Aktualności

 

Na odcinku 3 drogi ekspresowej S5, Laboratorium Zamawiającego przeprowadziło badania równości. Na warstwie ścieralnej wykonano badania równości podłużnej planografem oraz badanie równości poprzecznej metodą łaty i klina.
15 marca zakończyła się tzw. przerwa zimowa na odcinku 3 S5. Zgodnie z podpisanymi umowami Wykonawca musi przywrócić pełne zaangażowanie na terenie budowy.
GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami. Kolejne spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 marca 2019 r. w godzinach od 10.00-12.00 w siedzibie GDDKiA w Bydgoszczy na ul. Fordońskiej 6.