Prace realizowane w okresie 26 grudnia - 1 stycznia 2017 r.

W omawianym okresie wykonano m.in. prace w zakresie:

  • Projektu Wykonawczego:

-branża drogowa - 42%
-obiekty inżynierskie - 58%
-kanalizacja deszczowa - 46%
-kolizje techniczne - 56%
-kolizje elektroenergetyczne - 57%
-oświetlenie drogowe - 57%
-projekt docelowej organizacji ruchu - 96% - kontynuowanie prac;
-kolizje sanitarne - 57%
-Obwód Utrzymania Dróg - 56%