W omawianym okresie wykonano m.in. prace w zakresie:

- projektu docelowej organizacji ruchu - 96% - prace nad projektem stałej organizacji ruchu oraz urządzeń BRD są w toku.

- planu działań Ratowniczych - 10% - prace nad projektem są w toku.

- podziału dokumentacji projektowej na odcinki:

a) nr 1 - od Węzła Bydgoszcz Opławiec (węzeł Tryszczyn) od km 14+700 poprzez Węzeł Maksymilianowo do km 6+171.

  • prowadzenie prac nad podziałem dokumentacji projektowej na Etap I i II - 87%
  • kontynuowanie prac nad dostoswaniem do zakresu Etapu I i II Raportu z oceny oddziaływania na środowisko - 100%
  • oczekiwanie na wydanie opinii dla Etapu I od pozostałych Instyctucji - 99%
  • oczekiwanie na wydanie aktualnych wypisów przez Ośrodek geodezyjny - 57%

 

b) nr 2 - Od km 6+171 - do Węzła Bydgoszcz Północ (Węzeł Aleksandrowo) do km 0+00 - 34%