Aktualności

 

Z uwagi na trwający okres zimowy na budowie, nie wszystkie prace mogą być prowadzone. Prace drogowe są prawie niemożliwe przy niskich temperaturach, jednak mogą być kontynuowane niektóre roboty na obiektach inżynierskich.
Rozpoczęto prace związane z budową podpory nr 1 na obiekcie PZ3-6a (przejście górne dla zwierząt dużych w km 7+750, Maksymilianowo) stanowiący jeden z elementów budowy odcinka 3 drogi ekspresowej S5.
W miejscowości Żołędowo, w okolicach ulicy Leszczynowej (km 5+000 S5) przeprowadzono usunięcie kolizji energetycznej (o oznaczeniu 05SN).