Aktualności

 

Na odcinku 3 drogi ekspresowej S5 Wykonawca i podwykonawcy nie zwalniają tempa. Prowadzone są liczne prace ziemne:
W dniu 03.04.2019 r. Wykonawca robót budowlanych odcinka 3 S5, rozpoczął układanie nawierzchni z betonu cementowego na odcinku próbnym (w kilometrze 8+000).
Na odcinku 3 drogi ekspresowej S5, Laboratorium Zamawiającego przeprowadziło badania równości. Na warstwie ścieralnej wykonano badania równości podłużnej planografem oraz badanie równości poprzecznej metodą łaty i klina.