Prace realizowane w okresie 21 listopada - 27 listopada 2016 r.

W omawianym okresie wykonano m.in. prace w zakresie:

  • Projektu Wykonawczego:

-branża drogowa - 23%
-obiekty inżynierskie - 39%
-kanalizacja deszczowa - 27%
-kolizje techniczne - 32%
-kolizje elektroenergetyczne - 33%
-oświetlenie drogowe - 33%
-projekt docelowej organizacji ruchu - Kontynuowane są prace nad projektem stałej organizacji ruchu u urządzeń BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)
-plan działań ratowniczych - 20%

  • Dokumentacji projektowej Etapu II - od km 6+171 - do Węzła Bydgoszcz Północ (Węzeł Aleksandrowo) czyli do km 0+000.

Kontynuowane są prace nad Projektem Budowlanym wiaduktu WS3-5 - POSTĘP 53%