ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA MAJ 2019 r.

   

*       Uwzględniono kwotę zaliczki w wysokości 1%, tj. 3.690.000,00 PLN brutto

 **      Uwzględniono kwotę zaliczki w wysokości 10%, tj. 36.900.000,00 PLN brutto                                                                                                                                                               

 ***    Uwzględniono roboty z Polecenia Zmiany nr 1a,2,3 – wg Aneksów nr 2,3,4 Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi       

         122,23 % oraz uwzględniono kwotę zaliczki

****    Uwzględniono roboty z Polecenia Zmiany nr 1a,2,3 – wg Aneksów nr 2,3,4 Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi 122,23%                                           

*****   Uwzględniono roboty z Polecenia Zmiany nr 1a,2,3 – wg Aneksów nr 2,3,4,5 Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi        

          122,44% oraz uwzględniono kwotę zaliczki

****** Uwzględniono roboty z Polecenia Zmiany nr 1a,2,3 –wg Aneksów nr 2,3,4,5 Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi 122,44%