Aktualności

 

[24.11.2016] Przedstawiciele Inżyniera wraz z przedstawicielami Leśnictw Nowy Mostek i Tryszczyn Nadleśnictwa Żołędowo dokonali wytyczenia stanowisk archeologicznych w terenie.
15.11.2016] Wykonawca w dniu 25.10.2016 r. złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID dla  ETAPU I - odcinek od km 6 + 171,00 do km 14 + 700,00
[12.08.2016] W związku trwającymi uzgodnieniami z PKP dot. budowy wiaduktu drogowego nad istniejącą linią kolejową, Wykonawca Robót Budowlanych planuje  złożyć wniosek o ZRID w późniejszym terminie.