Aktualności

 

Uprzejmie informujemy, o funkcjonowaniu zmienionej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 25 w mie
Wykonawca rozpoczął wykonanie murów oporowych przy obiekcie WD3-8 (km 12+096, Bożenkowo). Dzięki ograniczeniu ilości betonu, konstrukcje z gruntu zbrojonego są bardziej ekonomiczne.
Na początku lipca Wykonawca robót budowlanych odcinka 3 rozszerzył front robót. Rozpoczęto między innymi prace związane z budową Obwodu Utrzymania Drogi „Tryszczyn”  w kilometrze 14+076 drogi ekspresowej S5.