Aktualności

 

W okresie od 15 grudnia 2018 r. do 15 marca 2019 r. na terenie budowy drogi ekspresowej S5, obowiązywać będzie tzw. przerwa zimowa. Wykonawcy deklarują jednak prowadzenie robót budowlanych.  Prace będą prowadzone w zakresach, na które pozwolą warunki atmosferyczne, z uwzględnieniem obowiązujących aspektów technologicznych i reżimów jakościowych.  
Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych  INTERCOR nawiązuje współpracę z kolejnymi podwykonawcami. 
GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami. Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek 20 grudnia 2018r. w godzinach od 10.00-12.00 w siedzibie GDDKiA w Bydgoszczy na ul. Fordońskiej 6.