ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA GRUDZIEŃ 2018 r.

   

* Uwzględniono kwotę zaliczki w wysokości 1%, tj. 3.690.000 PLN brutto

** Uwzględniono kwotę zaliczki w wysokości 10%, tj. 36.900.000 PLN brutto          

*** Uwzględniono roboty z Polecenia Zmiany nr 1a – wg Aneksu nr 2 Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi 120,5 % oraz uwzględniono kwotę zaliczki w wysokości 10%, tj. 36.900.000 PLN

**** Uwzględniono roboty z Polecenia Zmiany nr 1a – wg Aneksu nr 2 Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi 120,5 %