o frakcjach 16/32, 32/63, 63/120 mm)

118.

GOLD FISH Łukasz Łatka

Podwykonawca

roboty

wykonanie tynków oraz gładzi w budynku warsztatowym OUD Tryszczyn

119.

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa blachy oraz rynien

120.

PHZ POL-TRADE Sp. z o.o.

podwykonawca

dostawy

dostawa spoiny KB

121.

Cementownia WARTA S.A.

podwykonawca

dostawy

dostawa cementu portlandzkiego autostradowego WARTA niskoalkaicznego CEM i 42,5 N - NA w ilości 30 260 ton

121. Aneks nr 1

Cementownia WARTA S.A.

podwykonawca

dostawy

dostawa cementu portlandzkiego autostradowego WARTA niskoalkaicznego CEM i 42,5 N - NA w ilości 30 260 ton

121. Aneks nr 2

Cementownia WARTA S.A.

podwykonawca

dostawy

dostawa cementu portlandzkiego autostradowego WARTA niskoalkaicznego CEM i 42,5 N - NA w ilości 30 260 ton

122.

BELLATOR Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

usługa frezowania nawierzchni DK5 i DK25

123.

Regan Sp. z o.o. Sp. k.

Podwykonawca

usługi

usługa pracy żurawiem 120 t do montażu belek stalowych na obiekcie WD3-11

123. Aneks nr 1

Regan Sp. z o.o. Sp. k.

Podwykonawca

usługi

usługa pracy żurawiem 40 t przy obiekcie WD3-11 oraz PZ3-6b

123. Aneks nr 2

Regan Sp. z o.o. Sp. k.

Podwykonawca

usługi

usługa pracy żurawiem 40 t przy obiekcie WD3-11, PZ3-6b oraz OUD Tryszczyn

124.

RIVABUD Paweł Śmigiel

Podwykonawca

roboty

wykonanie tynków oraz gładzi w budynku socjalnym OUD Tryszczyn

124. Aneks nr 1

RIVABUD Paweł Śmigiel

Podwykonawca

roboty

montaż sufitów podwieszanych w budynku biurowo-socjalnym oraz warsztatowym

125.

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa systemu ścian oporowych ViaBlock typ 2 - ściany oporowe z gruntu zbrojonego na obiektach WD3-3, WD3-4, WD3-7 oraz WD3-8

125. Aneks nr 1

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa listwy bodkiny i piny

126.

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

usługi

wynajem podnośnika typu Manitou

127.

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

wytworzenie i dostawa franco plac budowy prefabrykowanych murów oporowych - zasieków według zestawienia

128.

ERPLAST Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

dostawa i montaż urządzeń zabezpieczających ruch pieszych - balustrad szczeblinowych U11a

129.

BSK Return S.A.

Podwykonawca

dostawy

dostawa stali zbrojeniowej oraz zbrojenia prefabrykowanego wykonanego ze stali zbrojeniowej

130.

Biuro Ochrony RENOMA S.C.

Podwykonawca

usługi

ochrona fizyczna budowy

130. Aneks nr 1

Biuro Ochrony RENOMA S.C.

Podwykonawca

usługi

ochrona fizyczna na wadze Maksymilianowo, dodatkowo obsługa wagi i kontrola dostaw

130. Aneks nr 2

Biuro Ochrony RENOMA S.C.

Podwykonawca

usługi

ochrona fizyczna na wadze Maksymilianowo, dodatkowo obsługa wagi i kontrola dostaw

131.

TARCOPOL Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego gr. 4,0 cm, warstwy ścieralnej z asfaltu lanego gr.4,0 cm oraz przeciwspadków z asfaltu lanego

132.

DWD System Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

dostawa i montaż odwodnienia rur kształtek z polipropylenu PP lub polietylenu HD-PE DWD System wraz z usługą montażową mocowania wykonanego ze stali kwasoodpornej

133.

EKRAN TECH Bartłomiej Zieliński

Podwykonawca

roboty

montaż ekranów akustycznych

133. Aneks nr 1

EKRAN TECH Bartłomiej Zieliński

Podwykonawca

roboty

zmiana zapisó dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy

134.

PRB Drobet Sp. z o.o. Sp.k.

