Dane ogólne projektu budowy drogi S5

Odcinek 3: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km. Szczegółowe informacje o budowie i kontrakcie:

  • Numer Kontraktu: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.2.2015.8.cz.1
  • Wartość Kontraktu (brutto): 369 000 000, 00 PLN
  • Przewidywane lata realizacji Kontraktu: 2015 – 2020
  • Data rozpoczęcia Kontraktu: 12.10.2015
  • Data zakończenia Kontraktu: 34 miesięcy od Daty Rozpoczęcia + 334 dni przedłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z aneksem do Umowy.
  • Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
  • Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Podmiot zamawiający:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

reprezentowany przez: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz