ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA LUTY 2019 r.

   

 * Uwzględniono kwotę zaliczki w wysokości 1%, tj. 3.690.000,00 PLN brutto.

** Uwzględniono kwotę zaliczki w wysokości 10%, tj. 36.900.000,00 PLN brutto.                                                                                  

*** Uwzględniono roboty z Polecenia Zmiany nr 1a, 2, 3 - wg Aneksów nr 2, 3, 4 Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi 122,23% oraz uwzględniono kwotę zaliczki.

**** Uwzględniono roboty z Polecenia Zmiany nr 1a, 2, 3 - wg Aneksów nr 2, 3, 4 Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi 122,23%.