Prace realizowane w okresie 31 października - 6 listopada 2016 r.

W omawianym okresie wykonano m.in. prace w zakresie:

  • Projektu Wykonawczego:

-branża drogowa - 12%
-obiekty inżynierskie - 27%
-kanalizacja deszczowa - 16%
-kolizje techniczne - 18%
-kolizje elektroenergetyczne - 18%
-oświetlenie drogowe - 18%
-projekt docelowej organizacji ruchu - 96%
-plan działań ratowniczych - 11%

  • Dokumentacji projektowej Etapu II - od km 6+171 - do Węzła Bydgoszcz Północ (Węzeł Aleksandrowo) czyli do km 0+000.

Kontynuowane są prace nad Projektem Budowlanym wiaduktu WS3-5 - POSTĘP 49%