Prace realizowane w okresie 7 listopada - 13 listopada 2016 r.

W omawianym okresie wykonano m.in. prace w zakresie:

  • Projektu Wykonawczego:

-branża drogowa - 15%
-obiekty inżynierskie - 31%
-kanalizacja deszczowa - 19%
-kolizje techniczne - 22%
-kolizje elektroenergetyczne - 23%
-oświetlenie drogowe - 23%
-projekt docelowej organizacji ruchu - 96% - Kontynuowane są prace nad projektem stałej organizacji ruchu i urządzeń BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)
-plan działań ratowniczych - 15%

  • Dokumentacji projektowej Etapu II - od km 6+171 - do Węzła Bydgoszcz Północ (Węzeł Aleksandrowo) czyli do km 0+000.

Kontynuowane są prace nad Projektem Budowlanym wiaduktu WS3-5 - POSTĘP 51%