Wykonawca robót realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W danym okresie Wykonawca wykonał następujące działania:
- mapy sytuacyno-wysokościowej do celów projektowych miejska -35%,
- mapy sytuacyno-wysokościowej do celów projektowych kolejowa - 36%,
- raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 28%.