Wykonawca robót realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W danym okresie Wykonawca wykonał następujące działania:
- mapy sytuacyno-wysokościowej do celów projektowych miejska - 39%,
- mapy sytuacyno-wysokościowej do celów projektowych kolejowa - 41%,
- raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 31%,
- kontynuowane są prace nad koncepcją rozwiązań OUD - 7%,
- trwają prac nad koncepcją rozwiązań projektowych  układu dróg, konstrukcji nawierzchni - 7%,
- prace nad rozwiązaniami projektowymi systemu odwodnienia trasy głównej i dróg poprzecznych - 7%,
- prace nad rozwiązaniami projektowymi obiektów inżynierskich - 7%