Aktualności

 

[17.05.2017] Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia.
[20.04.2017] W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazało się Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiko dla ETAPU II - odcinek od km 0 + 000,00 do km 6 + 171,00.
[27.03.2017] W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazało się Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r.