Aktualności

 

GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.
Mimo przerwy zimowej, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają warunki pogodowe. Są to głównie roboty związane z deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem elementów obiektów inżynierskich.
Pomimo obowiązującej przerwy zimowej, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu warunki atmosferyczne.