Podwykonawca

usługi

najem agregatu prądotwórczego przy obiekcie PZ3-6b

135.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe "BOBREK" Sp. j. J. Małek, B. Macianty

Podwykonawca

dostawy

dostawa dwuteowników typu HEB 160 w gat. S235JR

136.

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

wynajem 4 samochodów ciężarowych do wykonania próbnych obciążeń obiektu WD3-6

137.

LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz Sp. j.

Podwykonawca

usługi

najem sprzętu zestawu sprzętu do robót ziemnych bez operatorów, składającego się z: 1 sztuki koparki, 1 sztuki wozidła oraz 1 sztuki samochodu samowyładowczego

138.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A

Podwykonawca

roboty

wykonanie nawierzchni bitumicznych

138. Aneks nr 1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A

Podwykonawca

roboty

warstwa ścieralna SMA na obiektach WD3-2, WD3-3, WD3-4, WS3-5b, WD3-6, WD3-7, WD3-8 oraz trasie głównej pomiędzy obiektami WS3-5 a WS3-5b

139.

MSP Engineering Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wyprodukowania i dostawa modułowych urządzeń dylatacyjnych MAURER dla obiektów WD3-3, WD3-4, WD3-8, WD3-11 oraz montaż urządzeń dylatacyjnych na obiekcie WS3-5

140.

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

usługi

 najem zestawu sprzętów do robót ziemnych bez operatorów, składającego się z: 1 sztuki koparki, 1 sztuki wozidła oraz 1 sztuki samochodu samowyładowczego

141.

RUREX Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa komory rozdzielczej, komory zbiorczej, rury GRP DN800 z łącznikiem, łuku GRP DN800 z łącznikiem oraz łącznika specjalnego z jednostronnie wydłużoną strefą kompensacyjną do rur GRP DN800

141. Aneks nr 1

RUREX Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa kanału, rusztu żeliwnego, skrzynki odpływowej, ścianki zamkniętej, rura wipro, środek poślizgowy, rur kanalizacyjnych, odwodnienie liniowe, studzienka, element studni,

142.

JSV Sławomir Kubica

Podwykonawca

usługi

usługa wykonania prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektów
WD3-3, WD3-4, WD3-7, WD3-8 – praca pracowników na godziny
usługa wykonania prac ogólnobudowlanych przy realizacji obiektów
WD3-3, WD3-4, WD3-7, WD3-8 – praca pracowników na godziny

143.

Regan Sp. z o.o. Sp.k.

Podwykonawca

usługi

wynajem dźwigu 40 t przy obiektach WS3-5b, PZ3-6b, WD3-7, WD3-3, WD3-4, WD3-8

144.

Izomost Michał Fila

Podwykonawca

roboty

wykonanie izolacji mostowych na obiektach WD3-3, WD3-4, WS3-5, WS3-5b, WD3-6, PZ3-6b, WD3-8, WD3-11, WD3-1, WD3-2, PZ3-2b, PZ3-6b, WD3-7, MS3-9, PG3-10

145.

Benedykt-1 Krzysztof Stradza

Podwykonawca

roboty

dokończenie prac antykorozyjnych na WS3-5

145. Aneks nr 1

Benedykt-1 Krzysztof Stradza

Podwykonawca

roboty

dokończenie prac antykorozyjnych na WS3-5

145. Aneks nr 2

Benedykt-1 Krzysztof Stradza

Podwykonawca

roboty

dokończenie prac antykorozyjnych na WS3-5, WD3-11 oraz OUD Tryszczyn

146.

ROTO Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

wynajem ładowarki teleskopowej Merlo 45.21 bez operatora

146. Aneks nr 1

ROTO Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

wynajem ładowarki teleskopowej Merlo 45.21 bez operatora

146. Aneks nr 2

ROTO Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

wynajem ładowarki teleskopowej Merlo 45.21 bez operatora

147.

P.W. WIMABUD Jacek Paczkowski

Podwykonawca

roboty

wykonanie cementowej warstwy posadzkowej - jastrychu

148.

BELLATOR Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

frezowanie nawierzchni DW244

149.

ARKADIA Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie betonu posadzki przemysłowej w budynku warsztatowym na OUD Tryszczyn

149. Aneks nr 1

ARKADIA Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie betonu posadzki przemysłowej w budynku warsztatowym na OUD Tryszczyn

150.

