Prace realizowane w okresie 5 grudnia - 11 grudnia 2016 r.

W omawianym okresie wykonano m.in. prace w zakresie:

  • Projektu Wykonawczego:

-branża drogowa - 31%
-obiekty inżynierskie - 46%
-kanalizacja deszczowa - 35%
-kolizje techniczne - 42%
-kolizje elektroenergetyczne - 43%
-oświetlenie drogowe - 43%
-projekt docelowej organizacji ruchu - 96%
-kolizje sanitarne - 43%