Budowa odcinka trzeciego drogi ekspresowej S5 dobiega końca. Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe, polegające na naprawie drobnych wad i usterek. Ponadto zajmuje się utrzymaniem zieleni, naprawą ogrodzeń oraz uzupełnia dokumentację powykonawczą.

Zostały zakończone prace związane z systemem zarządzania ruchem - montaż tablic LED zmiennej treści.

Odcinek 3 drogi ekspresowej S5 został udostępniony do ruchu kilka miesięcy przed planowanym terminem zakończenia.