Aktualności

 

Aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji drogowej S5, ocena oddziaływania na środowisko oraz informacje dotyczące odszkodowania za nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja to główne tematy konferencji prasowej, która odbyła się dnia 9.02.2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim. 
[23.01.2017] Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 19 stycznia 2017 r. wydał wniosek o wydaniu decyzji w zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ETAPU II - odcinek od km 0 + 000 do km 6 + 171.  
[29.12.2016] W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazało się Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.