Prace realizowane w okresie 28 listopada - 3 grudzień 2016 r.

W omawianym okresie wykonano m.in. prace w zakresie:

  • Projektu Wykonawczego:

-branża drogowa - 27%
-obiekty inżynierskie - 42%
-kanalizacja deszczowa - 31%
-kolizje techniczne - 35%
-kolizje elektroenergetyczne - 38%
-oświetlenie drogowe - 38%
-projekt docelowej organizacji ruchu - 96%
-plan działań ratowniczych - zakończono.

  • Dokumentacji projektowej Etapu II - od km 6+171 - do Węzła Bydgoszcz Północ (Węzeł Aleksandrowo) czyli do km 0+000.

Projekt Budowlany dla obiektu WS3-5 został zatwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego dnia 29.11.2016.