ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA LIPIEC 2019 r.

   

  * Uwzględniono kwotę zaliczki w wysokości 1%, tj. 3.690.000,00 PLN brutto

 ** Uwzględniono kwotę zaliczki w wysokości 10%, tj. 36.900.000,00 PLN brutto                                                                                                           

*** Uwzględniono roboty z Polecenia Zmiany nr 1a – wg Aneksu nr 2  oraz uwzględniono kwotę zaliczki w wysokości 10%, tj.   

       36.900.000,00 PLN

**** Uwzględniono roboty z Polecenia Zmiany nr 1a, nr 2 oraz nr 3. Zwiększono wartość umowy zgodnie z Aneksem nr 4  z dnia  

       30.11.2018 r.                                           

***** Uwzględniono roboty z Polecenia Zmiany  nr 1a, nr 2 oraz nr 3 . Wartość procentowa uległa zmniejszeniu ze względu na wzrost wartości umowy do 451 019 114,78 PLN zgodnie z Aneksem nr 4 z dnia 30.11.2018 r

 

.