CONSULTORIA Justyna Kuceł

Podwykonawca

roboty

wykonanie robót brukarskich w zakresie nawierzchni z kostki kamiennej i brukowej wraz z podbudową, krawężnikami i ściekami korytowymi w ramach obiektów: WD3-3, WD3-4, WD3-5b, WD3-6, PZ3-6b, WD3-8, WD3-11

150. Aneks nr 1

CONSULTORIA Justyna Kuceł

Podwykonawca

roboty

wykonanie robót brukarskich w zakresie nawierzchni z kostki kamiennej i brukowej wraz z podbudową, krawężnikami i ściekami korytowymi w ramach obiektów: WD3-3, WD3-4, WD3-5b, WD3-6, PZ3-6b, WD3-8, WD3-11

151.

PRB Drobet Sp. z o.o. Sp.k.

Podwykonawca

usługi

najem koparko-ładowarki bez operatora

152.

STALER Towarzystwo Gospodarcze Nowakowski Wiesław

Podwykonawca

dostawy

dostawa koszy zbrojeniowych pod palen na ekrany akustyczne

Aneks nr 1

STALER Towarzystwo Gospodarcze Nowakowski Wiesław

Podwykonawca

dostawy

dostawa koszy zbrojeniowych pod palen na ekrany akustyczne

153.

ANKRA Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa gzymsów mostowych POLIAN ™ STANDARD

154.

SIG Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa wełny mineralnej

155.

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

usługi

wynajem wozidła bez operatora WD3-11

156.

KAMPIO Kamil Maściuk

Podwykonawca

roboty

wykonanie murów z gruntu zbrojonego wraz z wykonaniem zasypki konstrukcyjnej na obiektach WD3-7, PZ3-6b, PZ3-6a

156. Aneks nr 1

KAMPIO Kamil Maściuk

Podwykonawca

roboty

wykonanie pasów technologicznych

157.

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

wynajem koparki obrotowej bez operatora

158.

ZULIT Roman Jopek

Podwykonawca

roboty

wytworzenie oraz montaż konstrukcji dachu magazynu soli oraz elementów związanych z moagazynem soli

159.

PHZ POL-TRADE Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

dostawa spoiny KB

160.

INVESTKAN Sp. z o.o. Sp.k.

Podwykonawca

roboty

dokończenie budowy kanalizacji deszczowej wraz z zabudową komory rozdzielczej i komory zbiorczej, montaż wylotów i wlotów dokowych kolektorów deszczowych z elementów prefabrykowanych wraz z zastawkami awaryjnymi

161.

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

wynajem 7 samochodów ciężarowych czteroosiowych do wykonania próbnych obciążeń obiektów WD3-3 i WD3-8

162.

SOPREMA Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa papy termozgrzewalnej EP PERFORMA PL

162. Aneks nr 1

SOPREMA Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa papy EP PERFORMA PL CE JUMBO S0004 oraz preparatu ELASTOCOL 500

162. Aneks nr 2

SOPREMA Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa papy EP PERFORMA PL CE JUMBO S0004 oraz preparatu ELASTOCOL 500

163.

SPT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

najem koparki gąsienicowej z młotem pneumatycznym (bez operatora)

164.

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.

Podwykonawca

roboty

montaż konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego WS3-5 w łącznej ilości około 3158 ton

164.1

VSL Polska Sp. z o.o.

Dalszy Podwykonawca

roboty

podnoszenie 3 scalonych łuków mostu WS3-5

165.

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub Kordek

Podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu budowlanego bez operatora: wywrotka i koparka

166.

KRYSPOL Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

wynajem podnośnika typu Manitou z koszem bez operatora

167.

Wytwórnia Betonów Prefabrykowanych PREDOM S.A.

Podwykonawca

dostawy

wyprodukowanie i dostawa prefabrykowanych podwalin żelbetowych - wypełnienie ekranów akustycznych

168.

DREW-BUD Jerzy Ciesielski

Podwykonawca

roboty

wykonanie przyczółka i podpór pośrednich z gruntu przepuszczalnego na obiekcie WD3-11

169.

Flora Bis Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

wyprodukowanie i dostawa wypełnienia pochłaniającego ekranów akustycznych typu "zielona ściana"

170.

