Prace realizowane w okresie 19 grudnia - 25 grudnia 2016 r.

W omawianym okresie wykonano m.in. prace w zakresie:

  • Projektu Wykonawczego:

-branża drogowa - 39%
-obiekty inżynierskie - 54%
-kanalizacja deszczowa - 42%
-kolizje techniczne - 52%
-kolizje elektroenergetyczne - 53%
-oświetlenie drogowe - 53%
-projekt docelowej organizacji ruchu - 96% - kontynuowanie prac;
-kolizje sanitarne - 53%
-Obwód Utrzymania Dróg - 52%