Prace realizowane w okresie 24 października - 30 października 2016 r.

W omawianym okresie wykonano m.in. prace w zakresie:

  • Podziału dokumentacji projektowej na odcinki:

a) Nr 1 - od Węzła Bydgoszcz Opławiec (węzeł Tryszczyn) od km 14+700 poprzez Węzeł Maksymilianowo do km 6+171.
Kontynuowanie prac nad podziałem dokumentacji projektowej na Etap II. Kontynuowanie prac nad dostosowaniem PAB branzy instalacyjnej (przebudowa kanalizacji sanitarnej), branży elektroenergetycznej (przebudowa sieci WN) do zakresu Etapu II - 45%

b) Nr 2 - Opracowywanie dokumentacji projektowej dla obiektu WS-35 - 9%