Realizacja prac w okresie: 26.09.2016 – 2.10.2016

Prace w okresie 26.09.2016 – 2.10.2016 był prowadzone według założonych wcześniej obliczeń i etapów, które zostały wykonane w następujących częściach.

  • Projektu docelowej organizacji ruchu 96%
  • Planu działań Ratowniczych 10%

Podział dokumentacji projektowej na odcinki:

  1. nr 1 – od Węzła Bydgoszcz Opławiec (węzeł Tryszczyn) od km 14+700 poprzez Węzeł Maksymilianowo do km 6+171.
  2. nr 2 – od km 6+171 – do Węzła Bydgoszcz Północ (Węzeł Aleksandrowo) do km 0+00 – 23%