W omawianym okresie wykonano m.in. prace w zakresie:

- Projektu docelowej organizacji ruchu - 96% - prace nad projektem stałej organizacji ruchu oraz urządzeń BRD są w toku.

- Planu działań Ratowniczych - 10% - prace nad projektem są w toku.

- Podziału dokumentacji projektowej na odcinki:

a) Nr 1 - od Węzła Bydgoszcz Opławiec (węzeł Tryszczyn) od km 14+700 poprzez Węzeł Maksymilianowo do km 6+171 - 54%

b) Nr 2 - Od km 6+171 - do Węzła Bydgoszcz Północ (Węzel Aleksandrowo) do km 0+00 - 18%