Wizualizacja odcinka 3 drogi ekspresowej S5

Zobacz wizualizację odcinka 3 trasy S5. Tak będzie się prezentowała po ukończeniu robót.