Zobacz wizualizację odcinka 3 trasy S5. Tak będzie się prezentowała po ukończeniu robót.

Wizualizacja odcinka 3 drogi ekspresowej s5

{* *}