BUDPOL Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

transport betonu

171.

BUD-CHEMIX s.c. Zbigniew Jakrzewski, Grzegorz Jakrzewski

Podwykonawca

Roboty

ułożenie posadzki epoksydowo-kwarcowej, ułożenie posadzki chemoodpornej oraz ułożenie posadzki antyelektrostatycznej w budynku warsztatowym OUD Tryszczyn

171. Aneks nr 1

BUD-CHEMIX s.c. Zbigniew Jakrzewski, Grzegorz Jakrzewski

Podwykonawca

Roboty

ułożenie posadzki epoksydowo-kwarcowej, ułożenie posadzki chemoodpornej oraz ułożenie posadzki antyelektrostatycznej w budynku warsztatowym OUD Tryszczyn

172.

ARWO Daniel Pluszewicz

Podwykonawca

roboty

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w ramach obiektów mostowych

173.

GOLD-TRANS Paweł Bodzianowski

Podwykonawca

usługi

wynajem samochodów ciężarowych 4 osiowych - 2 szt. oraz samochodu ciężarowego 4 osiowego z hydroburtą

173. Aneks nr 1

GOLD-TRANS Paweł Bodzianowski

Podwykonawca

usługi

usługa transportowa samochodami ciężarowymi 4 osiowymi (2 sztuki) oraz samochodem ciężarowym 4 osiowym z hydroburtą (1 sztuka)

174.

Dzwonnik Gaz Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

dostawa gazu do napełnienia zbiorników na OUD

175.

Infrapave Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie korytek ściekowych metodą ślizgową

175. Aneks nr 1

Infrapave Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie korytek ściekowych metodą ślizgową

176.

"AIT" AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu: równiaraka (bez operatora)

177.

Firma Ogólnobudowlana KORDEK Jakub KordeK

Podwykonawca

usługi

wynajem sprzętu: koparka kołowa i samochód samowyładowczy na WS3-5

178.

Maszyny budowlane Skibińscy Sp. z o.o.

Podwykonawca

Usługi

koparka kołowa

179.

BELLATOR Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

Podwykonawca

usługi

frezowanie nawierzchni DK5, ul. Jastrzębia, ul. Krakowska, DW244 (obiekt WD3-8)

180.

CALVERO Sp. z o.o. Sp.k.

Podwykonawca

dostawy

wyprodukowanie i dostawa wypełnienia odbijającego ekranów akustycznych – panele przezroczyste wykonane z systemowych surowych profili aluminiowych z podwójnym systemem uszczelek dostosowanych do słupów HE160 z wypełnieniem ze szkła akrylowego bezbarwnego grubości 12 mm w pokrytego sitodrukiem dla ochrony awifauny

181.

SIATMAR Marek Jankiewicz

Podwykonawca

dostawy

dostawa materiału do ogrodzenia dróg i zbiorników

182.

Saferoad Grawil Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz grubowarstwowego

183.

DARTO Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

kompleksowe wykonanie konstrukcji dachu budynku warsztatowego oraz budynku socjalnego OUD Tryszczyn

184.

Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

dostawa i montaż barier drogowych i mostowych oraz osłon przeciwzderzeniowych i przeciwolśnieniowych

185.

Clima Gold Sp. z o.o.

Podwykonawca

dostawy

wyprodukowanie i dostawa centrali Optima-NW-4S-P-WO-Hw-D-6000/3200, automatyki, szafy metalowej powieszonej na centrali, silnika EC, okablowania fabrycznego oraz 2 wentylatorów 3f.

186.

AEBI SCHMIDT Polska Sp. z o.o.

Podwykonawca

Dostawy

instalacja wytwornic solanki S5000 + C4000 wraz z niezbędnym wyposażeniem na OUD Tryszczyn

187.

Goldfish Łukasz Łatka

Podwykonawca

roboty

wykonanie elewacji systemowej Arte- wood- struktura deski elewacyjnej oraz wykonanie elewacji systemowej z cegły klinkierowej na obiekcie OUD

188.

Green Grass Company Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

wykonanie nasadzeń oraz zakładanie trawników

189.

HPL System Sp. z o.o.

Podwykonawca

roboty

dostawa oraz montaż ścianek systemowych HPL na OUD Tryszczyn