Aktualności

 

Mając na uwadze rozpoczęte prace budowlane związane z budową drogi S-5 pragniemy poinformować, iż realizacja inwestycji wymaga wejścia i przeprowadzenia prac na nieruchomościach położonych poza pasem drogowym, czyli stanowiących
Pragniemy Państwa poinformować o nadchodzącej zmianie organizacji ruchu od dnia 19.01.2018 (piątek) na drodze wojewódzkiej nr 244 
Prezentujemy Państwu graficzny postęp robót na obiektach mostowych Odcinka 3 Drogi Ekspresowej S5.