Aktualności

 

Na odcinku 3 drogi ekspresowej S5 Wykonawca i podwykonawcy prowadzą liczne prace:
GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami
Uprzejmie informujemy, o funkcjonowaniu zmienionej organizacji ruchu na drodze wojewódzk